Нашата мисия е: “Да продължим радостта от живота заедно”.

 

МБАЛ Шумен предлага висококачествена консултативно-диагностична дейност и болнична помощ.

Дейността на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната и основните принципи ,залегнали в Националната здравна стратегия.

"МБАЛ ШУМЕН" АД се развива като модерно лечебно заведение, прилагайки високотехнологични методи на здравно обслужване на населението с ясно очертани приоритети:

КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ - Качество на здравните услуги, честност, почтеност, етика и психосоматичен комфорт, достъпност и достатъчност. Експерементиране и внедряване на нови технологии.

КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ - Сигурност, справедливост, отговорност, толерантност, условия за квалификация, организирана система за предложения.

КЪМ ОБЩЕСТВОТО - Подкрепа на добрите начинания, поддържане в добро състояние на собственоста, която използваме, запознаване на обществеността с дейноста на лечебното заведение.