Подаване на сигнал за корупция


Уважаеми пациенти и посетители,


В своята работа ръководството на "МБАЛ Шумен" АД се стреми да предоставя висококачествени услуги
на европейско ниво и да работи за доброто име на лечебното заведение.

Един от нашите основни приоритети е борбата с корупционните практики, недопустими за всяка уважаваща
своята работа институция.

Ако сте станали свидетели или жертва на корупционни практики и имате конретен пример за такива,
можете да подадете сигнал на следния E-mail адрес: