За МБАЛ - Шумен АД - Възложител

Към основния сайт -->>

Данни за МБАЛ Шумен АД  

адрес: град Шумен, улица: Васил Априлов №63

телефони: централа тел:054 / 855 755
тел/факс: 054 / 800 751

Отдел: Маркетинт, договори и материално техническо обезпечаване

за връзка: 054 / 800 749