Пазарни консултации

„Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на Ортопедотравматологично отделение и Първо вътрешно отделение към „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции”

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите та „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД по обособени позиции”

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести и Първо вътрешно отделение към „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”