Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД, медицински консумативи и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на "МБАЛ-ШУМЕН" АД по обособени позиции.

Прикачени документи: