Архив на приключилите ОП

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на Ортопедотравматологично отделение и Неонатологично отделение на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

Договаряне без обявление : „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД

„Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Договаряне без обявление: "Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на "МБАЛ - Шумен" АД"

Договаряне без обявление: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Договаряне без обявление: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Договаряне без обявление: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”

„Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД”

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

“Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение”

„Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” - договаряне без обявление

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” - договаряне без обявление

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” - договаряне без обявление

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” - договаряне без обявление

„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” - договаряне без обявление

Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД

„Периодична доставка на разтвори за перитонеална диализа за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД”

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на ваучери за безплатна храна за работещите в “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Преустройство и ремонт с цел пребазиране на Кабинети „Планов прием” на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”

„Ремонтни и възстановителни работи по сгради на „МБАЛ – ШУМЕН” АД” и авариен ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на VІІІ етаж на Хирургически блок”

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на общ медицински консуматив за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

Договаряне без обявление: „Неотложни ремонтни работи в „МБАЛ-Шумен” АД в следствие на проливните дъждове на 27 и 28 септември 2015 год.” - 2

Договаряне без обявление: „Неотложни ремонтни работи в „МБАЛ-Шумен” АД вследствие на проливните дъждове на 27 и 28 септември 2015 год.”

„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД” - Договаряне без обявление

„Авариен ремонт и реконструкция на отоплителната инсталация на Хирургически блок, и ремонтни и възстановителни работи по сгради на „МБАЛ – Шумен” АД”

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, ОАИЛ и ОТХ на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

“Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение”

„Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД”

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”