Договаряне без обявление : „Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”