„Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Процедура по ЗОП за:

„Периодична доставка на еднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Прикачени документи: