Договаряне без обявление: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”

Процедура на договаряне без обявление за:

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”