Договаряне без обявление: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"