Договаряне без обявление: "Доставка на горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на МБАЛ - Шумен" АД"