Нашите конкурентни предимства
 

ОАИЛ – Основно звено в “МБАЛ-Шумен” АД, осигуряващо денонощна готовност и провеждане на съвременно обезболяване на хирургически интервенции и болезнени процедури, както и интензивно лечение на тежко болни и болни след разширени оперативни интервенции. Отделението разполага със съвременна апаратура и висококвалифицирани специалисти, гарантиращи денонощна готовност за овладяване на животозастрашаващи състояния.

Спешно отделение - единственото отделение в областта осигуряващо непрекъснат 24/7 прием, диагностика и лечение на спешни и неотложни състояния.

Хирургия – невро, гръдна, коремна и онкология.

Вътрешни болести – единствените ревмокардиолози в района, високоспециализирана апаратура за изследване на ССС – ходеща пътека /тредмил/ и Холтер, ехокардиограф, обучение на болни от захарен диабет и техни близки в Диабетичен център, инвазивна ултразвукова диагностика на коремни органи, оперативна горна и долна интестинална ендоскопия

Неврология – ултразвукова диагностика на мозъчно-съдови заболявания, лечение и рехабилитация на всички неврологични заболявания

Детско отделение –  Разполага със самостоятелна сграда, голяма разгърната площ на болничните стаи, интензивен сектор, възможности за изолации и предпазване от вътреболнични инфекции. Притежава съвременна диагностична и лечебна апаратура. Отговоря на изискванията за второ ниво на компетентност съгласно критериите, заложени в медицинския стандарт по „Педиатрия”.

АГ комплекс – Включва три функционално свързани сектора: родилен, гинекология и патологична бременност. Мисията на отделението е да осигурява качествена, своевременна и достъпна болнична помощ на гинекологично болните, на бременните с патология на бременността и да осъществява оптимално протичане на раждането и благоприятен изход от него за майката и плода. АГО разполага с екип от високо квалифицирани специалисти акушер-гинеколози и акушерки. Отделението е признато като база за специализация и е от втора степен, съгласно стандарта по акушерство и гинекология. Със заповед на министъра на здравеопазването АГО е акредитирано с оценка „Отличен“ за срок от 5г.

Очно отделение – единственото отделение по офталмология в областта осигуряващо 24 часово покритие със специалисти. Оперативно лечение на катаракта, глаукома, болести клепачи, орбита, слъзен апарат, амбулаторно следоперативно наблюдение в Медицинския център към МБАЛ Шумен от същите специалисти

Отделение по УНГ – единственото оториноларингологично отделение в областта осигуряващо 24 часово покритие със специалисти. Оперативно лечение на изкривявания на носа, уши, синуси, сливици, тумори на ларинкса и слюнчени жлези, чужди тела в дихателните пътища, корекция на глухота.

Ортопедия – лечение на всички травматични увреждания, ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави, артроскопски операции.

Микробиологична лаборатория – отлични сертификати за качество, единствена в областта диагностика на туберкулоза, автоматизирана система за идентификация и точна антибиограма с експертна програма за оценка

Физиотерапия – специализирани нервнорефлекторни кинезитерапевтични методики, електростимулации, екстенциална терапия, акупунктура и всички видове масажи, калолечение, фитнес център

Отделение по образна диагностика - конвенционални и контрастни изследвания, ехографии, компютърна томография /скенер/, изследване на костна плътност.

Централна Стерилизация - единствения в областта газов стерилизатор за термолабилни материали.