СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ  ПЪТЕКИ, ПО  КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД  РАБОТИ ПО ДОГОВОР С  НЗОК/ РЗОК-ШУМЕН  ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ 01.08.2020 Г.

по ред

КП №

Договорени клинични пътеки

Цена в лв.

1

001

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

554,40

2

002

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск – без диагностични процедури с кодове **75.1, **75.33 и **75.35

902

3

003

Оперативни процедури за задържане на бременност

253

4

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

281,60

5

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. седмица

396

6

005.1

Нормално раждане

1100

7

005.2

Раждане чрез цезарово сечение

960

8

006

Грижи за здраво новородено дете

340

9

007

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

1078

10

008

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

1606

11

009

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

1317,8

12

010

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грема, втора степен на тежест

1738

13

011

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

4774

14

013

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

2662

15

014

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

4598

16

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, за новородени над 1200 грама

4741

17

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, за новородени над 1200 грама

8459

18

016

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

519,2

19

027

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

3047

20

029

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

702,9

21

030.2

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години

1956,9

22

031.2

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18 години

6912,40

23

032.2

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години

798,60

24

033

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

548,90

25

034

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

946

26

035

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детската възраст

1091,20

27

036

Диагностика и лечение на белодробен тромбемболизъм без фибринолитик

877,80

28

037

Диаогностика и лечение на белодробен тромбемболизъм с фибринолитик

3260,40

29

038

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

767,80

30

039

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

766,70

31

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

688,60

32

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст

880

33

041.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

506

34

041.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

682

35

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

1049,40

36

043

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

415,80

37

045

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

858

38

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

1868,90

39

048

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

1050,50

40

049

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

838,20

41

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

882,20

42

050.2

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години

1053,80

43

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2800,60

44

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

1492,70

45

052.2

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години

1786,40

46

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

1597,20

47

053.2

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години

1911,80

48

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ при лица над 18 години

7854

49

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ при лица под 18 години

9421

50

055.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична димиелинизираща полиневропатия /Гилен-Баре/ на апаратна вентилация при лица над 18 години

10020

51

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

628,10

52

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви /ЧМН/, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

751,30

53

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

2340,80

54

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

2805

55

058.1

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детската възраст при лица над 18 години

851,40

56

058.2

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детската възраст при лица под 18 години

1018,60

57

059

Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон /ЛАС/

742,50

58

060

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък, за ЗОЛ над 18 години

695,20

59

061

Диагностика и лечение на мултипленна склероза, за ЗОЛ над 18 години

869

60

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

561

61

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

814

62

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

972,40

63

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

657,80

64

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

1024,10

65

065.1

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години

8328,10

66

065.2

Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години

9989,10

67

066.1

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години

8680

68

066.2

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години

10412

69

067

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

294,80

70

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години

462

71

068.2

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години

550

72

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

721,60

73

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години

1661

74

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години

495

75

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години

807,40

76

073.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система /ХБС/, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

1892

77

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години

1034

78

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания /цирроза при лица над 18 години

1537,80

79

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години

858

80

078.2

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

878,90

81

084.1

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години

693

82

084.2

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години

792

83

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

1111

84

087.2

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

1546,60

85

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

528

86

088.2

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

629,20

87

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

638

88

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

847

89

091

Диагностика и лечение на дегенеративни и обмени ставни заболявания

605

90

092

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

869

91

093

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

584,10

92

094

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

627

93

096

Лечение на кожни прояви при съединителнотъканни заболявания и васкулити

530,20

94

097

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми /на вторичен и третичен сифилис/ с кристален пеницилин

330

95

098

Диагностика и лечение на остропротичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

891

96

099

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

815,10

97

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е, без код по МКБ-10 В 15.0

1500

98

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D, без кодове по МКБ-10 В16.0 и В 16.2

1700

99

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции, без кодове по МКБ-10 А 35, А 82.0 и А 82.1

1000

100

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения

1200

101

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

1600

102

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

653,40

103

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

778,80

104

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

979

105

108

Диагностика и лечение на  фалоидно гъбно отравяне

3067,90

106

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

437,80

107

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

242

108

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

491,70

109

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2653,20

110

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

3102

111

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност, за код на диагноза I 80.2 и I 82.1 за ЗОЛ над 18 години

620,40

112

130

Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

385

113

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност, без процедура с код * 11.79

664,40

114

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

330

115

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

303,60

116

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

3267

117

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

1672

118

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

737

119

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

556,60

120

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

196,90

121

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

232,10

122

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

1188

123

143

Трансуретрална простатектомия

1298

124

144

Отворени оперативни процедури при доброкачественна хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1364

125

145

Ендоскопски процедури при обструкция на горните пикочни пътища

893,20

126

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2970

127

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

721,60

128

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

3014

129

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1372,80

130

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

786,50

131

151

Реконструктивни операции в урологията

1293,60

132

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

620,40

133

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1221

134

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2789,60

135

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

1166

136

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

640,20

137

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

1342

138

160

Нерадикално отстраняване на матката

1232

139

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

1542,20

140

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

935

141

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

411,40

142

164

Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената

970,2

143

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушерогинекологичен произход

565,40

144

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

902

145

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

2098,80

146

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални увреждания, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

9435,80

147

171

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3564

148

172

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

5584,70

149

173

Оперативни процедури на хронопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2290,20

150

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

3311

151

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

3251,60

152

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

4543

153

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1340,90

154

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

2101

155

179

Оперативни процедури върху апендикс

822,80

156

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

803

157

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

605

158

182

Оперативни процедури при хернии

803

159

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

891

160

184

Конвенционална холецистектомия

1386

161

185

Лапароскопска холецистектомия

1133

162

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2750

163

187

Оперативни процедури върху черен дроб, за процедура с код *50.61

3938

164

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1846,90

165

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност, за процедура с код 52.22

5467

166

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

2024

167

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1320

168

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години с кодове 41.43 и 41.5

1738

169

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1375

170

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 М0-1, без кодове 92.21 и 92.29

1782

171

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

391,60

172

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2659,80

173

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1889,80

174

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

847

175

198

Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани, за ЗОЛ над 18 г.

2442

176

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

701,80

177

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

357,50

178

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

988,90

179

204

Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение

4290

180

205

Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение

1729,20

181

208

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

478,50

182

209

Хирургично лечение при травма на главата

1244,10

183

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви /екстракраниална част/ - оперативно лечение, за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29

935

184

211.1

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

3267

185

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

2167

186

215

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1952,50

187

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

720,50

188

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник, за процедури с кодове по МКБ-9 КМ 78.59, 79.25, 79.29, 79.35, 79.36, 79.55, 79.86, 79.87, 81.40, 81.42, 81.43

2442

189

218

Оперативни процедури с аллопластика на тазобедрена и колянна става

1468,50

190

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

1082,40

191

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1174,80

192

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

1603,80

193

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник, без кодове *86.61, *86.66, *86.93

565,40

194

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

814

195

224

Септични /бактериални/ артрити и остеомиелити при лица под 18 години

2728

196

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

1386

197

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност,за процедури с кодове *21.84, *21.85, 21.87, *21.89, *25.2, *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29, *38.82, *39.31, 40.3, 86.4, *86.63

926,20

198

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

971,30

199

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

621,50

200

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

391,60

201

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област, за процедури с кодове *18.21, *18.5, *18.6, *27.69, *27.73, *27.79, *86.81 и *86.89

1309

202

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца

638

203

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури /измръзване/

638

204

237

Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване, за процедури с кодове *08.61, 08.62, 08.70, 18.72, 21.83, 21.86, 27.55, 27.56, 86.4, 86.60, 86.63, 86.70, 86.71, 86.74, 86.91, 21.89

1067

205

244.1

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над 18 години, без кодове 99.71, 99.72, 99.73, 99.74

705,10

206

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

61,60

207

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечна интервенция

61,60

208

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

92,40

209

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

50,60

210

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

50,60

211

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

79,20

212

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

495

213

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

597,30

214

263

Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферна нервна система

391,60

215

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

391,60

216

266

Речева рехабилитация след ларингектомия, за ЗОЛ над 18 години

343,20

217

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

160,60

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО  КОИТО

„МБАЛ-ШУМЕН„ АД  РАБОТИ ПО ДОГОВОР С  НЗОК/РЗОК-ШУМЕН 

ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2020 Г.

№ на АПР 

ДОГОВОРЕНИ АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1.1

Хрониохемодиализа

170

3

Перитонеална диализа без апарат

93

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

16

Лечение на тежко протичащи форми на псориазис

32

17

Диагностика и лечение на еритродермии

26

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

250

19

Оперативно отстраняване на катаракта

380

20

Хирургично лечение на глаукома

400

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

22

Малки оперативни процедури на раменния пояс и горния крайник

193

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

24

Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

26

Амбулаторни хирургични процедури

90

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

100

31

Амбулаторно наблюдение на лица с кохлеарно-имплантна система

50

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт, за ЗОЛ над 18 години

120

39

Амбулаторно лечение и контрол на гноен хидраденит

150

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с  тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатии, за ЗОЛ над 18 години

90

44

Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата

500

 

Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека

 

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО  КОИТО

„МБАЛ-ШУМЕН„ АД  РАБОТИ ПО ДОГОВОР С  НЗОК/РЗОК-ШУМЕН 

ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2020 Г.

№ на КПР 

ДОГОВОРЕНИ КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ЦЕНИ

 в лв.

1

Диализно лечение при остри състояния

170

3.1

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

720

3.2

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155