Клиничен психолог


Милена Михайлова Тодорова, клиничен психолог 

Магистър Психолог със специализация по Клинична и консултативна психология
към Софийски университет „Свети Климент Охридски".


Професионална квалификация: Индивидуално, семейно и кризисно консултиране, психодиагностика със специализирани методики за когнитивни процеси и интелект включително придобити сертификати за работа с MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) и Rorschach тест кодиране по системата на Exner 1 и 2 ниво. Работи с Benton test и TAT. Сертифицирани курсове по психодинамично интервю, детска психопатология, спешна психологическа помощ при критични/стресови ситуации. Завършено базово ниво по позитивнa психотерапия, към ДППБ - гр. Варна, което дава знания и умения за работа с метода в индивидуална и групова психотерапия, решаване на кризисни ситуации, разгръщане на социални умения на личността и групата. Сертифицирана от Световната Асоциация по Позитивна Психотерапия със седалище гр.Висбаден, Германия. Член на дружеството на психолозите в Република България

Професионална насоченост: депресии, депресии след преживян мозъчен инфаркт, други съдови инциденти и телесни страдания, тревожни състояния, панически атаки, фобии, стрес, посттравматичен стрес, адаптационни и кризисни реакции, психосоматика, пациенти с повишен риск за самоубийство или преживяли опит за самоубийство, психологически заключения за ТЕЛК, краткосрочна психотерапия и др.

За контакт: 

054/ 855755 вътр. 309,
0890306360, 0889977231


Интернет страница: http://www.mihaylova-milena.com/

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

МБАЛ-Шумен АД е първата болница в България, която осигурява психологическо консултиране за своите пациенти и близките им още от 2006 г. През 2012г. стартира и програма за консултиране и подкрепа на медицинския персонал.

В практическата си дейност психолозите прилагат нови и основани на доказателства методи за оценка, лечение, превенция и рехабилитация на психосоматични стресови състояния при пациенти от различни възрастови групи.

Психолозите активно участват в мултидисциплинарните екипи към различните клинични звена на болницата като осигуряват своевременна кризисна интервенция и консултиране.

За контакт: 054 / 855-755, вътр.309 ; Психологичния кабинет се намира на 11-ти етаж в хирургическия блок на МБАЛ Шумен.