Транспорт с хеликоптер


Пациентка с неврологична симптоматика беше приета в „МБАЛ – Шумен“ АД по спешност.
При проведените клинични, кръвни и образни изследвания не се намериха патологични отклонения. Въпреки провежданото адекватно лечение състоянието на пациентката се влоши, което наложи да бъде поставена в медикаментозна кома и на изкуствена вентилация.
Консултанти от клиники в гр.Варна изказаха мнение, че е добре да бъде преведена в лечебно заведение с по-големи възможности за диагностика.

Предвид тежкото състояние и риск от продължителен транспорт беше решено да се потърси възможност за въздушен транспорт. След добра колаборация между служебните лица на МЗ, HEMS, ВМА – София и „МБАЛ – Шумен“ АД, болната беше преведена в КАИЛ на ВМА – София с първия медицински хеликоптер.