Обява за заемане на длъжност "Операционна медицинска сестра" в отделение "Ортопедия и травматология"


Във връзка с разширяването и осъществяването на дейността на отделението по Ортопедия и Травматология в МБАЛ Шумен,
болницата обявява свободни места за позицията Операционна медицинска сестра. Опит на подобна длъжност се счита за предимство,
но не е задължителен. Всеки нов член на екипа минава въвеждащо обучение.

Основни задължения:

 • Да подготвя операционната зала, извършва дезинфекция, зарежда със стерилен инструментариум и консумативи, проверява за изправност
  апаратурата и инвентара в залата;
 • Да следва изискванията за подготовка на пациентите за операция и следи за спазването им;
 • Да асистира на лекарите по време на хирургичните интервенции;
 • Да отговаря за спазване правилата за асептика и антисептика, профилактика на ВБИ, разделно събиране на отпадъците в операционната зала.
 • Да има компютърна грамотност - попълва необходимата документация и работи с болничната информационна система.

Изисквания:

 • Полувисше или висше образование, квалификация медицинска сестра;
 • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
 • Умение за работа в екип
 • Комуникативност и позитивно отношение
 • Желание за работа 

Ние предлагаме: 

 • Трудов договор 
 • Работа на смени по график
 • Конкурентно възнаграждение
 • Ежемесечни социални придобивки
 • Възможност за допълнителни обучения за повишаване на квалификацията 
 • Работа във високомотивиран екип от специалисти и отлична работна атмосфера

За контакт: Ст. м.c. Ивелина Александрова, 0899931727

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита.
Всички одобрени кандидати, ще бъдат поканени на интервю.