Информационен бюлетин


“Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД е най-голямото лечебно заведение за болнична помощ в Област Шумен и е единствената болница в град Шумен осигуряваща 24-часова медицинска помощ и прием за болнично лечение. За периода от 01.05. до 06.05.2024г. през Спешно отделение са преминали 623 пациенти, от които 143 са хоспитализирани в лечебното заведение. През празничните дни към Дежурен кабинет са се обърнали 125 пациенти с неотложни състояния.

„Многопрофилна болница за активно лечение – Шумен” АД се утвърди като стратегическо лечебно заведение, осъществяващо диагностична, консултативна, лечебна и рехабилитационна помощ, като по официалната статистика на Министерство на здравеопазването остава най-предпочитаната от пациентите болница в Северна България в сравнение с останалите областни болници. Болните се обслужват от 289 специалисти по здравни грижи и 158 лекари в 28 структури по 32 медицински специалности. Болницата приключва финансовата 2023г. с 1098000лв. печалба, без просрочени задължения и без кредитни задължения. 

Стремежът на ръководството на лечебното заведение е чрез технологичното обновление, подобряване на организацията, условията и качеството на дейността и повишаване на мотивацията на персонала, болницата да предлага още по-качествени и ефективни здравни услуги на пациентите от Област Шумен.