Текущи процедури по ЗОП

Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД

Договаряне без обявление: "Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-ШУМЕН" АД"

„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

Договаряне без обявление: „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ-Шумен” АД”

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на “МБАЛ -

„Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН”  АД” 2

"Цялостно сервизно обслужване на извънгаранционен компютърен томограф CT Bright Speed 8 Select, производство на "Дженерал електрик", с включени всички разходи по обслужването - труд на сервизни специалисти, доставка и замяна на резервни части, консумативи и транспортни разходи" - Договаряне без обявление