„Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

Процедура по ЗОП за: „Периодична доставка на медицински консуматив и концентрати за нуждите на Отделение по хемодиализа на “МБАЛ - Шумен” АД”

Прикачени документи: