“Транспортиране на пациенти за хемодиализно лечение и на медицински персонал на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”