Публично състезание

„Демонтаж на два броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на два броя нови асансьори за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД"

„Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД, по обособени позиции”

„Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД”

„Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”

“Транспортиране на пациенти за хемодиализно лечение и на медицински персонал на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”

„Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД”

“Транспортиране на пациенти на „МБАЛ - ШУМЕН” АД за хемодиализно лечение”

„Ежедневна доставка на приготвени диетични ястия за нуждите на  “МБАЛ - ШУМЕН” АД”