„Демонтаж на два броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на два броя нови асансьори за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД"