ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
в „МБАЛ – Шумен” АД /в сила от 13.01.2020 г./

 

Приложение №1 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
Приложение №2 - ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Приложение №3 - ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
Приложение №4 - ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
Приложение №5 - ЦЕНИ НА МИКРОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №6 - ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №7 - ЦЕНИ НА КЛИНИКО -  ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №8 - ЦЕНИ НА ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №9 - ЦЕНИ НА СЪДЕБНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №10 - ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ОТХ
Приложение №11 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО И ВТОРО ВЪТРЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Приложение №12 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №13 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФРМ
Приложение №14 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /ОЧНО /
Приложение №15 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /УШНО/
Приложение №16 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В АКУШЕРИГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №17 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №18 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №19 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛНИЯ
Приложение №20 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
Приложение №21 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Приложение №22 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №23 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №24 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Приложение №25 - ЦЕНИ ЗА ТАКСА ПРЕСТОЙ И ВИП
Приложение №26 - ЦЕНИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Приложение №27 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХЕМОДИАЛИЗА
Приложение №28 - ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Приложение №29 - ДРУГИ УСЛУГИ
Приложение №30 - ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Приложение №31 - АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
     
  Приложение № 1  
Тип услуга : ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
ZFC0001 Потребителска такса леглодни за болнична помощ - КП /не повече от 10 дни годишно/ 5.80 на ден
ZFC0002 232 Потребителска такса НП ОФРМ ИБП 2,90
ZFC0003 232 Потребителска такса НП Обр. диагн. ИБП 2,90
ZFC0004 136 Потребителска такса НП ОФРМ - пенсионери ИБП 1,00
ZFC0005 136 Потребителска такса НП Обр. диагн. - пенсионери ИБП 1,00
ZFC0006 232 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ 2,90
ZFC0007 233 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ - пенсионери 1,00
     
     
  Приложение № 2  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
ZUFU001 276 Консултация 20,00
ZUFU002 1 Преглед от лекар без специалност 30,00
ZUFU003 2 Преглед от лекар – специалист 40,00
ZUFU004 3 Запис ЕКГ 7,00
ZUFU0042 4 Преглед от фелдшер 25,00
ZUFU005 237 Поставяне назогастрална сонда 25,00
ZUFU006 238 Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 5,00
ZUFU007 239 Мускулна инжекция 8,00
ZUFU008 240 Венозна инжекция 10,00
ZUFU009 241 Интраартикуларна инжекция 12,00
ZUFU010 242 Венозен катетър (централен) 35,00
ZUFU011 243 Поставяне на периферен венозен катетър 9,00
ZUFU012 244 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 20,00
ZUFU013 245 Кръвопреливане, вкл. директна проба 50,00
ZUFU014 246 Последващо кръвопреливане, вкл. директна проба 25,00
ZUFU015 247 Вземане на намазка за микробиологично изследване 3,00
ZUFU016 248 Поставяне/смяна на уретрален катетър /с катетър и уринаторна торба от СО/ 20,00
ZUFU017 250 Пункция на става 20,00
ZUFU018 251 Очистителна клизма 10,00
ZUFU019 252 ЕКГ – мониторинг 24 часа 20,00
ZUFU020 253 Кожна биопсия 20,00
ZUFU021 254 Лумбална пункция 40,00
ZUFU022 255 Пункционна костна биопсия 50,00
ZUFU023 258 Пункция на гръдна жлеза 25,00
ZUFU024 259 Пункция на дъглъсовото пространство 35,00
ZUFU025 260 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле 25,00
ZUFU026 262 Отстраняване на кърлеж 10,00
ZUFU027 1328 Разчитане DXA 20,00
ZUFU028 1329 УЗД на става 30,00
ZUFU029 249 Измерване на RR 3,00
ZUFU030 5 Проба Манту 10,00
ZUFU031 1387 Заверка на медицинско свидетелство за брак приемно семейство осиновявяне и др.  30,00
ZUFU1032  1433 Ден болногледане. В цената не се включват манипулации и процедури, медикаменти, изследвания, рехабилитация и храна, които се заплащат отделно по индивидуален процедурен лист, съгласно настоящия ценоразпис.  50,00
ZUFU1033 1468 Вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози 50,00
ZUFU1034 1473 Мъртвопроверителство в дома 20,00
ZFS0001 1421 Избор на лекуващ лекар - специалист 350,00
ZFS9901 1422 Избор на екип 700,00
ZUFU1035 1471 Циркумцизия (Ритуално обрязване с включена венозна анестезия и консумативи)  230,00
DM4I255

31 Имунохроматографско изследване за АНТИГЕН НА SARS-COV2 с
включено пробовземане

35,00
ZUFU1036 2021 Пробовземане за PCR или антигенен тест 10,00
ZUFU1038 3021 Такса пробовземане с бърз антигенен тест и издаване на сертификат 10,00
     
  Приложение № 3  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
ZUFU032 218 Превръзка на рана, превръзка на пръст 12,00
ZUFU033 219 Превръзка на длан, превръзка на повече от един пръст  5,00
ZUFU034 220 Превръзка на предмишница, превръзка на лакът, глезенна става, превръзка на китка 7,00
ZUFU035 221 Превръзка на мишница 9,00
ZUFU036 222 Превръзка на горен крайник 13,00
ZUFU037 223 Превръзка на стъпало  6,00
ZUFU038 224 Превръзка на подбедрица 8,00
ZUFU039 225 Превръзка на стъпало и подбедрица 14,00
ZUFU040 226 Превръзка на колянна става 8,00
ZUFU041 227 Превръзка на бедро 9,00
ZUFU042 228 Превръзка на долен крайник 15,00
ZUFU043 229 Превръзка на главата  15,00
ZUFU044 230 Превръзка на гръден кош /циркулярна/ 16,00
ZUFU045 231 Обработка в операционна зала на СО /малки повърхностни наранявания и изгаряния/ 15,00
     
  Приложение № 4  
Тип услуга : ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
ZUFU046 256 Местна инфилтрационна анестезия с ЛИДОКАИН 20,00
ZUFU047 257 Ретробулбарен блок /Очно отделение/ 70,00
ZUFU048 263 Венозна анестезия за операции в Очно отделение, АГО и УНГ 100,00
ZUFU049 265 Ендротрахеална анестезия при УНГ операции 150,00
ZUFU050 1361 Ендотрахеална или спинална анестезия за операции в АГО/ до 20 мин/ 150,00
ZUFU051 273 Венозна анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 100,00
ZUFU052 278 Спинална или ендотрахеална анестезия в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 90 мин/ 200,00
ZUFU053 301 Ендотрахеална анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 150 мин/ 220,00
ZUFU054 374 Ендотрахеална анестезия – ТИВА за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение / над 150 мин/ 330,00
ZUFU055 382 Ендотрахеална анестезия със СЕВОРАН за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 400,00
ZUFU056 583 Епидурална анестезия /АГО/ 250,00
ZUFU057 266 Спинална антестезия /АГО/ 200,00
ZUFU0058 1470 Анестезия при извършване на КТ 60,00
     
  Приложение № 5  
Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ
DM0Z3X0 11 Антибиограма 6-8 диска 7,00
DM0Z3X012 Пакет посявка на секрет, идентификация и определяне на антибиотична чевствителност 20,00
DM0Z1X4 12 Посявка (индентификация на Кандидомикоза) 6,00
DM0Z1X04 Разширена идентификация на антимикотична чувствителност на Кандида 25,00
DM0Z3X3 29 Автоматизирано изследване на VITEC – идентификация, антибиограма 25,00
DM0Z4X11 514 Идентификация на Грам отрицателни 14,00
DM0Z4X41 514 Идентификация на Йерсиния 25,00
DM0Z4X42 514 Идентификация на Кампилобактер 25,00
DM0Z3X9 627 Идентификация на стафилококи 10,00
DM0Z3X91 627 Идентификация на стрептококи 10,00
DM0Z4X0 631 Идентификация на анаероби конвенционално 10,00
DM0Z4X12 633 Идентификация на Неферментативи 14,00
DM0Z4X23 634 Идентификация на Коринебактерии 25,00
DM0Z4X21 634 Идентификация на Найсерия 25,00
DM0Z4X22 634 Идентификация на Хемофили 25,00
DM0Z4X31 635 Идентификация на Салмонела 25,00
DM0Z4X32 635 Идентификация на Шигела 25,00
DM0Z4X33 635 Идентификация на патогенни Е.коли 25,00
Тип услуга : УРИНА
DM0Z1X6 6 Посявка на урина 12,00
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4Q00D 362 Изследване на Хепатит В /HBsAg/ 20,00
DM4R00D 363 Изследване на Хепатит С - Anti-HCV 20,00
DM4H00D 364 Изслдване на Хепатит А - Anti - HAV IgM 25,00
DM5D00D 365 Изследване на anti-HIV 1/2 20,00
Тип услуга : ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM0Z1X3A 18 Гърлен секрет с изследване за хемофилус 15,00
DM0Z1X3B 18 Носен  секрет с изследване за хемофилус 15,00
DM0Z1X3C 18 Ушен  секрет с изследване за хемофилус 15,00
DM0Z1X2A 7 Гърлен секрет (без хемофилус) 12,00
DM0Z1X2B 7 Носен секрет (без хемофилус) 12,00
DM0Z1X2C 7 Ушен секрет (без хемофилус) 12,00
Тип услуга : ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM4I108 13 Трахеална канюла/катетър/тръба 15,00
DM0Z1X5 15 Посявка на храчка 15,00
DM4I106 21 Трахеален секрет ТБД 18,00
DM0Z2X3 25 Бронхиален секрет 18,00
DM4I107 25 Трахеален аспират 18,00
Тип услуга : ГЕНИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ
DM0Z4X5 1448 Разширено изследване на генитални материали за урогенитална инфекция – микоплазма /с антибиограма/, трихомонас, гарднарела и др. 30,00
DM0Z1X7 16 Вагинален секрет 15,00
DM4I125А 17 Простатен секрет 15,00
DM4I126А 17 Спермален секрет 15,00
DM4I124А 17 Уретрален секрет 15,00
DM0Z1X8 17 Цервикален секрет 15,00
Тип услуга : РАНА
DM0Z1X81 17 Лохии 15,00
DM4I133А 20 Ранев секрет - тампон (аеробно) 18,00
DM4I134D 27 Ранев секрет - абсцес ( аеробно / анаеробно ) 25,00
DM4I134C 27 Ранев секрет - гной ( аеробно / анаеробно ) 25,00
DM4I134E 27 Ранев секрет - некр. тъкан ( аеробно / анаеробно ) 25,00
Тип услуга : СЕКРЕТ ОТ КОЖА
DM4I146 19 Секрет от пъп 18,00
DM4I149А 20 Секрет от кожна лезия 18,00
DM4I134B 30 Секрет гной от пустула - фурункул 18,00
Тип услуга : ДРЕНАЖИ
DM0Z2X50 26 Изследване на дренове 22,00
Тип услуга : ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
DM0Z2X4 0026 Жлъчка 22,00
DM4I180 0026 Повърнати материи 22,00
DM0Z2X20 21 Стомашен аспират 22,00
Тип услуга : ТРУПЕН МАТЕРИАЛ
DM4I197A 22 Трупен материал 15,00
Тип услуга : Изследване на ФЕКАЛНА ПРОБА
DM0Z2X93 24 Фекална проба за Йерсиния 18,00
DM0Z2X91 24 Фекална проба за Кампилобактер 18,00
DM0Z2X92 24 Фекална проба за Клостридий 18,00
DM4I241 24 Фекална проба за Листерия 18,00
DM4I231 8 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела 6,00
DM4I228 8 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела Тифи 8,00
DM0Z2X71 8 Фек. Проба за Дизентерия 6,00
DM0Z2X73 8 Фек. Проба за Е. Коли 6,00
DM0Z2X72 9 Фек. Проба за С.ауреус 8,00
DM0Z2X81 9 Фек. Проба за УПФ 6,00
DM0Z2X83 9 Фек. Проба за кандида 6,00
Тип услуга : ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ изследвания
DM0Z3X67 31 Имунохроматографски тестза Клостридиум дифицеле-токсин А+В 20,00
DM0Z3X68 31 Имунохроматографски тестза Микоплазма пневмоние ИгМ 20,00
DM0Z3X100 31 Имунохроматографско изследване гонококи 20,00
DM0Z3X62 31 Имунохроматографско изследване за грипен вирус 20,00
DM0Z3X64 31 Имунохроматографско изследване за ентеровируси 20,00
DM0Z3X66 31 Имунохроматографско изследване за легионела 20,00
DM0Z3X63 31 Имунохроматографско изследване за рота вируси 20,00
DM0Z3X65 31 Имунохроматографско изследване за хеликобактер 20,00
DM0Z3X61 31 Имунохроматографско изследване за хламидия 20,00
DM0Z3X062 Други имунохроматаграфски изследвания 20,00
DM4I255

31 Имунохроматографско изследване за АНТИГЕН НА SARS-COV2  с
включено пробовземане

35,00
Тип услуга : Изследване за ТБК
DM0Z1X1 10 Директна микроскопия по Цил-Нилсен (ТБК) 7,00
DM0Z3X2 23 Посявка туберкулоза 20,00
Тип услуга : Микроскопско изследване
DM0Z1X01 4 Микроскопия Грам 5,00
DM0Z1X02 4 Микроскопия Льофлер 5,00
DM0Z1X03 4 Микроскопия вагинална намазка 5,00
Тип услуга : Пунктати
DM0Z2X41 26 Изследване на пунтктати 22,00
Тип услуга : Серологични изследвания
DM0Z3X4 13 Антистрептолизинов титър (AST) 8,00
DM0Z3X74 1326 Изследване за Епщайн Бар IgM 25,00
DM0Z3X71 1326 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgG 20,00
DM0Z3X72 1326 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgM 20,00
DM0Z3X75 1326 Изследване за Токсоплазмоза IgM 20,00
DM0Z3X73 1326 Изследване за Цитомегаловирус IgM 25,00
DM0Z3X83 1327 Изследване за сифилис  VDRL – количествено 10,00
DM0Z3X81 1327 Изследване за сифилис  ТРНА – количествено 10,00
DM0Z3X82 1327 Изследване за сифилис  ТРНА – титър 10,00
DM0Z3X5 14 Ревматоиден фактор 8,00
DM0Z3XA Други серологични 8,00
Тип услуга : ЛИКВОР
DM0Z2X6 1333 Ликвор (препарат, посявки, експресен тест) 40,00
Тип услуга : Изследване на очен секрет
DM0Z1X3D 18 Очен секрет 15,00
Тип услуга : Кърма
DM0Z1X9 19 Изследване на Кърма 15,00
Тип услуга : Хемокултура
DM0Z2X5 28 Изследване за Хемокултура 30,00
Тип услуга : Санитарно изследване
DM4I197B 22 Санитарно - микробиологично изследване 10,00
Тип услуга : Катетри
DM0Z3X1000 013 Изследване на катетри 15,00
     
  Приложение № 6  
Тип услуга : Образна диагностика
ZU88762 1026 Ехография на коремни органи 40,00
ZU88730 1026 Ехография на млечна жлеза 40,00
ZU88797 1026 Ехография на плевра 40,00
ZU88794 1026 Ехография на щитовидна жлеза 40,00
ZU8839Z 131 Рентгенография на зъби с определен центраж/секторна рентгенография 5,00
ZU88220@ 1388 Рентгенография на Лакет- дясно 20,00
ZU88220 1388 Рентгенография на лакетна става- ляво 20,00
ZU34043 1389 Дренажография 20,00
ZU87831 1390 Хистеросалпингография 20,00
P631012 1391 СТ ангиография 180,00
ZU8898L 1434 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA 55,00
ZU8899L 311 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA и консулт с ревматолог 70,00
ZU88999 1447 Остеоденситометрия – DEXA – една област 40,00
ZU8898M 312 Остеоденситометрия – DEXA – една област и консулт с ревматолог 55,00
ZU88233 33 Рентгенография на Пръсти на длан 20,00
ZU8837F 34 Рентгенография на Села турцика 20,00
ZU88218@ 35 Рентгенография на Рамо- дясно 20,00
ZU87227 35 Рентгенография на Шийни прешлени 20,00
ZU88283 35 Рентгенография на ключица-дясно 20,00
ZU88331 35 Рентгенография на скапула-дясно 20,00
ZU87434 35 Рентгенография на стерноклавикуларна става-дясно 20,00
ZU88218 36 Рентгенография на Рамо-ляво 20,00
ZU88282 36 Рентгенография на ключица-ляво 20,00
ZU88330 36 Рентгенография на скапула-ляво 20,00
ZU87430 36 Рентгенография на стерноклавикуларна става-ляво 20,00
ZU88280@ 37 Рентгенография на Глезен- дясно 20,00
ZU88280 37 Рентгенография на глезен -ляво 20,00
ZU8717J@ 38 Рентгенография на Стъпало- дясно 20,00
ZU8717J 38 Рентгенография на Стъпало-ляво 20,00
ZU88230@ 39 Рентгенография на Гривнена става- дясно 20,00
ZU88230 39 Рентгенография на гривнена става- ляво 20,00
ZU8717K@ 40 Рентгенография на Длани- дясно 20,00
ZU8717K 40 Рентгенография на Длани- ляво 20,00
ZU8717L@ 41 Рентгенография на Коляно- дясно 20,00
ZU8717L 41 Рентгенография на Коляно- ляво 20,00
ZU87152 42 Рентгенография на Синуси 20,00
ZU87162 43 Рентгенография на Носни кости 20,00
ZU8744S 44 Рентгенография на Торакални прешлени 20,00
ZU87241 45 Рентгенография на Лумбални прешлени 20,00
ZU88887 46 Рентгенография на Сакроилиачни стави 20,00
ZU88260 46 Рентгенография на Таз 20,00
ZU87433@ 47 Рентгенография на Ребра- дясно 20,00
ZU87433 47 Рентгенография на Ребра-ляво 20,00
ZU8717M 48 Рентгенография на Бъбреци - обзорна 20,00
ZU87730 49 Венозна урография 40,00
ZU87641 50 Иригография 40,00
ZU8717E 51 Рентгенография на Бедро- ляво 20,00
ZU8717E@ 51 Рентгенография на Бедро-дясно 20,00
ZU88190 52 Обзорна рентгенография на Корем 20,00
ZU8717N@ 53 Рентгенография на Подколенник-дясно 20,00
ZU8717N 53 Рентгенография на Подколенник-ляво 20,00
B9X0ZZ4 539 CD със запис за образно изследване 5,00
ZU88228@ 54 Рентгенография на Предмишница-дясно 20,00
ZU88228 54 Рентгенография на Предмишница-ляво 20,00
ZU88212@ 55 Рентгенография на Хумерус-дясно 20,00
ZU88212 55 Рентгенография на Хумерус-ляво 20,00
ZU8717O 56 Рентгенография на Бял дроб 20,00
ZU87163 57 Рентгенография на Долна челюст 20,00
ZU87161 57 Рентгенография на Челюстите в специални проекции 20,00
ZU87170 57 Рентгенография на Череп 20,00
ZU87228 57 Рентгенография по Шулер 20,00
ZU88261@ 58 Рентгенография на Тазобедрена става- дясно 20,00
ZU88261 58 Рентгенография на Тазобедрена става- ляво 20,00
ZU88889 59 Рентгеново изследване на Стомах 40,00
ZU87632 60 Рентгеново изследване на Тънки черва-пасаж 40,00
ZU88888 60 Рентгеново изследване на Хранопровод 40,00
ZU87491 61 Рентгеноскопия на Бял дроб и сърце 20,00
ZMR0013 68 DC Bar pulv./Бариева каша/ 14,95
ZMR0011 66 Iomeron 350 mg 100 ml 63,00
ZMR000Y 69 Iomeron 400 mg 100 ml 66,66
ZMR000X 370 Iopamiro 370 mg 100 ml 48,00
ZMR000G 64 Iopamiro 370 mg 50 ml 25,00
ZMR000Z 63 Urografin 6,66
Тип услуга : Компютърна диагностика
ZU88010 62 КТ на Абдомен /корем/ 120,00
ZU87030 62 КТ на Глава 120,00
ZU8838G 62 КТ на Лумбални прешлени 120,00
ZU88383 62 КТ на Скелетно-мускулна  система 120,00
ZU88381 62 КТ на Таз 120,00
ZU87410 62 КТ на Торакс 120,00
ZU88380 62 КТ на Шия 120,00
     
Лабораторни изследвания Приложение № 7  
Тип услуга : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DH8B050 1404 Морфология на еритроцитите - микроскопски 3,00
DCFP050 154 Гликиран хемоглобин -Нb A1C 8,00
DH41050 70 Кръвна картина , автоматично, с диференциално броене 5,00
DU8899E 71 Броене Тромбоцити - микроскопски 3,00
DH81050 72 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски 4,00
DH49058 73 СУЕ 1,50
DH7X050 74 Ретикулоцити (Rt) - микроскопски 3,00
Тип услуга : КРЪВОСЪСИРВАНЕ
DH4F020 147 D-димер 16,00
DH7V020 79 Протромбиново време 4,00
DH4L020 80 Фибриноген 4,00
DH0C050 81 AРТТ 4,00
Тип услуга : СУБСТРАТИ, МЕТАБОЛИТИ, ЕНЗИМИ - ОБЩИ
DC81000 100 Холестерол 2,70
DCTG000 101 Триглицериди 2,70
DCWD000 102 HDL 3,00
DCWG000 103 LDL 3,00
DCWE050 104 Липиден профил 9,00
DCW4000 105 Билирубин-общ 2,70
DCW3000 106 Билирубин-директен 2,70
DCQ9000 107 Общ белтък 2,70
DC58000 108 АСАТ 2,70
DC1A000 109 АЛАТ 2,70
DC94001 110 Креатинин киназа /КК/ 2,70
DCD5000 111 ГГТ 2,70
DC2P050 112 Алкална фосфатаза /АФ/ 3,50
DC31000 113 Алфа-Амилаза/диастаза/ 3,50
DC8C000 114 СК-МВ 3,50
DC83000 115 Холинестереза 3,50
DCJN000 116 ЛДХ 2,70
DCJP000 117 Лактат 10,00
DCJE000 122 Липаза 4,00
DCNP000 127 Фосфор - серум 2,70
DCR00W0 129 Ревматоиден фактор 5,00
DCW7000 130 CRP 5,00
DCDT000 94 Глюкоза 2,00
DU8899S 95 Кръвно захарен профил 5,00
DC97000 96 Креатинин - серум 2,70
DCV5000 97 Урея 2,70
DC22000 98 Албумин 2,70
DCV3000 99 Пикочна киселина 2,70
Тип услуга : ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ И ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО
DCXJ000 146 Тропонин I 16,00
Тип услуга : ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ
DCSS000 1029 TSH 14,00
DU8899D 1030 FT4 + TSH 26,00
DCSX000 133 FT4 14,00
DCSX001 134 FT3 14,00
Тип услуга : ТУМОРНИ МАРКЕРИ
DC6S000 1330 CA 15-3 18,00
DC6V000 1331 CA 19-9 18,00
DCPU000 1332 PSA 16,00
DC6R000 1335 CA 12-5 18,00
Тип услуга : УРИНА
DC97060 151 Креатининов клирънс 5,00
DC20061 155 Микроалбуминурия 6,00
DM8899C 610 Kреатинин- количествено 3,00
DM8899A 610 Белтък - количествено(24ч.) 3,00
DM8899B 610 Захар - количествено 3,00
DM8899E 610 Калций -количествено 3,00
DM8899D 610 Урея- количествено 3,00
DDGT033 83 Седимент 2,00
D8899AB 84 Глюкоза урина 0,80
DCQ903C 85 Белтък - урина 0,80
DD1Y031 86 Билирубин - урина 0,80
DDFA031 87 Уробилиноген - урина 0,80
DU8899C 88 Кетони- урина 0,80
DCJC03C 88 Кетотела - урина - тест-лента 0,80
DDC4031 89 pH - урина 0,80
DP300G0 90 Относително тегло 0,80
DCW50K0 91 Окултни кръвоизливи 5,00
DD9E031 92 Нитрити - урина 0,80
DU8899R 93 Комплексно изследване на урина/седимент- ориентир. изследване+глюкоза+белтък+билирубин+уробилиноген+кетони+нитрити+pH+относително тегло 5,00
Тип услуга : ЕЛЕКТРОЛИТИ
DCW8000 118 iCa++ 10,00
DC7Q5F0 121 Потен тест 10,00
DCWN050 123 Натрий (Na) Хлор(Cl) Калий (K) комплексно 6,00
DC6P020 124 Калций 2,70
DCJ6000 125 Желязо/Fe/ 2,70
DCJ1000 126 ЖСК 4,00
DCKQ001 128  Магнезий (Mg) 4,00
DCX6005 152 Протеинограма 25,00
DH02550 77 Време кървене 1,50
DH0B05Q 78 Време съсирване 1,50
DU8899Q 82 Коагулограма/протромбиново време+фибриноген+АПТТ/ККВ/ 9,00
Тип услуга : Други
DM0Z2X60 01333 Ликвор 40,00
DM0Z2X43 01334 Пунктат 25,00
DU8899A 1392 Венепункция 2,00
DU8899U 1393 Центрофугиране на кръв за отделяне на серум 1,50
Тип услуга : АКР
DC000P0 153 АКР 15,00
DC000Q0 153 АКР/капилярен/ 15,00
Тип услуга : Пакетни услуги
     
DU8899AB 156 Комплексно изследване-клин.минимум /Кр.картина+захар+урея/или/урина+белтък+седимент/ 12,00
DU8899I 376 Пакет(АСАТ,АЛАТ,холестерол,триглицериди,глюкоза,креатинин) 12,00
DU8899O 377 Пакет(ПКК,АСАТ,креатинин,холестерол,глюкоза) 14,00
     
  Приложение № 8  
Тип услуга : ЦЕНИ НА  ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU075 157 Хистобиопсични 30,00
ZUFU076 158 Цитологични 15,00
ZUFU078 1386 Аутопсия по искане на близките на починал извън ЛЗ 350,00
ZUFU077 612 Аутопсия по искане на застрахователни дружества 900,00
   Тоалет и обличане на труп на починал пациент 40,00
     
  Приложение № 9  
Тип услуга : ЦЕНИ НА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU062 1394 Вторичен преглед с допълване на издадено съдебно-медицинско удостоверение 10,00
ZUFU058 159 Преглед за лека, средна или тежка телесна повреда с издаване на документ 35,00
ZUFU060 161 Преглед за полови престъпления и девственост с издаване на документ 35,00
ZUFU063 416 Съхранение на покойници в хладилна камера на час 1,50
     
  Приложение № 10  
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4I058 275 Изследване на Сифилис TPHA /аглутинация за сифилис/ 5,00
Тип услуга : ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
DB00051 272 Изследване на кръвна група по кръстосан метод 10,00
DB03001 274 Системно търсене на антитела 40,00
DB00052 579 Определяне на Rh фенотип 15,00
DB08002 580 Претрансфузионно изследване за антитела на реципиент 18,00
DB02001 581 Идентификация на антитяло 60,00
DB0F050 620 Разширен претрансфузионен тест за съвместимост 18,00
DB08001 626 Диагностика на хемолитична болест на новородено 15,00
DBFU074 366 Пакет :Кръвна група + HbsAg+ HIV+ сифилис 35,00
     
  Приложение № 11  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В  ПЪРВО ВЪТРЕШНО И ВЪВ ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTA13  1362 Заместителна терапия с кръв и кръвни продукти при хематологични заболявания и/или секундерни състояния  15,00
ZUSTA07  168 Функционално изследване на дишането /Спирометрия/  10,00
ZUSTA19  540 Тънкоиглена аспирационна биопсия /без стойността на ехографията/  90,00
ZUSTA20  541 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и локална анестезия  190,00
ZUSTA22  543 Пункция на други абдоминални колекции /хематоми, абсцеси, локални изливи/  190,00
ZUSTA23  544 Езофагогастродуоденоскопия /без обща анестезия/  120,00
ZUSTA27  548 Долна ендоскопия /без обща анестезия/  160,00
ZUSTA28  549 Обща анестезия при ендоскопия 90,00
ZUSTA29  550 Тотална колоноскопия /с биопсия/  140,00
ZUSTA30  551 Тотална колоноскопия видео + запис на диск  160,00
ZUSTA31  552 Колоноскопия до колон асценденс  90,00
ZUSTA32  553 Колоноскопия до колон асцендес видео + запис на диск  120,00
ZUSTA33  554 Колоноскопия до колон трансверзум  80,00
ZUSTA34  555 Колоноскопия до колон трансверзум видео + запис на диск  100,00
ZUSTA35  556 Колоноскопия до колон десценденс  70,00
ZUSTA36  557 Колоноскопия до колон десценденс видео + запис на диск  90,00
ZUSTA37  558 Ректоскопия  40,00
ZUSTA38  559 Ректоскопия с биопсия  50,00
ZUSTA39  560 Полипектомия и/или биопсия с примка  – добавка към горна или долна ендоскопия  150,00
ZUSTA40  561 Полипектомия и/или биопсия с примка  – добавка към горна или долна ендоскопия видео + запис на диск  170,00
ZUSTA41  562 Ендоскопия на папила Фатери /ЕРЦП, биопсия, пункция, пробна ексцизия/  661,00
ZUSTA42  563 Ендоскопска папилосфинктеротомия – добавка към ендоскопия на папила Фатери – т. 23  779,00
ZUSTA43  564 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с кошничка на Дормия – добавка към т. 23 или т. 24  543,00
ZUSTA44  565 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с балон катетър  850,00
ZUSTA45  566 Вземане на материал за цитология от жлъчни и/или панкреасни пътища – добавка към т. 24  205,00
ZUSTA46  567 Ендоскопско протезиране  2 671.00 
ZUSTA47  568 Аргон-плазмена или електрокоагулация при ендоскопия/без стойността на ендоскопията/  100,00
ZUSTA48  569 Ендоскопско склерозиране на варици /без стойността на ендоскопията и склерозанта/  90,00
ZUSTA49  570 Ендоскопско склерозиране на варици видео + запис на диск /без стойността на ендоскопията и склерозанта/  110,00
ZUSTA50  571 Ендоскопска пневмодилатация /без стойността на ендоскопията и дилататора/  90,00
ZUSTA51  572 Абдоминална ехография – комплексна на горната част на корема  30,00
ZUSTA52  573 Сляпа чернодробна биопсия /без сет и стойността на ехографията/  100,00
ZUSTA53  574 Сляпа чернодробна биопсия /със собствен сет без стойността на ехографията/  70,00
ZUSTA54  575 Поставяне сонда на Блякмор  50,00
ZUSTA09  585 Интерпретиране на тънкоиглена биопсия от лимфни възли, туморни формации и др.  20,00
ZUSTA10  586 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна диферциална картина  15,00
ZUSTA11  587 Диагностика, консултация и изграждане на терапевтичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с Неуточнени синдроми и хематологични параклинични отклонения  20,00
ZUSTA12  588 Провеждане на цитостатична програма-инжекция или инфузия на антинеопластичен агент/парентерална инфузия с цитостатични препарати по терапивтична схема  20,00
ZUSTA14  590 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усложнения, свързани с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния  12,00
ZUSTA15  591 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с незлокачествени хематологични синдроми и заболявания  15,00
ZUSTA16  593 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период  12,00
ZUSTA17  594 Обучение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период  7,00
ZUSTB02 1448 Фибробронхоскопия с местна анестезия без биопсия  100,00
ZUSTB01 1449 Фибробронхоскопия с местна анестезия и с биопсия 130,00
ZUSTA03 164 Ехокардиография 45,00
ZUSTA04 165 ЕКГ-холтер 20,00
ZUSTA05 166 Тредмил 25,00
ZUSTA06 167 ЕКГ запис 5,00
ZUSTA21 542 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и обща анестезия 250,00
ZUSTA08 584 Диагностична процедура на костен мозък – извършване на костно-мозъчна аспирация и биопсия, с изследване и Интерпретиране 20,00
ZUSTA18 595 Обучение на пациенти и близки на болни от захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат 7,00
ZUSTA592 592 Обучение на болни с хронични хематологични заболявания 7,00
ZUSTA593 100 Вземане на биопсия при ендоскопия 25,00
ZUSTA594 101 Отстраняване на чуждо тяло от горен отдел на стомашно чревния тракт 120,00
ZUSTA595 102 Отстраняване на чуждо тяло от долен отдел на стомашно чревния тракт 160,00
     
  Приложение № 12  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTB08  1395 Невропсихологично изследване  40,00
ZUSTB09  1396 Консултация  20,00
ZUSTB10  1397 Неврологичен преглед с консултация  50,00
ZUSTB03  169 Пълно дуплекс изследване на екстракраниални артерии на шията и на базални мозъчни артерии  60,00
ZUSTB04  170 Контролно дуплекс изследване на екстракраниални артерии  40,00
ZUSTB07  234 Електроенцефалография   40,00
ZUSTB06  235 Електромиография   40,00
     
  Приложение № 13  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
ZUSTC06  1032 Магнитотерапия  4.00 
ZUSTC03  383 Терапия с ВЧТ  5.00 
ZUSTC04  384 Терапия със СЧТ  5.00 
ZUSTC05  385 Терапия с НЧТ  5.00 
ZUSTC07  389 Електростимулация /на поле/  2.50 
ZUSTC08  390 Ултразвук  5.00 
ZUSTC09  392 Светлолечение /на поле/  4.00 
ZUSTC10  393 Светлолечение – нос и гърло  5.00 
ZUSTC12  394 ЛФК /аналитична, механотерапия/  6.00 
ZUSTC11  395 Инхалация  5.00 
ZUSTC13  396 Масажна яка  7.00 
ZUSTC14  397 Масаж на гръб  10.00 
ZUSTC15  398 Общ масаж  20.00 
ZUSTC16  399 Мануална терапия  30.00 
ZUSTC17  400 Криотерапия  2.50 
ZUSTC18  401 Екстензия  8.00 
ZUSTC19  403 Функционални измервания и изследвания /сантиметрия, ъглометрия, МТТ/  2.50 
ZUSTC20  404 Термотерапия, парафино и калолечение Пояс  6.00 
ZUSTC21  405 Термотерапия, парафино и калолечение Яка  6.00 
ZUSTC29  406 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен нагръдник  7.00 
ZUSTC22  407 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкав  6.00 
ZUSTC24  408 Термотерапия, парафино и калолечение Обувка  5.00 
ZUSTC23  409 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкавица  5.00 
ZUSTC25  410 Термотерапия, парафино и калолечение Ботуш  6.00 
ZUSTC26  411 Термотерапия, парафино и калолечение Крак  /без ТБС/  7.00 
ZUSTC27  412 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебни гащета  8.00 
ZUSTC28  413 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен панталон  10.00 
ZUSTC30  414 Термотерапия, парафино и калолечение Става  5.00 
ZUSTC31  415 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебна цяла апликация   20.00 
     
  Приложение № 14  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTD26  1343 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища  150.00 
ZUSTD30  1344 Пластична корекция на очната цепка или на епикантус  300,00
ZUSTD27  1345 Операция на евертирани слъзни отвори без цената на анестезията  150.00 
ZUSTD28  1346 Едностранна дилатация на стриктури на слъзни пътища  150.00 
ZUSTD29  1347 Дакриоцисториностомия  450.00 
ZUSTD03  173 Изследване на цветно зрение  10.00 
ZUSTD04  174 Биомикроскопия  10.00 
ZUSTD05  175 Офталмоскопия (очни дъна)  10.00 
ZUSTD06  176 Ултразв. Изследване на очна ябълка, вкл. биометрия   20.00 
ZUSTD07  177 Тонометрия – за едно измерване  5.00 
ZUSTD08  178 Изследване – зрителна острота без изписване на очила  10.00 
ZUSTD09  179 Периметрия по Кугел  20.00 
ZUSTD10  180 Екзофталмометрия  10.00 
ZUSTD11  182 Екстракция на чуждо тяло  20.00 
ZUSTD13  184 Контактни лещи – меки (лечебно приложение)  20.00 
ZUSTD14  185 Анализ на движение на очите (9 посоки) с графика  12.00 
ZUSTD15  187 Гониоскопия   20.00 
ZUSTD16  188 Пахиметрия  15.00 
ZUSTD17  189 Диафаноскопия  15.00 
ZUSTD19  190 Промивка на слъзни пътища  20.00 
ZUSTD25  279 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач /халацион/  80.00 
ZUSTD21  280 Отстраняване на набодени чужди тела от роговица чрез отпрепариране  50.00 
ZUSTD22  576 Отстраняване на шевове от корнеа след всички операции  20.00 
ZUSTD23  577 Отстраняване на шевове от лимб, склера и клепачи след всички видове операции  20.00 
ZUSTD24  578 Отстраняване на желязосъдържащи чужди тела с магнит, вкл. отваряне на очната ябълка оперативно  400.00 
ZUSTD20  596 Електроепилация   125.00 
ZUSTD31  605 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазис или дистрихиазис  300.00 
ZUSTD32  606 Пластични операции на клепачите  300.00 
ZUSTD33  607 Пластика на клепач със несвободна кожна трансплантация  350.00 
ZUSTD34  608 Операция за птеригиум с пластика  300.00 
ZUSTD35  609 Операция на птеригиум /ексцизия/  150.00 
ZUSTD18  613 Проследяване на вътреочното налягане (минимум 4 изследвания, тонометрия)  20.00 
ZUSTD36  614 Шев на рана на конюнктива или кожа без очна перфорация  150.00 
ZUSTD37  615 Шев на перфорираща рана на конюнктива, роговица или склера  410.00 
ZUSTD38  616 Възстановителна операция при нараняване на очната ябълка, роговицата и склерата с включване на ирис, леща, стъкловидно тяло и ретина, вкл. с екстракция на чуждо тяло  600.00 
ZUSTD39  617 Операция на един прав очен мускул – страбизъм  300.00 
ZUSTD40  619 Кюретаж на роговица  50.00 
ZUSTD41  621 Екстракция на катаракта /без цената на ИОЛ/, без вкл. обща анест.  360.00 
ZUSTD42  622 Терапевтично и козметично приложение на Ботокс 50 Е  500.00 
ZUSTD43  623 Лазерна терапевтична процедура на ретина – 1 око  20.00 
ZUSTD44  625 Имплантация на IOL (самостоятелна операция) без цената на IOL  350.00 
ZUSTD45  628 Циклодиатермия или крио-циклотермия  200.00 
ZUSTD46  629 Операция за глаукома (циклодиализа и иридектомия като самостоятелна операция)  200.00 
ZUSTD47  630 Голяма операция за глаукома (гониотрепанация и трабекулектомия)  350.00 
ZUSTD48  632 Оперативно отстраняване на очна ябълка, вкл. евисцерация  200.00 
ZUSTD49  636 Пара- и ретробулбарна инжекции  15.00 
ZUSTE01 637 Субконюнктивална инжекция 10,00
ZUSTE02 639 Оглед на очна периферия /с Голдман стъкло/ 20,00
     
  Приложение № 15  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  В  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTE1002 1457 Вторичен лекарски преглед от специалист УНГ 20,00
ZUSTE1003 1002 Интерпретация за изследвания 20,00
ZUSTE1004 1007 Терапевтично овладяване на фебрилитет и болка/венозно 30,00
ZUSTE1005 1005 Вземане на секрет за микробиологично изследване 5,00
ZUSTE1006 1006 Микроотоскопия с лаваж и аспирация 25,00
ZUSTE1007 1358 Поставяне на периферен венозен катетър 9,00
ZUSTE1008 1359 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 15,00
ZUSTE1009 1010 Отстраняване на конци от оперативна рана 15,00
ZUSTE1010 237 Поставяне на назогастрална сонда 25,00
ZUSTE1011 229 Превръзка на глава 10,00
ZUSTE1012 1360 Кожна биопсия 25,00
ZUSTE1013 643 Аденоидектомия 500,00
ZUSTE1014 645 Тонзилектомия с местна анестезия 550,00
ZUSTE1015 644 Аденотонзилектомия 600,00
ZUSTE1016 646 Кръвоспиране след тонзилектомия 400,00
ZUSTE1017 647 Кръвоспиране след аденотомия 400,00
ZUSTE1018 683 Инцизия на перитонзиларен абсцес и език 70,00
ZUSTE1019 1011 Ревизия на перитонзиларен абсцес 30,00
ZUSTE1020 684 Инцизия на абсцес на лице и шия 150,00
ZUSTE1021 682 Инцизия на ларинкс 250,00
ZUSTE1022 679 Директна ларингоскопия-фиброскопска с местна анестезия 100,00
ZUSTE1023 678 Микроларинго-хирургия 500,00
ZUSTE1024 680 Трахеостомия 450,00
ZUSTE1025 681 Затваряне на трахеостомия 100,00
ZUSTE1026 1458 Смяна на трахеостомна канюла 35,00
ZUSTE1027 688 Шев на лице и шия 60,00
ZUSTE1028 1459 Шев на лице и шия над 5 см. 250,00
ZUSTE1029 648 Полипектомия едностранно - класическа 200,00
ZUSTE1030 649 Полипектомия двустранно - класическа 400,00
ZUSTE1031 650 Пункция на синус 80,00
ZUSTE1032 651 Електро-коагулация на септум 80,00
ZUSTE1033 652 Предна носна тампонада 80,00
ZUSTE1034 653 Задна носна тампонада 150,00
ZUSTE1035 1001 Ендоскопия на нос и околоносни кухини местна анестезия 80,00
ZUSTE1036 654 Мукотомия - едностранна 200,00
ZUSTE1037 696 Радиочестотна хирургия на меко небце при хъркане 300,00
ZUSTE1038 655 Репониране на носни кости 150,00
ZUSTE1039 1014 Закрито наместване на темпоромандибуларна става 50,00
ZUSTE1040 656 Ринофима-оперативно 550,00
ZUSTE1041 657 Ринопластика - козметична 1500,00
ZUSTE1042 658 Носна септопластика 800,00
ZUSTE1043 659 Трепанация на синус Caldwel Luck 500,00
ZUSTE1044 673 Затваряне на ороантрална фистула 450,00
ZUSTE1045 1460 Ендоскопска синус хирургия 1500,00
ZUSTE1046 674 Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза/сл.проток 80,00
ZUSTE1047 1461 Сиаладенектомия - пълна 1500,00
ZUSTE1048 661 Почистване на церумен едностранно 20,00
ZUSTE1049 662 Парацентеза-едностранно 120,00
ZUSTE1050 663 Парацентеза-двустранно 150,00
ZUSTE1051 664 Тимпаностомия-едностранно 150,00
ZUSTE1052 665 Тимпаностомия-двустранно 250,00
ZUSTE1053 666 Почистване на гранулации на едното ухо 150,00
ZUSTE1054 667 Почистване на гранулации на двете уши 180,00
ZUSTE1055 668 Мирингопластика 500,00
ZUSTE1056 669 Тимпанопластика до тип 2 550,00
ZUSTE1057 1461 Тимпанопрастика тип 3 и 4 900,00
ZUSTE1058 670 Аурикулопластика - едностранна 600,00
ZUSTE1059 671 Стапедопластика 1500,00
ZUSTE1060 672 Радикална операция на ухо 1200,00
ZUSTE1061 1462 Радикална операция на ухо със слухоподобряваща опер. 1500,00
ZUSTE1062 675 Каналопластика 500,00
ZUSTE1063 689 Инцизия на фурункул 60,00
ZUSTE1064 690 Отстраняване на атероми, бенки и др. 100,00
ZUSTE1065 197 Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс 50,00
ZUSTE1066 198 Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс 100,00
ZUSTE1067 199 Екстракция на чужди тела от ухо и нос –неоперативно 50,00
ZUSTE1068 686 Екстракция на чужди тела от хранопровод 1000,00
ZUSTE1069 687 Екстракция на чужди тела от трахея и бронхи 1500,00
ZUSTE1070 692 Биопсия с местна анестезия от устна кухина 60,00
ZUSTE1071 693 Биопсия с местна анестезия от хипофаринкс и ларинкс 150,00
ZUSTE1072 695 Периодонтален абсцес - инцизия 80,00
ZUSTE1073 1000 Фонеатрично изследване 100,00
ZUSTE1074 1016 Регионална ексцизия на повърхностен лимфен възел 200,00
ZUSTE1075 1463 Регионална ексцизия на дъблок лимфен възел 1200,00
ZUSTE1076 1464 Хордектомия 1200,00
ZUSTE1077 1465 Частична ларингектомия 1 500.00 
ZUSTE1078 1466 Пълна ларингектомия 2 000.00 
ZUSTE1079 1012 Гласова рехабилитация/ за процедура 30,00
ZUSTE1080 195 Аудиометрия надпрагова 50,00
ZUSTE1081 192 Аудиометрия на възрастни тонална прагова 20,00
ZUSTE1082 193 Аудиометрия на деца 40,00
ZUSTE1083 194 Тимпанометрия 30,00
ZUSTE1084 200 Изследване на вкус и мирис 50,00
ZUSTE1085 676 Отоневрологично изследване 70,00
ZUSTE1086 1003 Изследване на ОАЕ 70,00
ZUSTE1087 677 Изследване на слухови Ев.потенциали 350,00
ZUSTE1088 1004 Нагаждане на помощно слухово устройство 30,00
     
  Приложение № 16  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTF44 204 Гинекологичен преглед 40,00
ZUSTF04 202 Клиничен преглед на бременна (без ехография) 40,00
ZUSTF03 201 Ехография в акушерството и гинекологията 40,00
        Консултации по документи и резултати 20,00
        Вземане на цитонамазка и/или влагалищен секрет/без цена на цитологично и микробиологична изследване 15,00
ZUSTF14 704 Хистеросалпингография 150,00
ZUSTF16 206 Колпоскопия  50,00
ZUSTF17 207 Колпоскопия с прицелна биопсия /без цена на хистологичното изследване/ 70,00
ZUSTF19 707 Епизиоскопия  40,00
ZUSTF20 708 Епизиоскопия с прицелна биопсия /без цена на хистологично изследване/ 60,00
ZUSTF49 209 Биопсия /щипкова, ексцизионна/без цена на хистологичното изследване/ 35,00
ZUSTF22 710 Поставяне на вътремагочна спирала 50,00
ZUSTF21 709 Отстраняване на вътрематочна спирала 30,00
ZUSTF45 205 Поставяне на влагалищна тампонада 20,00
        Поставяне на песар при пролапс 50,00
ZUSTF18 706 Електрокоагулация на маточна шийка 100,00
        Обработка на шев на рани на вулва, вагина и перинеум - локална анестезия 120,00
        Обработка на шев на рани на вулва, вагина и перинеум - венозна анестезия /без цената на анестезията/ 100,00
        Обработка и превръзка на оперативна рана, сваляне на конци на оперативна рана 20,00
ZUSTF12 203 Прекъсване на бременност до 12 г.с. включително по желание и по мед. показания:-венозна анестезия /без цената на анестезията/  150,00
ZUSTF13 203 Прекъсване на бременност до 12 г.с. включително по желание и по мед. показания:-локална анестезия 170,00
ZUSTF13 703 Прекъсване на бременност по медицински показания от 13 до 20 г.с.  500,00
ZUSTF23 711 Пробно абразио – с локална анестезия 170,00
ZUSTF26 713 Пробно абразио -с венозна анестезия/без цената на анестезията/ 150,00
ZUSTF28 715 Нерадикално отстраняване на матката  1200,00
ZUSTF35 723 Корекции на тазова/перинеалната/статика и/или незадържане на урина при жената 850,00
ZUSTF38 726 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330,00
ZUSTF39 727 Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 700,00
ZUSTF46 732 Оперативно отстраняване на кондиломи - локална анестезия 220,00
ZUSTF47 733 Оперативно отстраняване на кондиломи - венозна анестезия /без цената на анестезията/  200,00
        Консервативно лечение на канделаме /на посещение/ 20,00
ZUSTF50 734 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 850,00
  208 Инцизия на абсцес /Бартолинова жлеза, млечна жлеза, фурункул и др./-венозна анестезия/без цената на анестезията/ 100,00
ZUSTF48 208 Инцизия на абсцес /Бартолинова жлеза, млечна жлеза, фурункул и др./-локална анестезия 120,00
        Диагностични процедури и кинсервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром ог АГ произход 480,00
        Пакетна услуга: клиничен преглед а бременна, ехогарфия и NST 85,00
ZUSTF51 210 Нон стрес тест 25,00
ZUSTF05 699 Раждане: - нормално 850,00
ZUSTF06 700 Раждане: - Цезарово сечение  1000,00
ZUSTF071 701 Интензивни грижи при беременност с реализиран риск 800,00
ZUSTF081 702 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400,00
ZUSTF091 703 Оперативни процедури за задържане на бременност 200,00
ZUSTG02 1035 Избор на медицински екип за извършване на процедури по вземане на проби със стволови клетки от пъпна връв 200,00
ZUSTG01 368 Присъствие на баща по време на раждането 200,00
     
  Приложение № 17  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTG05  276 Консултация  20.00 
ZUSTG06  1025 Диагностика,консулт и изграждане на терапевтичен подход за рисково новородено  30.00 
ZUSTG07  730 Първична реанимация, аспирация  30.00 
ZUSTG08  731 Дихателна реанимация,интубация  30.00 
ZUSTG09  735 Индиректен сърдечен масаж+Адреналин интракардиално  20.00 
ZUSTG10  1022 Оценка на физическото и нервно-психическото развитие, неврологичен статус  20.00 
ZUSTG11  1021 ТФЕ  30.00 
ZUSTG12  1020 Абдоминална ехография  25.00 
ZUSTG13  1019 Поставяне на назогастрална сонда/стомашна промивка/  25.00 
ZUSTG14  1348 Вземане на венозна кръв  12.00 
ZUSTG15  1350 Венозна инжекция  12.00 
ZUSTG16  1349 Мускулна инжекция  6.00 
ZUSTG17  1351 Венозен катетър/централен/  33.00 
ZUSTG18  1352 Венозен катетър/периферен/  15.00 
ZUSTG19  1353 Венозна инфузия без стойността на медикамента  30.00 
ZUSTG20  1354 Кръвопреливане включително директна проба  54.00 
ZUSTG21  1355 Последващо кръвопреливане включително директна проба  24.00 
ZUSTG22  1357 Лумбална пункция  63.00 
ZUSTG23  1356 Вземане на намазка за микробиологично изследване  15.00 
ZUSTG24  736 Ежедневен тоалет  10.00 
ZUSTG25  737 Поставяне на гърда и наблюдение  10.00 
ZUSTG26  738 Обработка на пъп II лигатура  10.00 
ZUSTG27  739 Скрининг фенилкетонурия  5.00 
ZUSTG28  740 Преоценка на състоянието/риск от хипотермия/  15.00 
ZUSTG29  741 Продължителен венозен път-перфузор  30.00 
ZUSTG30  742 Назотрахеалнаинтубация  30.00 
ZUSTG31  745 Фототерапия един сеанс  30.00 
ZUSTG32  744 Екстубация  10.00 
ZUSTG33  746 Обменно кръвопреливане  100.00 
ZUSTG34  747 Наблюдение след извеждане от интензивен сектор  30.00 
ZUSTG35  748 Хранене със сонда  10.00 
ZUSTG36  743 Вибраторен масаж  20.00 
ZUSTH01  1023 Обучение-грижи,тоалет,кърменехранене,ЛФК  20.00 
ZUSTH02  1024 Допълнителни грижи след изтичане препоръчителния престой от НЗОК  55.00 
     
  Приложение № 18  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTH03  211 Ехография, комплексна на пикочо-отделителния тракт  40,00
ZUSTH04  752 Перкутанна нефростома под ехографски контрол  400,00
ZUSTH05  212 Дилатация на мъжка уретра с промивка и/или инстилация  40,00
ZUSTH06  213 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от мъжка уретра  50,00
ZUSTH07  214 Промивка на пикочния мехур  40,00
ZUSTH08  215 Масаж на простата и вземане на простатен секрет  50,00
ZUSTH09  216 Цистоскопия  100,00
ZUSTH10  217 Цистоскопия с биопсия  150,00
ZUSTH11  753 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на един уретер  250,00
ZUSTH12  754 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на два уретера  400,00
ZUSTH13  755 Супрапубично перкутанно дрениране на урината (Цистофикс)  100,00
ZUSTH14  756 Бужиране (дилатация) на един уретер  200,00
ZUSTH15  757 Бужиране (дилатация) на двата уретера  200,00
ZUSTH16  758 Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в един уретер  250,00
ZUSTH17  759 Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в двата уретера  400,00
ZUSTH18  760 Смяна на катетъра на нефростома  50,00
ZUSTH19  763 Трансректална биопсия на простатата – пункционна  80,00
ZUSTH20  765 Пункция на бъбречна киста  200,00
ZUSTH21  767 Неоперативно отстраняване на парафимоза  40,00
ZUSTH22  768 Операция за фимоза  250,00
ZUSTH23  769 Операция за френулум бреве  250,00
ZUSTH24  770 Меатотомия  100,00
ZUSTH25  771 Оперативно отстраняване на чужди тела от уретрата  100,00
ZUSTH26  772 Коагулация на кондиломи на меатуса  100,00
ZUSTH27  773 Коагулация на полипи по женската уретра  100,00
ZUSTH28  774 Вътрешна уретротомия по Отис  350,00
ZUSTH29  775 Вътрешна оптична уретротомия по Саксе  350,00
ZUSTH30  776 Оперативна уретростомия в перинеума  200,00
ZUSTH31  777 Операции при травми на уретрата и пикочния мехур  500,00
ZUSTH32  778 Оперативно премахване на стриктура или дивертикул на уретрата  300,00
ZUSTH33  779 Операция за парафимоза  250,00
ZUSTH34  784 Двустранна лигатура на семепровода  400,00
ZUSTH35  786 Операция на хидроцеле  400,00
ZUSTH36  787 Двустранна орхиектомия  400,00
ZUSTH38  788 Едностранно отстраняване тестис и/или епидидим  400,00
ZUSTH39  789 Оперативна ревизия на епидидим и биопсия на тестис  400,00
ZUSTH40  790     Операция за задържан тестис: - в ингвиналния канал  400,00
ZUSTH41  791   Операция за задържан тестис:   - в коремната кухина  450,00
ZUSTH42  792     Операция за задържан тестис: - в коремната кухина двустранно (Джулиани)  810,00
ZUSTH43  793 Висока лигатура на в. Сперматика  400,00
ZUSTH44  794 Резекция на плексус пампиниформис  400,00
ZUSTH45  795 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         открито по Харис –Хринчак  1500,00
ZUSTH46  796 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         по Милин  900,00
ZUSTH47  797 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         чрез ТУР  1000,00
ZUSTH48  799 Трансуретрална резекция за склероза на мехурната шийка  400,00
ZUSTH49  800 Операция за премахване на инконтиненция у жената – Маршал – Маркети и други  500,00
ZUSTH50  801 Трансуретрална резекция на мехрната шийка у жената  400,00
ZUSTH51  802 Секцио алта с отстраняване на камъни, чужди тела и малки тумори  1000,00
ZUSTH52  803 Оперативна цистостомия  1000,00
ZUSTH53  804 Ендоскопско разбиване и отстраняване на камъни в пикочния мехур  400,00
ZUSTH54  805 Трансуретрална коагулация (и лазерна) на тумори в пикочния мехур  700,00
ZUSTH55  806 Трансуретрална резекция на средно големи тумори в пикочния мехур – едностранно  900,00
ZUSTH56  807 Трансуретрална резекция на големи тумори на пикочния мехур – на сеанс  1000,00
ZUSTH57  808 Почистване на пикочния мехур от кръвни съсиреци (тампонада) и коагулация  500,00
ZUSTH58  809 Частична резекция при тумор на пикочния мехур  2000,00
ZUSTH59  811 Трансуретрална инцизия на уретералните остиуми с екстракция на конкременти  700,00
ZUSTH60  812 Уретероскопия с отстраняване на камъни с бримка или локална литотрипсия  1000,00
ZUSTH61  813 Уретеректомия  850,00
ZUSTH62  814 Резекция и анастомоза на уретер  850,00
ZUSTH63  816 Антирефлуксна пластика на уретерите в пикочния мехур  1500,00
ZUSTH64  817 Отваряне на паранефритичен абсцес с декапсулация на бъбрека  1500,00
ZUSTH65  818 Нефропексия, уретеролиза, освобождаване от аберентни съдове на уретера – всяка по  1500,00
ZUSTH66  819 Нефростомия  2000,00
ZUSTH67  820 Уретеролитотомия  850,00
ZUSTH68  821 Пластика на бъбречното легенче  2000,00
ZUSTH69  822 Резекция на бъбречен полюс  2000,00
ZUSTH70  823 Разделяне на подковообразен бъбрек  2000,00
ZUSTH71  824 Пиелолитотомия и екстракция на камък  2000,00
     
ZUSTH73  1471 Циркумцизия (Ритуално обрязване с включена венозна анестезия и консумативи)  230,00
ZUSTH72  825 Нефротомия и екстракция на камъни  2000,00
ZUSTJ01  826 Нефректомия чрез лумботомия  2000,00
ZUSTJ02  827 Трансверзална лапаротомия и нефректомия  2000,00
     
  Приложение № 19  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ
ZUSTJ03  834 Проктоскопия  50,00
ZUSTJ04  835 Репозиция при пролапс на ректума  70,00
ZUSTJ05  836 Разширяване на сфинктера на правото черво – дигитално  40,00
ZUSTJ06  837 Облитериране (склерозиране) на хемороиди, отстраняване на полипи на ануса  200,00
ZUSTJ07  838 Първична обработка на малки (до 8см) и повърхностни рани            (засягащи кожа и подкожие)  50,00
ZUSTJ08  839 Изрязване и шев на малка рана  80.00 
ZUSTJ09  840 Първична обработка на голяма и дълбока рана, засягаща фисция и подлежащи тъкани (без нерви и магистрални съдове)  210.00 
ZUSTJ10  841 Изрязване и шев на тъкани от голяма рана  300.00 
ZUSTJ11  842 Инцизия на повърхностни абсцеси и флегмони с вземане на материал за посявка  220.00 
ZUSTJ12  843 Изрязване на субфасциални абсцеси и флегмони + посявка  250.00 
ZUSTJ13  844 Ексциия на лигавична, пиларна киста или лигатурна фистула  200.00 
ZUSTJ14  845 Ексцизия на сакрококцигиална киста, фистули  350.00 
ZUSTJ15  846 Екстирпация на доброкачествени тумори и кисти (липом, фибром, атером и др.)  200.00 
ZUSTJ16  847 Премахване доброкачествен тумор от млечната жлеза  300,00
ZUSTJ17  848 Секторна резекция на млечна жлеза  400,00
ZUSTJ18  849 Аблация на млечна жлеза  500,00
ZUSTJ19  850 Ампутация на млечна жлеза с подлежаща мускулатура (по Халщедт, Пейти), лимфна дисекция  1000,00
ZUSTJ20  851 Екстирпация на латерална шийна киста, фистула  470,00
ZUSTJ21  852 Екстирпация на срединна шийна киста, фистула, включително резекция на хиоидната кост  500,00
ZUSTJ22  853 Едностранна субтотална резекция на струма  700,00
ZUSTJ23  854 Двустранна субтотална резекция на струма  1000,00
ZUSTJ24  855 Резекция на рецидивна или ретростернална струма  1000,00
ZUSTJ25  856 Тотална тиреидектомия без лимфна дисекция  2000,00
ZUSTJ26  857 Тотална тиреидектомия с лимфна дисекция  3000,00
ZUSTJ27  858 Биопсия от шиен лимфен възел  250,00
ZUSTJ28  859 Екстирпация на пакет шийни лимфни възли, екстирпация на подчелюстна слюнчена жлеза  1000,00
ZUSTJ29  860 Поларна резекция на паротидната жлеза  800,00
ZUSTJ30  861 Тотално премахване на паротидната жлеза  1500,00
ZUSTJ31  862 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция  900,00
ZUSTJ32  863 Отстраняване на паращидовидна жлеза  900,00
ZUSTJ33  864 Неусложнена ингвинална, бедрена херниотомия  500,00
ZUSTJ34  865 Неусложнена епигастрална, пълна, параумбиликална херния  450,00
ZUSTJ35  866 Усложнена ингвинална, бедрена херниотомия, голяма плъзгаща се херния  600,00
ZUSTJ36  867 Други усложнени хернии на коремната стена, наложили пластика със съседни мускули и фасции или ксенопластика  700,00
ZUSTJ37  868 Усложнени хернии на коремната стена, наложили резекция на черво и анастомоза  950,00
ZUSTJ38  869 Корекция на хиатална, параезофагиална, ретростернална хернии с абдоминален или торакален достъп  1500,00
ZUSTJ39  870 Корекция на вродена (Богдалекова херния), на пост-травматична диафрагмална херния или релаксация на диафрагмата с абдоминален или торакален достъп  1600,00
ZUSTJ40  871 Операция върху дисталния хранопровод – кардио-спазъм, бенигнена кардиостеноза  1750,00
ZUSTJ41  872 Резекция на кардията и дистален хранопровод с възстановяване на пасажа  3050,00
ZUSTJ43  873 Тотална екстирпация на хранопровода, шийна езофагостома, гастростома  3500,00
ZUSTJ44  874 Операция при трахеоезофагеална фистула, дивертикул(с торакален достъп)  2200,00
ZUSTJ45  875    Операция при атрезия на хранопровода:- лигатура на фистулата + шийна езофагостома + гастростома  3700,00
ZUSTJ46  876    Операция при атрезия на хранопровода:- радикална операция  4000,00
ZUSTJ47  877 Полиромиотомия, гастростомия, пилоропластика, експлоративна гастротомия, сутура на стомаха при перфорация или от травма  750,00
ZUSTJ48  878 Ваготомия с антрумектомия или дренажна операция  1900,00
ZUSTJ49  879 Проксимална селективна ваготомия със съхраняване на стомаха по Билрод І и ІІ и модификации  2100,00
ZUSTJ50  880 Тотална гастректомия, резекция по Билрод ІІ с блокова резекция на съседни органи  3400,00
ZUSTJ51  881 Реконструктивни операзии на стомаха при пептична язва, Дъмпинг синдром и др.  2400,00
ZUSTJ52  882 Лапароскопска холецистектомия  1100,00
ZUSTJ53  883 Холецистектомия  1250,00
ZUSTJ54  884 Холецистектомия + отстраняване на конкременти от екстрахепаталните жлъчни пътища  1600,00
ZUSTJ55  885 Хелецистектомия + папилосфинктеротомия  1900,00
ZUSTJ56  886 Билиодигестивни анастомози от всякакъв вид (като самостоятелна операция)  1300,00
ZUSTJ57  887 Холецистектомия + холедоходуоденоанастомоза  1650,00
ZUSTJ58  888 Резекция на хепатохоледоха + реконструктивна операция  2000,00
ZUSTJ59  889 Операзии при чернодробен ехинокок, при други кисти на панкреаса  2300,00
ZUSTJ60  890 Малка секторна резекция на черен дроб като самостоятелна операция  950,00
ZUSTJ61  891 Резекция на чернодробен дял  3100,00
ZUSTJ62  892 Тотална панкреатектомия или панкреатодуоденална резекция  5000,00
ZUSTJ64  893 Кистоентеро, Вирсунгоентеро или гастроанастомоза  2000,00
ZUSTJ65  894 Спленектомия (като самостоятелна операция)  1050,00
ZUSTJ66  895 Мобилизация на червата от адхезии:-         частичен дебридман  800,00
ZUSTJ67  896 Мобилизация на червата от адхезии:-         тотален дебридман  1000,00
ZUSTJ68  897 Мобилизация на червата от адхезии:-         тотален дебридман + мезоплакация, ентеропликация  1300,00
ZUSTJ69  898 Мобилизация на червата от адхезии:-         дебридман + резекция на черво  1500,00
ZUSTJ70  899 Резекция на черво + стомия, анус претер  950,00
ZUSTJ71  900 Резекция на черво + анастомоза  1200,00
ZUSTJ72  901 Илеостомия, колостомия, едно- или двуцевен анус претер (като самостоятелна операция)  1000,00
ZUSTJ73  902 Отваряне на илеостомия, колостомия, анус претер  540,00
ZUSTJ74  903 Оперативно ликвидиране на стома, анус претер  1000,00
ZUSTJ75  904 Типична апендектомия  550,00
ZUSTJ76  905 Апендектомия при ретроперитонеално разположение, субхепатално положение на израстъка  650,00
ZUSTJ77  906 Тотална или субтотална колектомия:-         завършила с илеостомия  2000,00
ZUSTJ78  907 Тотална или субтотална колектомия:-         завършила с анастомоза  3000,00
ZUSTJ79  908 Десностранна, левостранна хемиколектомия, предна резекция на сигма-ректум:-         завършила със стома, анус претер  3000,00
ZUSTJ80  909 Десностранна, левостранна хемиколектомия, предна резекция на сигма-ректум:-         завършила с възстановяване на пасажа  3500,00
ZUSTJ81  910 Андоминоперинеална екстирпация на ректума  3000,00
ZUSTJ82  911 Андоминоперинеална резекция със смъкващи дебелото черво техники (например по Тупер и др.)  3000,00
ZUSTJ83  912 Операция за анална фисура  300,00
ZUSTJ84  913 Отстраняване на чуждо тяло от ректума:-         трансанално  200,00
ZUSTJ85  914 Отстраняване на чуждо тяло от ректума:-         чрез лапаротомия  1000,00
ZUSTJ86  915 Премахване на полип:-         трансанално  200,00
ZUSTJ87  916 Премахване на полип:-         чрез колотомия, секторална резекция  1300,00
ZUSTJ88  917 Миопластика при инконтинентен или липсващ анален сфинктер:-         локална миопластика  2000,00
ZUSTJ89  918 Миопластика при инконтинентен или липсващ анален сфинктер:-         чрез транспозиция на мускули  3000,00
ZUSTJ90  919 Отваряне на мембранозна анална атрезия  300,00
ZUSTJ91  920 Трансперинеална пластика при атрезия  1000,00
ZUSTJ92  921 Трансабдоминална пластика (радикална) при аноректална, ректална атрезия  3000,00
ZUSTJ93  922 Операции при хемороиди:-         лигатура  200,00
ZUSTJ94  923 Операции при хемороиди:-         Милиган – Морган  800,00
ZUSTJ95  924 Операции при повърхностни перианални фистули, включително исшеоректални  500,00
ZUSTJ96  925 Операции на пелвиоректални, перинеални фистули  800,00
ZUSTJ97  926 Операции при ано-ректален пролапс:-         перинеален достъп  800,00
ZUSTJ98  927 Операции при ано-ректален пролапс:-         с абдоминален достъп  1000,00
ZUSTJ99  928 Експлоративна лапаротомия  400,00
ZUSTJ100  929 Отваряне на субфреничен абсцес, на междугъначен обсцес  1000,00
ZUSTJ101  930 Сутура на тънко черво след спонтанна перфорация или травма  1100,00
ZUSTJ102  931 Лапаротомия при перитонит с ревизия на коремната кухина, лаваж, дренаж  1500,00
ZUSTJ103  932 Ревизия на Мекелов дивертикул, евентуално с апендектомия  1000,00
ZUSTJ104  933 Оперативна корекция на позиционна аномалия на стомашно-чревния тракт  2000,00
ZUSTJ105  934 Обходна чревна анастомоза, като самостоятелна операция  1000,00
ZUSTJ106  935 Спешни ембол и тромбектомии  1500,00
ZUSTJ107  936 Реконструкция на съдова травма със съдов шев  1800,00
ZUSTJ108  937 А-V фастула за хемодиализа с протези  1218,00
ZUSTJ109  938 А-V фастула за хемодиализа без протези  800,00
ZUSTJ110  939 Стрипинг  1000,00
ZUSTJ111  940 Канюлиране на артерия  350,00
ZUSTJ112  941 Ексцизия на хемангиом и лимфангиом  350,00
ZUSTJ113  942 Лигатура на артерия  400,00
ZUSTK01  943 Лигатура на в. сафена магна  700,00
ZUSTK02  1036  За: кожни новообразувания с местна анестезия  150,00
ZUSTK03  1037  За: кожни новообразувания /със спинална анестезия/ 130,00
ZUSTK04  1038  За: кожни новообразувания /с обща анестезия/ 130,00
ZUSTH73  1471 Циркумцизия (Ритуално обрязване с включена венозна анестезия и консумативи)  230,00
ZUSTK051 1039  Плеврална пункция 50,00
     
  Приложение № 20  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
ZUSTK03  944 Оперативно наместване на фрактура (и  луксация) на един прешлен  1000,00
ZUSTK04  945 Оперативно наместване на фрактура (и  луксация) на два или повече прешлени  1500,00
ZUSTK05  947 Лумбална пункция  150,00
ZUSTK06  948 Вентрикулопункция, вентрикулотрепанопункция  500,00
ZUSTK07  949 Операции при травматични поражения на периферни нерви: невролизи, неврорафии, транспозиция на нерв  1500,00
ZUSTK08  950 Отстраняване на тумори на периферни нерви  990,00
ZUSTK09  951 Декомпресивна ламинектомия  1500,00
ZUSTK10  952 Отстраняване на тумор на гръбначния мозък и неговите коренчета  2500,00
ZUSTK11  953 Хордотомия  1980,00
ZUSTK12  954 Операции върху гръбначния стълб при туберкулозен спондилит с неврологични усложнения  2000,00
ZUSTK13  955 Операции върху гръбначния стълб при травматични поражения  2500,00
ZUSTK14  956 Операции при малформации на краниума, гръбначния мозък: спина бифида, диастематомиелия  2500,00
ZUSTK15  957 Операция при сирингомиелия  2106,00
ZUSTK16  958 Операции при травматични поражения на черепа и мозъка импресионна фрактура, субдурален и екстрадурален хематом, обработка на огнестрелна рана  2500,00
ZUSTK17  959 Пластично възстановяване на дефекти на твърдата мозъчна обвивка на черепа  2000,00
ZUSTK18  960 Отстраняване на интрацеребрален хематом (при хипертонична болест)  2500,00
ZUSTK19  961 Интракраниални и екстракраниални анастомози при хидроцефалия  2000,00
ZUSTK20  962 Отстраняване на тумори от мозъчните полукълба и мълкия мозък  3500,00
ZUSTK21  963 Отстраняване на менингиоми от конвекситета на мозъка  2500,00
ZUSTK22  964 Операции при фистули  2340,00
ZUSTK23  965 Открити операции при епилепсия  3600,00
ZUSTL01  966 Екстирпация на тумори във вертикуларна система, пантоцеребралната област,базални менингиоми, кранио-спинални тумори  4950,00
ZUSTL02  967 Артерио-венозни малформации  4950,00
     
  Приложение № 21  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В  ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
ZUSTL03  968 Дренаж на плеврална кухина  150,00
ZUSTL04  969 Промивка на плеврален дренаж  15,00
ZUSTL05  970 Дрениране на медиастинум  200,00
ZUSTL06  971 Диагностична торакотомия или вътрешен сърдечен масаж  600,00
ZUSTL07  972 Торакотомия с почистване на хемоторакс  700,00
ZUSTL08  973 Самостоятелна резекция на ребро  200,00
ZUSTL09  974 Самостоятелна резекция на съседни ребра  350,00
ZUSTL10  975 Резекция на шийно или първо ребро  350,00
ZUSTL11  976 Торакопластика  900,00
ZUSTL12  977 Едностранна плевректомия самостоятелно  600,00
ZUSTL13  978 Плевректомия с резекция на перикард и/или диафрагма  1200,00
ZUSTL14  979 Декортикация на белия дроб и операция за плеврален емпием  1300,00
ZUSTL15  980 Трансторакална операция на диафрагма  750,00
ZUSTL16  981 Операция на белия дроб (атипични резекции, енуклеации, изрязване на кости и др.)   1700,00
ZUSTL17  982 Лобектомия и/или пулмонектомия  1800,00
ZUSTL18  983 Сегментарна белодробна резекция  2200,00
ZUSTL19  984 Лобектомия със сегментарна резекция  2500,00
ZUSTL20  985 Билобектомия   2300,00
ZUSTL21  986 Пулмонектомия с интраперикардиална съдова обработка и медиастинална лимфна дисекция  4000,00
ZUSTL22  987 Операция на трахеобронхиалната система (резекции с анастомози, пластики и олопластики)  6000,00
ZUSTL23  988 Операции за отваряне и отстраняване на каверни или обсцеси на белия дроб  4000,00
ZUSTM01  989 Стернотомия самостятелно, без друга операция  1200,00
ZUSTM02  990 Трансплеврално или трансстернално отстраняване на медиастинален тумор  4500,00
     
  Приложение № 22  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTM05  286 Антропометрия на дете с оценка на растеж и развитие  20,00
ZUSTM06  287 Запис ЕКГ  7,00
ZUSTM07  288 Мониториране и запис на жизнени показатели – пулс, ЕКГ, сатурация на О2, СО2 в издишан въздух, дихателна честота и крива, кръвно налягане и температура – за 1 час  30,00
ZUSTM09  289 Кислородотерапия - на час 5,00
ZUSTM11  290 Аспирация – еднократна  5,00
ZUSTM08 291 Ехография на коремни органи 25,00
ZUSTM12  292 Ехография комплексна на пикочоотделителния тракт  30,00
ZUSTM10 293 Ехография на щитовидна жлеза 25,00
ZUSTM13  294 Ехокардиография на дете с Доплер  45,00
ZUSTM14  295 Измерване на кръвно налягане на дете със съразмерен маншет  10,00
ZUSTM15  296 Поставяне на назогастрална сонда  25,00
ZUSTM16  297 Вземане на венозна кръв /само с нова пункция/  12,00
ZUSTM17  298 Кожно-алергична проба с антибиотик и отчитане  5,00
ZUSTM18  299 Мускулна инжекция  6,00
ZUSTM19  300 Венозна инжекция  12,00
ZUSTM20  351 Поставяне на периферен венозен катетър  15,00
ZUSTM21  350 Инхалация на медикамент  4,00
ZUSTM22  352 Венозна инфузия без стойността на медикаментите  30,00
ZUSTM23  353 Кръвопреливане, включваща директна проба  54,00
ZUSTM24  354 Последващо кръвопреливане, включваща директна проба  24,00
ZUSTM25  355 Вземане на намазка за микробиологично изследване  2,00
ZUSTM26  357 Лумбална пункция  63,00
ZUSTM27  358 Терапевтично овладяване на болков синдромо с венозно приложение на лекарства  20,00
ZUSTN01  359 Стомашна промивка на дете  30,00
ZUSTN02  360 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна картина и интерпретация на други изследвания  15,00
     
  Приложение № 23  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTN03  462 ГОРЕН КРАЙНИК Ключица – открито наместване  900,00
ZUSTN04  463 ГОРЕН КРАЙНИК-закрито наместване  100,00
ZUSTN05  464 ГОРЕН КРАЙНИК Изкълчване на раменна става  120,00
ZUSTN06  465 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-горна трета-открито наместване  900,00
ZUSTN07  466 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване  120,00
ZUSTN08  467 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-средна трета-открито наместване  900,00
ZUSTN09  468 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване  120,00
ZUSTN10  469 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-долна трета-открито наместване  900,00
ZUSTN11  470 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване с перкутанна фиксация  380,00
ZUSTN12  471 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС Изкълчване на лакътна става  120,00
ZUSTN13  472 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА -горна трета –открито наместване  400,00
ZUSTN14  473 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-закрито наместване  120,00
ZUSTN15  474 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-средна трета фиксация-открито наместване  380,00
ZUSTN16  475 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-закрито наместване  380,00
ZUSTN17  476 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-долна трета-открито наместване  380,00
ZUSTN18  477 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА закрито наместване –с перкутанна фиксация  380,00
ZUSTN19  478 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА - без фиксация  170,00
ZUSTN20  479 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА Счупване на карпални кости  150,00
ZUSTN21  480 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА Счупване на метакарпални кости и фаланги закрито  150,00
ZUSTN22  481 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на плака и закл.пирони  400,00
ZUSTN23  482 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на Киршнерови игли  180,00
ZUSTN24  483 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на остеосинтезен метал от фаланги  100,00
ZUSTN25  484 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на тазобедрена става  300,00
ZUSTN26  485 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на таз-екстензионно лечение с доплащане за всеки леглоден  300,00
ZUSTN27  486 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на бедро – открито наместване  1900,00
ZUSTN28  487 ДОЛЕН КРАЙНИК:  - закрито наместване  300,00
ZUSTN29  488 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на колянна става-открито наместване  900,00
ZUSTN30  489  ДОЛЕН КРАЙНИК:  - закрито наместване  300,00
ZUSTN31  490 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на капачката –открито наместване  900,00
ZUSTN32  1400 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на капачката – закрито наместване  120,00
ZUSTN33  491 ДОЛЕН КРАЙНИК: Артроскопия на коляно-диагностично с премахване на мениска  800,00
ZUSTN34  1401 ДОЛЕН КРАЙНИК: Артроскопия на коляно с хондропластика  1500,00
ZUSTN35  492 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на подколенник-открито наместване  1500,00
ZUSTN36  493 ДОЛЕН КРАЙНИК: -закрито наместване  300,00
ZUSTN37  494 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на глезен-репозиция  120,00
ZUSTN38  495 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на тарзални и метатарзални кости  300,00
ZUSTN39  1402 ДОЛЕН КРАЙНИК: Директна и индиректна екстензия  100,00
ZUSTN40  496  ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН  МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на плака и закл.пирони  900,00
ZUSTN41  497  ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН  МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на Киршнерови игли и винтове  300,00
ZUSTN42  498  ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН  МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на остеосинтезен метал от фаланги  100,00
ZUSTN43  499 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на едно флексорно сухожилие  350,00
ZUSTN44  500 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ +  за всяко следващо сухожилие  50,00
ZUSTN45  501 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на един нерв на ръка   900,00
ZUSTN46  502 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ+  за всяко следващ нерв  200,00
ZUSTN47  503 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на едно екстензорно сухожилие  350,00
ZUSTN48  504 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ +  за всяко следващо сухожилие  50,00
ZUSTN50  505 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник пластика и транспозиция на сухожилия  900,00
ZUSTN51  506 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -свободна сухожилна пластика  900,00
ZUSTN52  507 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на Ахилесово сухожилие  850,00
ZUSTN53  508 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на едно флексорно сухожилие   350,00
ZUSTN54  509 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ +  за всяко следващо сухожилие  50,00
ZUSTN55  510 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на едно екстензорно сухожилие  350,00
ZUSTN56  511 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ +  за всяко следващо сухожилие  50,00
ZUSTN57  512 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -пластика и транспозиция на сухожилия   900,00
ZUSTN58  1403 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник Скарификационни проби  20,00
ZUSTN59  418 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Първичен специализиран преглед от ортопед травматолог  35,00
ZUSTN60  419 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторичен специализиран преглед от ортопед травматолог  25,00
ZUSTN61  420 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Домашна визита специалист  50,00
ZUSTN62  421 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Медицинска консултация  15,00
ZUSTN63  422 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Пункция на киста „Хематом”  16,00
ZUSTN64  423 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Поставяне на система   20,00
ZUSTN65  424 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Анестезия с лидокаин до една ампула   25,00
ZUSTN66  425 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Малки рани –първична обработка без сутура   30,00
ZUSTN67  426 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Малки рани –първична сутура  до пет лигатури  60,00
ZUSTN68  427 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторична обработка на рана-превръзка без сутура   15,00
ZUSTN69  428 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторична обработка на рана с изразяване и вторична сутура  20,00
ZUSTN70  429 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Големи рани с първична обработка и сутура от пет до  десет лигатури  70,00
ZUSTN71  430 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Отваряне на гнойник- абсцес  50,00
ZUSTN72  431 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Ставна пункция  40,00
ZUSTN73  433 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на предмишница с пластмасов гипс   95,00
ZUSTN74  434 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на горен крайник  60,00
ZUSTN75  435 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на рамо   80,00
ZUSTN76  436 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на ключица   100,00
ZUSTN77  1405 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на лакет  80,00
ZUSTN78  1406 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на пръсти на ходило и длан  50,00
ZUSTN79  1407 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на капаче  80,00
ZUSTN80  1408 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на коляно  200,00
ZUSTN81  1409 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на глезен  100,00
ZUSTN82  437 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Отстраняване на чуждо тяло   80,00
ZUSTN83  438 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Шина тип „Дезо”  33,00
ZUSTN84  439 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -„Заглушаване” на гипсова шина   20,00
ZUSTN85  440 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на победрица с шина   60,00
ZUSTN86  441 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на долен крайник с шина  70,00
ZUSTN87  442 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Гипсов ботуш  40,00
ZUSTN88  443 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Сваляне на гипс  35,00
ZUSTN89  444 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Наместване и имобилизация  на фрактури на горен крайник  70,00
ZUSTN90  445 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Наместване и имобилизация на фрактури на долен крайник  90,00
ZUSTN91  1410 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Оформяне на ампутационен чукан на пръсти на ходило и длан  100,00
ZUSTN92  1411 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - + за всеки следващ  70,00
ZUSTN93  1412 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Репозиция на фрактура на пръсти и фиксация с Киршнерови игли на ходило и длан  100,00
ZUSTN94  1413 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - + за всеки следващ  70,00
ZUSTN95  1414 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Врасъл нокът  110,00
ZUSTN96  1415 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Шев на повърхностни мускули и сухожилия на горен и долен крайник  150,00
ZUSTN97  450 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Изследване на костна плътност  20,00
ZUSTN98  451 ОРТОПЕДИЯ Операция на Ганглион  250,00
ZUSTN99  452 ОРТОПЕДИЯ Оперерация  на „Щракащ”пръст  250,00
ZUSTN100  453 ОРТОПЕДИЯ Етапна гипсова редресация –за един гипс  75,00
ZUSTN101  454 ОРТОПЕДИЯ Поставяне Стремена на Павлик  90,00
ZUSTN102  455 ОРТОПЕДИЯ Операция на Пес еквиноварус  900,00
ZUSTN103  456 ОРТОПЕДИЯ Тенолиза-едно сухожилие  400,00
ZUSTN104  1363 ОРТОПЕДИЯ Тенодеза-едно сухожилие  400,00
ZUSTN105  457 ОРТОПЕДИЯ Тенотомия-едно сухожилие  200,00
ZUSTN106  458 ОРТОПЕДИЯ Операция на Болест на Дьокервейн  400,00
ZUSTN107  459 ОРТОПЕДИЯ Операция на Болест на Дюпюинтрен  900,00
ZUSTP03  460 ОРТОПЕДИЯ Операция на Халукс валгус  900,00
ZUSTP04  461 ОРТОПЕДИЯ Операция на Пръст „Чукче”  300,00
     
  Приложение № 24  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
ZUSTP05  1339 Инжекция на лечебно вещество в става  30,00
ZUSTP07  1338 Пункция ня става  25,00
ZUSTQ02  1340 Инжекция на лечебно вещество в бурса  30,00
ZUSTQ01  1337 Диагностичен ултразвук на става  30,00
ZUSTP10  1341 Разчитане на остеоденситометрия ДКСА  20,00
     
  Приложение № 25  
Тип услуга : ТАКСА – ПРЕСТОЙ  И  ВИП - за 1 ден
ZUSTQ03 2421 Отделения в Хирургичен блок – стая с повече от едно легло 10,00
ZUSTQ04 2421 Отделения в Хирургичен блок – стая с едно легло 20,00
ZUSTQ05 2421 ВИП стая – с повече от едно легло /на легло/ 20,00
ZUSTQ06 2422 ВИП стая – с едно легло 30,00
ZUSTS13 2421 За придружители на деца - след навършена 14-годишна възраст на детето в Детско отделение и Инфекциозно отделение /на ден/  10,00
     
     
  Приложение № 26  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ
ZUSTR01 Дезинфекция до 100 куб.м. 0,23
ZUSTR02 Дезинфекция над 100 куб.м. 0,18
ZUSTR03 Дезинсекция срещу пълзящи /хлебарки, бълхи и др./ 0,18
ZUSTR04 Дезинсекция срещу мухи 0,15
ZUSTR05 Дератизация /мишки, плъхове/ 0,12
     
  Приложение № 27  
Тип услуга : ЦЕНОРАЗПИС  ХЕМОДИАЛИЗА
ZUSTT02 513 Хрониодиализа 220,00
     
  Приложение № 28  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
ZUSTU03 1382 Процедура с течен азот 5,00
ZUSTU04 1383 Процедура с мравчена киселина 3,00
ZUSTU05 1384 Електрокоагулация – до 5 лезии 10,00
ZUSTU06 1416 Електрокоагулация – над 5 лезии 20,00
ZUSTU07 1417 Фототерапия – 1 сеанс 8,00
ZUSTU08 1418 Фототерапия – пакет от 5 сеанса 35,00
ZUSTV01 1419 Вземане на биопсия;  в цената не се включват:- консумативи – лидокаин 2% - 2 мл, контейнер за материала и инсулинова спринцовка с игла;  - транспортирането на материала и стойността на изследването 38,00
ZUSTV02 1420 Вземане на биопсия, транспортиране на материала и извършване на изследването във ВМА – София 110,00
     
  Приложение № 29  
Тип услуга : ДРУГИ УСЛУГИ
ZUSTT03 1034 Заключение по искане на застрахователни компании 20,00
ZUSTT04 1040 Експертиза на работоспособност и издаване на болничен лист за временна неработоспособност на пациенти, които не са на стационарно лечение в „МБАЛ – Шумен” АД 30.00 
ZUSTT05 1342 Придружаване и грижи за пациента от лекар или медицински специалист – при транспортиране до друго лечебно заведение 50.00 
ZUSTT07 1385 Освидетелстване от ТЕЛК по повод искане на застрахователни компании и застраховани лица в тях 200.00 
ZUSTT01 1453 Платен болничен престой при необходимост от консулт до 24 часа от извършване на амбулаторна процедура 15.00 
ZUSTT09 1454 Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи: -         самостоятелен сестрински пост;/ за 1 час/ 8,00
ZUSTT09 1455 Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи: -         допълнтелен помощен пе4рсонал;/ за 1 час/ 6,00
ZUFU111 1456 Издаване на медицински протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 40,00
     
  Приложение № 30  
Тип услуга : ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ZUSTV03 1435 Психологическа сесия първична 45,00
ZUSTV04 1436 Психологическа сесия вторична и всяка следваща 40,00
ZUSTV06 1438 Психологическо заключение за ТЕЛК 50,00
ZUSTV07 1439 Психологическо заключение за застрахователни компании 55,00
ZUSTV08 1440 Психодиагностика с ММPI-2 55,00
ZUSTV09 1441 Психодиагностика с Rorschah 50,00
ZUSTV10 1442 Психодиагностика със специализирани методики за когнитивни процеси, интелект и психични състояния /депресия, тревожност, стрес, вегетативни и конверзионни реакции и др./ 50,00
ZUSTV100 1446 Психологична консултация 40,00
ZUSTV101 1447 Психологична сесия - фамилна 50,00
ZUSTV102 1448 Психологично заключение за съда и други институции 65,00
ZUSTV103 1449 Посещение при пациент в дома/само в случаи на заболяване в терминален стадий на болестта или при неподвижни пациенти, претърпели ПТП и/или други злополуки 60,00
     
  Приложение № 31  
Тип услуга : АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
ZUFU079 Препис от Експертно решение на ТЕЛК 15,00
ZUFU080 Дубликат на издаден болничен лист, медицинска бележка или резултат от изследване 15,00
ZUFU081 Дубликат на издадена епикриза 20,00
ZUFU08 Дубликат на издаден лист за преминал болен през Спешно отделение 15,00
ZUFU082 Заверено копие от ИЗ на бр. копирана и зав. стр. 0,50
ZUFU084 Копирни услуги - на стр. 0,10
ZUFU085 Попълване на формуляри, заявления и други  на страница 1,00
ZUFU0087 Такса престой 1,00
ZFT0001 001 Транспорт на болен пробег до 100 км. 1.00 лв./км
ZFT0002 002 Транспорт болен пробег над 100 км. 0.90 лв./км
ZFT0003 003 Транспорт на болен с линейка с носилка в града без кв.Дивдядово и кв.Макак 35,00
ZFT0004 004 Транспорт на болен с линейка с носилка в града до кв.Дивдядово или кв.Макак 40,00
ZFT0005 5 Транспорт на болен с линейка с носилка в чертите на гр.Нови пазар 20,00
ZUFU086 Такса местна комисия по етика - ново проучване 450,00
ZUFU087 Такса местна комисия по етика - допълнение към проучване 250,00
ZUFU088 Безжичен достъп до Интернет/Hotspot/ с времетраене 1 ден 3,00
ZUFU089 Безжичен достъп до Интернет/Hotspot/ с времетраене 3 дни 5,00
ZUFU090 Безжичен достъп до Интернет/Hotspot/ с времетраене 5 дни 7,00
ZUFU091 Безжичен достъп до Интернет/Hotspot/ с времетраене 7 дни 9,00

 

     При проведено болнично лечение на здравно неосигурени лица, същите заплащат стойноста на Клиничната пътека по НРД /за целия престой по КП/.
     При проведено болнично лечение на здравно осигурени лица, извън случаите, които се заплащат от РЗОК съгласно сключенят договор по НРД, същите заплащат стойноста на Клиничната пътека или Амбулаторната процедура по НРД.
     Посочените суми са за извършване на медицински услуги, извън случаите на оказване на спешна медицинска помощ и случаите, които се заплащат от РЗОК.