ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
в „МБАЛ – Шумен” АД /в сила от 13.01.2020 г./

Приложение №1 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
Приложение №2 - ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Приложение №3 - ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
Приложение №4 - ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
Приложение №5 - ЦЕНИ НА МИКРОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №6 - ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №7 - ЦЕНИ НА КЛИНИКО -  ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №8 - ЦЕНИ НА ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №9 - ЦЕНИ НА СЪДЕБНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №10 - ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ОТХ
Приложение №11 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО И ВТОРО ВЪТРЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Приложение №12 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №13 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФРМ
Приложение №14 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /ОЧНО /
Приложение №15 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /УШНО/
Приложение №16 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В АКУШЕРИГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №17 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №18 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №19 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛНИЯ
Приложение №20 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
Приложение №21 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Приложение №22 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №23 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №24 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Приложение №25 - ЦЕНИ ЗА ТАКСА ПРЕСТОЙ И ВИП
Приложение №26 - ЦЕНИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Приложение №27 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХЕМОДИАЛИЗА
Приложение №28 - ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Приложение №29 - ДРУГИ УСЛУГИ
Приложение №30 - ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Приложение №31 - АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
     
  Приложение № 1  
Тип услуга : ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
ZFC0001 Потребителска такса леглодни за болнична помощ - КП /не повече от 10 дни годишно/ 5.80 на ден
ZFC0002 232 Потребителска такса НП ОФРМ ИБП 2.90
ZFC0003 232 Потребителска такса НП Обр. диагн. ИБП 2.90
ZFC0004 136 Потребителска такса НП ОФРМ - пенсионери ИБП 1.00
ZFC0005 136 Потребителска такса НП Обр. диагн. - пенсионери ИБП 1.00
ZFC0006 232 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ 2.90
ZFC0007 233 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ - пенсионери 1.00
     
     
  Приложение № 2  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
ZUFU001 276 Консултация 20.00
ZUFU002 1 Преглед от лекар без специалност 30.00
ZUFU003 2 Преглед от лекар – специалист 50.00
ZUFU004 3 Запис ЕКГ 7.00
ZUFU0042 1472 Преглед от фелдшер 30.00
ZUFU005 237 Поставяне назогастрална сонда 25.00
ZUFU006 238 Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 5.00
ZUFU007 239 Мускулна инжекция 8.00
ZUFU008 240 Венозна инжекция 10.00
ZUFU009 241 Интраартикуларна инжекция 12.00
ZUFU010 242 Венозен катетър (централен) 35.00
ZUFU011 243 Поставяне на периферен венозен катетър 9.00
ZUFU012 244 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 20.00
ZUFU013 245 Кръвопреливане, вкл. директна проба 50.00
ZUFU014 246 Последващо кръвопреливане, вкл. директна проба 25.00
ZUFU015 247 Вземане на намазка за микробиологично изследване 3.00
ZUFU016 248 Поставяне/смяна на уретрален катетър /с катетър и уринаторна торба от СО/ 20.00
ZUFU017 250 Пункция на става 20.00
ZUFU018 251 Очистителна клизма 10.00
ZUFU019 252 ЕКГ – мониторинг 24 часа 20.00
ZUFU020 253 Кожна биопсия 20.00
ZUFU021 254 Лумбална пункция 40.00
ZUFU022 255 Пункционна костна биопсия 50.00
ZUFU023 258 Пункция на гръдна жлеза 25.00
ZUFU024 259 Пункция на дъглъсовото пространство 35.00
ZUFU025 260 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле 25.00
ZUFU026 262 Отстраняване на кърлеж 10.00
ZUFU027 1328 Разчитане DXA 20.00
ZUFU028 1329 УЗД на става 30.00
ZUFU029 249 Измерване на RR 3.00
ZUFU030 5 Проба Манту 10.00
ZUFU031 1387 Заверка на медицинско свидетелство за брак приемно семейство осиновявяне и др.  30.00
ZUFU1032  1433 Ден болногледане. В цената не се включват манипулации и процедури, медикаменти, изследвания, рехабилитация и храна, които се заплащат отделно по индивидуален процедурен лист, съгласно настоящия ценоразпис.  50.00
ZUFU1033 1468 Вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози 50.00
ZUFU1034 1473 Мъртвопроверителство в дома 20.00
ZFS0001 1421 Избор на лекуващ лекар - специалист 350.00
ZFS9901 1422 Избор на екип 900.00
ZUFU1035 1471 Циркумцизия (Ритуално обрязване с включена венозна анестезия и консумативи)  230.00
DM4I255 31 Имунохроматографско изследване за АНТИГЕН НА SARS-COV2 с включено пробовземане 35.00
ZUFU1036 2021 Пробовземане за PCR или антигенен тест  10.00
ZUFU1038 3021 Такса пробовземане с бърз антигенен тест и издаване на сертификат 10.00
     
  Приложение № 3  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
ZUFU032 218 Превръзка на рана, превръзка на пръст 12.00
ZUFU033 219 Превръзка на длан, превръзка на повече от един пръст  5.00
ZUFU034 220 Превръзка на предмишница, превръзка на лакът, глезенна става, превръзка на китка 7.00
ZUFU035 221 Превръзка на мишница 9.00
ZUFU036 222 Превръзка на горен крайник 13.00
ZUFU037 223 Превръзка на стъпало  6.00
ZUFU038 224 Превръзка на подбедрица 8.00
ZUFU039 225 Превръзка на стъпало и подбедрица 14.00
ZUFU040 226 Превръзка на колянна става 8.00
ZUFU041 227 Превръзка на бедро 9.00
ZUFU042 228 Превръзка на долен крайник 15.00
ZUFU043 229 Превръзка на главата  15.00
ZUFU044 230 Превръзка на гръден кош /циркулярна/ 16.00
ZUFU045 231 Обработка в операционна зала на СО /малки повърхностни наранявания и изгаряния/ 15.00
     
  Приложение № 4  
Тип услуга : ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
ZUFU046 256 Местна инфилтрационна анестезия с ЛИДОКАИН 20.00
ZUFU047 257 Ретробулбарен блок /Очно отделение/ 70.00
ZUFU048 263 Венозна анестезия за операции в Очно отделение, АГО и УНГ 100.00
ZUFU049 265 Ендротрахеална анестезия при УНГ операции 150.00
ZUFU050 1361 Ендотрахеална или спинална анестезия за операции в АГО/ до 20 мин/ 150.00
ZUFU051 273 Венозна анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 100.00
ZUFU052 278 Спинална или ендотрахеална анестезия в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 90 мин/ 200.00
ZUFU053 301 Ендотрахеална анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 150 мин/ 220.00
ZUFU054 374 Ендотрахеална анестезия – ТИВА за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение / над 150 мин/ 330.00
ZUFU055 382 Ендотрахеална анестезия със СЕВОРАН за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 400.00
ZUFU056 583 Епидурална анестезия /АГО/ 250.00
ZUFU057 266 Спинална антестезия /АГО/ 200.00
ZUFU0058 1470 Анестезия при извършване на КТ 60.00
     
  Приложение № 5  
Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ
DM0Z3X0 11 Антибиограма 6-8 диска 7.00
DM0Z3X012 137 Пакет посявка на секрет, идентификация и определяне на антибиотична чевствителност 20.00
DM0Z1X4 12 Посявка (индентификация на Кандидомикоза) 6.00
DM0Z1X04 29 Разширена идентификация на антимикотична чувствителност на Кандида 25.00
DM0Z3X3 29 Автоматизирано изследване на VITEC – идентификация, антибиограма 25.00
DM0Z4X11 515 Идентификация на Грам отрицателни 14.00
DM0Z4X41 514 Идентификация на Йерсиния 25.00
DM0Z4X42 514 Идентификация на Кампилобактер 25.00
DM0Z3X9 627 Идентификация на стафилококи 10.00
DM0Z3X91 627 Идентификация на стрептококи 10.00
DM0Z4X0 631 Идентификация на анаероби конвенционално 10.00
DM0Z4X12 633 Идентификация на Неферментативи 14.00
DM0Z4X23 634 Идентификация на Коринебактерии 25.00
DM0Z4X21 634 Идентификация на Найсерия 25.00
DM0Z4X22 634 Идентификация на Хемофили 25.00
DM0Z4X31 635 Идентификация на Салмонела 25.00
DM0Z4X32 635 Идентификация на Шигела 25.00
DM0Z4X33 635 Идентификация на патогенни Е.коли 25.00
Тип услуга : УРИНА
DM0Z1X6 6 Посявка на урина 12.00
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4Q00D 362 Изследване на Хепатит В /HBsAg/ 20.00
DM4R00D 363 Изследване на Хепатит С - Anti-HCV 20.00
DM4H00D 364 Изслдване на Хепатит А - Anti - HAV IgM 25.00
DM5D00D 365 Изследване на anti-HIV 1/2 20.00
Тип услуга : ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM0Z1X3A 18 Гърлен секрет с изследване за хемофилус 15.00
DM0Z1X3B 18 Носен  секрет с изследване за хемофилус 15.00
DM0Z1X3C 18 Ушен  секрет с изследване за хемофилус 15.00
DM0Z1X2A 7 Гърлен секрет (без хемофилус) 12.00
DM0Z1X2B 7 Носен секрет (без хемофилус) 12.00
DM0Z1X2C 7 Ушен секрет (без хемофилус) 12.00
Тип услуга : ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM4I108 13 Трахеална канюла/катетър/тръба 15.00
DM0Z1X5 15 Посявка на храчка 15.00
DM4I106 21 Трахеален секрет ТБД 18.00
DM0Z2X3 25 Бронхиален секрет 18.00
DM4I107 25 Трахеален аспират 18.00
Тип услуга : ГЕНИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ
DM0Z4X5 1448 Разширено изследване на генитални материали за урогенитална инфекция – микоплазма /с антибиограма/, трихомонас, гарднарела и др. 30.00
DM0Z1X7 16 Вагинален секрет 15.00
DM4I125А 17 Простатен секрет 15.00
DM4I126А 17 Спермален секрет 15.00
DM4I124А 17 Уретрален секрет 15.00
DM0Z1X8 17 Цервикален секрет 15.00
Тип услуга : РАНА
DM0Z1X81 17 Лохии 15.00
DM4I133А 20 Ранев секрет - тампон (аеробно) 18.00
DM4I134D 27 Ранев секрет - абсцес ( аеробно / анаеробно ) 25.00
DM4I134C 27 Ранев секрет - гной ( аеробно / анаеробно ) 25.00
DM4I134E 27 Ранев секрет - некр. тъкан ( аеробно / анаеробно ) 25.00
Тип услуга : СЕКРЕТ ОТ КОЖА
DM4I146 19 Секрет от пъп 18.00
DM4I149А 20 Секрет от кожна лезия 18.00
DM4I134B 30 Секрет гной от пустула - фурункул 18.00
Тип услуга : ДРЕНАЖИ
DM0Z2X50 26 Изследване на дренове 22.00
Тип услуга : ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
DM0Z2X4 0026 Жлъчка 22.00
DM4I180 0026 Повърнати материи 22.00
DM0Z2X20 21 Стомашен аспират 22.00
Тип услуга : ТРУПЕН МАТЕРИАЛ
DM4I197A 22 Трупен материал 15.00
Тип услуга : Изследване на ФЕКАЛНА ПРОБА
DM0Z2X93 24 Фекална проба за Йерсиния 18.00
DM0Z2X91 24 Фекална проба за Кампилобактер 18.00
DM0Z2X92 24 Фекална проба за Клостридий 18.00
DM4I241 24 Фекална проба за Листерия 18.00
DM4I231 8 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела 6.00
DM4I228 9 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела Тифи 8.00
DM0Z2X71 8 Фек. Проба за Дизентерия 6.00
DM0Z2X73 8 Фек. Проба за Е. Коли 6.00
DM0Z2X72 9 Фек. Проба за С.ауреус 8.00
DM0Z2X81 8 Фек. Проба за УПФ 6.00
DM0Z2X83 8 Фек. Проба за кандида 6.00
Тип услуга : ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ изследвания
DM0Z3X67 31 Имунохроматографски тестза Клостридиум дифицеле-токсин А+В 20.00
DM0Z3X68 31 Имунохроматографски тестза Микоплазма пневмоние ИгМ 20.00
DM0Z3X100 31 Имунохроматографско изследване гонококи 20.00
DM0Z3X62 31 Имунохроматографско изследване за грипен вирус 20.00
DM0Z3X64 31 Имунохроматографско изследване за ентеровируси 20.00
DM0Z3X66 31 Имунохроматографско изследване за легионела 20.00
DM0Z3X63 31 Имунохроматографско изследване за рота вируси 20.00
DM0Z3X65 31 Имунохроматографско изследване за хеликобактер 20.00
DM0Z3X61 31 Имунохроматографско изследване за хламидия 20.00
DM0Z3X062 31 Други имунохроматаграфски изследвания 20.00
DM4I255 31 Имунохроматографско изследване за АНТИГЕН НА SARS-COV2 35.00
Тип услуга : Изследвания PCR
DM4P255 2019 Realtime PCR SARS CoV-19 95
Тип услуга : Изследване за ТБК
DM0Z1X1 10 Директна микроскопия по Цил-Нилсен (ТБК) 7.00
DM0Z3X2 23 Посявка туберкулоза 20.00
Тип услуга : Микроскопско изследване
DM0Z1X01 4 Микроскопия Грам 5.00
DM0Z1X02 4 Микроскопия Льофлер 5.00
DM0Z1X03 4 Микроскопия вагинална намазка 5.00
Тип услуга : Пунктати
DM0Z2X41 26 Изследване на пунтктати 22.00
Тип услуга : Серологични изследвания
DM0Z3X4 138 Антистрептолизинов титър (AST) 8.00
DM0Z3X74 1326 Изследване за Епщайн Бар IgM 25.00
DM0Z3X71 1324 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgG 20.00
DM0Z3X72 1324 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgM 20.00
DM0Z3X75 1324 Изследване за Токсоплазмоза IgM 20.00
DM0Z3X73 1326 Изследване за Цитомегаловирус IgM 25.00
DM0Z3X83 1327 Изследване за сифилис  VDRL – количествено 10.00
DM0Z3X81 1327 Изследване за сифилис  ТРНА – количествено 10.00
DM0Z3X82 1327 Изследване за сифилис  ТРНА – титър 10.00
DM0Z3X5 14 Ревматоиден фактор 8.00
DM0Z3XA 1327 Други серологични 8.00
Тип услуга : ЛИКВОР
DM0Z2X6 1333 Ликвор (препарат, посявки, експресен тест) 40.00
Тип услуга : Изследване на очен секрет
DM0Z1X3D 18 Очен секрет 15.00
Тип услуга : Кърма
DM0Z1X9 139 Изследване на Кърма 15.00
Тип услуга : Хемокултура
DM0Z2X5 28 Изследване за Хемокултура 30.00
Тип услуга : Санитарно изследване
DM4I197B 22 Санитарно - микробиологично изследване 10.00
Тип услуга : Катетри
DM0Z3X1000 013 Изследване на катетри 15.00
     
  Приложение № 6  
Тип услуга : Образна диагностика
ZU88762 1026 Ехография на коремни органи 40.00
ZU88730 1026 Ехография на млечна жлеза 40.00
ZU88797 1026 Ехография на плевра 40.00
ZU88794 1026 Ехография на щитовидна жлеза 40.00
ZU8839Z 131 Рентгенография на зъби с определен центраж/секторна рентгенография 5.00
ZU88220@ 1388 Рентгенография на Лакет- дясно 20.00
ZU88220 1388 Рентгенография на лакетна става- ляво 20.00
ZU34043 1389 Дренажография 20.00
ZU87831 1390 Хистеросалпингография 20.00
P631012 1391 СТ ангиография 180.00
ZU8898L 1434 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA 55.00
ZU8899L 311 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA и консулт с ревматолог 70.00
ZU88999 1447 Остеоденситометрия – DEXA – една област 40.00
ZU8898M 312 Остеоденситометрия – DEXA – една област и консулт с ревматолог 55.00
ZU88233 33 Рентгенография на Пръсти на длан 20.00
ZU8837F 34 Рентгенография на Села турцика 20.00
ZU88218@ 35 Рентгенография на Рамо- дясно 20.00
ZU87227 35 Рентгенография на Шийни прешлени 20.00
ZU88283 35 Рентгенография на ключица-дясно 20.00
ZU88331 35 Рентгенография на скапула-дясно 20.00
ZU87434 35 Рентгенография на стерноклавикуларна става-дясно 20.00
ZU88218 36 Рентгенография на Рамо-ляво 20.00
ZU88282 36 Рентгенография на ключица-ляво 20.00
ZU88330 36 Рентгенография на скапула-ляво 20.00
ZU87430 36 Рентгенография на стерноклавикуларна става-ляво 20.00
ZU88280@ 37 Рентгенография на Глезен- дясно 20.00
ZU88280 37 Рентгенография на глезен -ляво 20.00
ZU8717J@ 38 Рентгенография на Стъпало- дясно 20.00
ZU8717J 38 Рентгенография на Стъпало-ляво 20.00
ZU88230@ 39 Рентгенография на Гривнена става- дясно 20.00
ZU88230 39 Рентгенография на гривнена става- ляво 20.00
ZU8717K@ 40 Рентгенография на Длани- дясно 20.00
ZU8717K 40 Рентгенография на Длани- ляво 20.00
ZU8717L@ 41 Рентгенография на Коляно- дясно 20.00
ZU8717L 41 Рентгенография на Коляно- ляво 20.00
ZU87152 42 Рентгенография на Синуси 20.00
ZU87162 43 Рентгенография на Носни кости 20.00
ZU8744S 44 Рентгенография на Торакални прешлени 20.00
ZU87241 45 Рентгенография на Лумбални прешлени 20.00
ZU88887 46 Рентгенография на Сакроилиачни стави 20.00
ZU88260 46 Рентгенография на Таз 20.00
ZU87433@ 47 Рентгенография на Ребра- дясно 20.00
ZU87433 47 Рентгенография на Ребра-ляво 20.00
ZU8717M 48 Рентгенография на Бъбреци - обзорна 20.00
ZU87730 49 Венозна урография 40.00
ZU87641 50 Иригография 40.00
ZU8717E 51 Рентгенография на Бедро- ляво 20.00
ZU8717E@ 51 Рентгенография на Бедро-дясно 20.00
ZU88190 52 Обзорна рентгенография на Корем 20.00
ZU8717N@ 53 Рентгенография на Подколенник-дясно 20.00
ZU8717N 53 Рентгенография на Подколенник-ляво 20.00
B9X0ZZ4 539 CD със запис за образно изследване 5.00
ZU88228@ 54 Рентгенография на Предмишница-дясно 20.00
ZU88228 54 Рентгенография на Предмишница-ляво 20.00
ZU88212@ 55 Рентгенография на Хумерус-дясно 20.00
ZU88212 55 Рентгенография на Хумерус-ляво 20.00
ZU8717O 56 Рентгенография на Бял дроб 20.00
ZU87163 57 Рентгенография на Долна челюст 20.00
ZU87161 57 Рентгенография на Челюстите в специални проекции 20.00
ZU87170 57 Рентгенография на Череп 20.00
ZU87228 57 Рентгенография по Шулер 20.00
ZU88261@ 58 Рентгенография на Тазобедрена става- дясно 20.00
ZU88261 58 Рентгенография на Тазобедрена става- ляво 20.00
ZU88889 59 Рентгеново изследване на Стомах 40.00
ZU87632 60 Рентгеново изследване на Тънки черва-пасаж 40.00
ZU88888 60 Рентгеново изследване на Хранопровод 40.00
ZU87491 61 Рентгеноскопия на Бял дроб и сърце 20.00
ZMR0013 68 DC Bar pulv./Бариева каша/ 14.95
ZMR0011 66 Iomeron 350 mg 100 ml 63.00
ZMR000Y 69 Iomeron 400 mg 100 ml 66.66
ZMR000X 370 Iopamiro 370 mg 100 ml 48.00
ZMR000G 64 Iopamiro 370 mg 50 ml 25.00
ZMR000Z 63 Urografin 6.66
ZMR000X 370 Iopamiro 370 mg 100 ml 48.00
ZMR000G 64 Iopamiro 370 mg 50 ml 25
ZMR000Z 63 Urografin 6.66
ZMR0010 69 Сканлукс 370 mg 50 ml 18.48
Тип услуга : Компютърна диагностика
ZU88010 62 КТ на Абдомен /корем/ 120.00
ZU87030 62 КТ на Глава 120.00
ZU8838G 62 КТ на Лумбални прешлени 120.00
ZU88383 62 КТ на Скелетно-мускулна  система 120.00
ZU88381 62 КТ на Таз 120.00
ZU87410 62 КТ на Торакс 120.00
ZU88380 62 КТ на Шия 120.00
     
Лабораторни изследвания Приложение № 7  
Тип услуга : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DH8B050 1404 Морфология на еритроцитите - микроскопски 3.00
DCFP050 154 Гликиран хемоглобин -Нb A1C 8.00
DH41050 70 Кръвна картина , автоматично, с диференциално броене 5.00
DU8899E 71 Броене Тромбоцити - микроскопски 3.00
DH81050 72 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски 4.00
DH49058 73 СУЕ 1.50
DH7X050 74 Ретикулоцити (Rt) - микроскопски 3.00
Тип услуга : КРЪВОСЪСИРВАНЕ
DH4F020 147 D-димер 16.00
DH7V020 79 Протромбиново време 4.00
DH4L020 80 Фибриноген 4.00
DH0C050 81 AРТТ 4.00
Тип услуга : СУБСТРАТИ, МЕТАБОЛИТИ, ЕНЗИМИ - ОБЩИ
DC81000 100 Холестерол 2.70
DCTG000 101 Триглицериди 2.70
DCWD000 102 HDL 3.00
DCWG000 103 LDL 3.00
DCWE050 104 Липиден профил 9.00
DCW4000 105 Билирубин-общ 2.70
DCW3000 106 Билирубин-директен 2.70
DCQ9000 107 Общ белтък 2.70
DC58000 108 АСАТ 2.70
DC1A000 109 АЛАТ 2.70
DC94001 110 Креатинин киназа /КК/ 2.70
DCD5000 111 ГГТ 2.70
DC2P050 112 Алкална фосфатаза /АФ/ 3.50
DC31000 113 Алфа-Амилаза/диастаза/ 3.50
DC8C000 114 СК-МВ 3.50
DC83000 115 Холинестереза 3.50
DCJN000 116 ЛДХ 2.70
DCJP000 117 Лактат 10.00
DCJE000 122 Липаза 4.00
DCNP000 127 Фосфор - серум 2.70
DCR00W0 129 Ревматоиден фактор 5.00
DCW7000 130 CRP 5.00
DCDT000 94 Глюкоза 2.00
DU8899S 95 Кръвно захарен профил 5.00
DC97000 96 Креатинин - серум 2.70
DCV5000 97 Урея 2.70
DC22000 98 Албумин 2.70
DCV3000 99 Пикочна киселина 2.70
Тип услуга : ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ И ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО
DCXJ000 146 Тропонин I 16.00
Тип услуга : ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ
DCSS000 1029 TSH 14.00
DU8899D 1030 FT4 + TSH 26.00
DCSX000 133 FT4 14.00
DCSX001 134 FT3 14.00
Тип услуга : ТУМОРНИ МАРКЕРИ
DC6S000 1330 CA 15-3 18.00
DC6V000 1331 CA 19-9 18.00
DCPU000 1332 PSA 16.00
DC6R000 1335 CA 12-5 18.00
Тип услуга : УРИНА
DC97060 151 Креатининов клирънс 5.00
DC20061 155 Микроалбуминурия 6.00
DM8899C 610 Kреатинин- количествено 3.00
DM8899A 610 Белтък - количествено(24ч.) 3.00
DM8899B 610 Захар - количествено 3.00
DM8899E 610 Калций -количествено 3.00
DM8899D 610 Урея- количествено 3.00
DDGT033 83 Седимент 2.00
D8899AB 84 Глюкоза урина 0.80
DCQ903C 85 Белтък - урина 0.80
DD1Y031 86 Билирубин - урина 0.80
DDFA031 87 Уробилиноген - урина 0.80
DU8899C 88 Кетони- урина 0.80
DCJC03C 88 Кетотела - урина - тест-лента 0.80
DDC4031 89 pH - урина 0.80
DP300G0 90 Относително тегло 0.80
DCW50K0 91 Окултни кръвоизливи 5.00
DD9E031 92 Нитрити - урина 0.80
DU8899R 93 Комплексно изследване на урина/седимент- ориентир. изследване+глюкоза+белтък+билирубин+уробилиноген+кетони+нитрити+pH+относително тегло 5.00
Тип услуга : ЕЛЕКТРОЛИТИ
DCW8000 118 iCa++ 10.00
DC7Q5F0 121 Потен тест 10.00
DCWN050 123 Натрий (Na) Хлор(Cl) Калий (K) комплексно 6.00
DC6P020 124 Калций 2.70
DCJ6000 125 Желязо/Fe/ 2.70
DCJ1000 126 ЖСК 4.00
DCKQ001 128  Магнезий (Mg) 4.00
DCX6005 152 Протеинограма 25.00
DH02550 77 Време кървене 1.50
DH0B05Q 78 Време съсирване 1.50
DU8899Q 82 Коагулограма/протромбиново време+фибриноген+АПТТ/ККВ/ 9.00
Тип услуга : Други
DM0Z2X60 01333 Ликвор 40.00
DM0Z2X43 01334 Пунктат 25.00
DU8899A 1392 Венепункция 2.00
DU8899U 1393 Центрофугиране на кръв за отделяне на серум 1.50
Тип услуга : АКР
DC000P0 153 АКР 15.00
DC000Q0 153 АКР/капилярен/ 15.00
Тип услуга : Пакетни услуги
     
DU8899AB 156 Комплексно изследване-клин.минимум /Кр.картина+захар+урея/или/урина+белтък+седимент/ 12.00
DU8899I 376 Пакет(АСАТ,АЛАТ,холестерол,триглицериди,глюкоза,креатинин) 12.00
DU8899O 377 Пакет(ПКК,АСАТ,креатинин,холестерол,глюкоза) 14.00
     
  Приложение № 8  
Тип услуга : ЦЕНИ НА  ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU075 157 Хистобиопсични 30.00
ZUFU076 158 Цитологични 15.00
ZUFU078 1386 Аутопсия по искане на близките на починал извън ЛЗ 350.00
ZUFU077 612 Аутопсия по искане на застрахователни дружества 900.00
   Тоалет и обличане на труп на починал пациент 40.00
     
  Приложение № 9  
Тип услуга : ЦЕНИ НА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU062 1394 Вторичен преглед с допълване на издадено съдебно-медицинско удостоверение 15.00
ZUFU058 159 Преглед за лека, средна или тежка телесна повреда с издаване на документ 40.00
ZUFU060 161 Преглед за полови престъпления и девственост с издаване на документ 40.00
ZUFU063 416 Съхранение на покойници в хладилна камера на час 2.00
     
  Приложение № 10  
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4I058 275 Изследване на Сифилис TPHA /аглутинация за сифилис/ 5.00
Тип услуга : ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
DB00051 272 Изследване на кръвна група по кръстосан метод 10.00
DB03001 274 Системно търсене на антитела 40.00
DB00052 579 Определяне на Rh фенотип 15.00
DB08002 580 Претрансфузионно изследване за антитела на реципиент 18.00
DB02001 581 Идентификация на антитяло 60.00
DB0F050 620 Разширен претрансфузионен тест за съвместимост 18.00
DB08001 626 Диагностика на хемолитична болест на новородено 15.00
DBFU074 366 Пакет :Кръвна група + HbsAg+ HIV+ сифилис 35.00
     
  Приложение № 11  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В  ПЪРВО ВЪТРЕШНО И ВЪВ ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTA13  1362 Заместителна терапия с кръв и кръвни продукти при хематологични заболявания и/или секундерни състояния  15.00
ZUSTA07  168 Функционално изследване на дишането /Спирометрия/  10.00
ZUSTA19  540 Тънкоиглена аспирационна биопсия /без стойността на ехографията/  90.00
ZUSTA20  541 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и локална анестезия  190.00
ZUSTA22  543 Пункция на други абдоминални колекции /хематоми, абсцеси, локални изливи/  190.00
ZUSTA23  544 Езофагогастродуоденоскопия /без обща анестезия/  120.00
ZUSTA27  548 Долна ендоскопия /без обща анестезия/  160.00
ZUSTA28  549 Обща анестезия при ендоскопия 90.00
ZUSTA29  550 Тотална колоноскопия /с биопсия/  140.00
ZUSTA30  551 Тотална колоноскопия видео + запис на диск  160.00
ZUSTA31  552 Колоноскопия до колон асценденс  90.00
ZUSTA32  553 Колоноскопия до колон асцендес видео + запис на диск  120.00
ZUSTA33  554 Колоноскопия до колон трансверзум  80.00
ZUSTA34  555 Колоноскопия до колон трансверзум видео + запис на диск  100.00
ZUSTA35  556 Колоноскопия до колон десценденс  70.00
ZUSTA36  557 Колоноскопия до колон десценденс видео + запис на диск  90.00
ZUSTA37  558 Ректоскопия  40.00
ZUSTA38  559 Ректоскопия с биопсия  50.00
ZUSTA39  560 Полипектомия и/или биопсия с примка  – добавка към горна или долна ендоскопия  150.00
ZUSTA40  561 Полипектомия и/или биопсия с примка  – добавка към горна или долна ендоскопия видео + запис на диск  170.00
ZUSTA41  562 Ендоскопия на папила Фатери /ЕРЦП, биопсия, пункция, пробна ексцизия/  661.00
ZUSTA42  563 Ендоскопска папилосфинктеротомия – добавка към ендоскопия на папила Фатери – т. 23  779.00
ZUSTA43  564 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с кошничка на Дормия – добавка към т. 23 или т. 24  543.00
ZUSTA44  565 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с балон катетър  850.00
ZUSTA45  566 Вземане на материал за цитология от жлъчни и/или панкреасни пътища – добавка към т. 24  205.00
ZUSTA46  567 Ендоскопско протезиране  2 671.00 
ZUSTA47  568 Аргон-плазмена или електрокоагулация при ендоскопия/без стойността на ендоскопията/  100.00
ZUSTA48  569 Ендоскопско склерозиране на варици /без стойността на ендоскопията и склерозанта/  90.00
ZUSTA49  570 Ендоскопско склерозиране на варици видео + запис на диск /без стойността на ендоскопията и склерозанта/  110.00
ZUSTA50  571 Ендоскопска пневмодилатация /без стойността на ендоскопията и дилататора/  90.00
ZUSTA51  572 Абдоминална ехография – комплексна на горната част на корема  30.00
ZUSTA52  573 Сляпа чернодробна биопсия /без сет и стойността на ехографията/  100.00
ZUSTA53  574 Сляпа чернодробна биопсия /със собствен сет без стойността на ехографията/  70.00
ZUSTA54  575 Поставяне сонда на Блякмор  50.00
ZUSTA09  585 Интерпретиране на тънкоиглена биопсия от лимфни възли, туморни формации и др.  20.00
ZUSTA10  586 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна диферциална картина  15.00
ZUSTA11  587 Диагностика, консултация и изграждане на терапевтичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с Неуточнени синдроми и хематологични параклинични отклонения  20.00
ZUSTA12  588 Провеждане на цитостатична програма-инжекция или инфузия на антинеопластичен агент/парентерална инфузия с цитостатични препарати по терапивтична схема  20.00
ZUSTA14  590 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усложнения, свързани с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния  12.00
ZUSTA15  591 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с незлокачествени хематологични синдроми и заболявания  15.00
ZUSTA16  593 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период  12.00
ZUSTA17  594 Обучение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период  7.00
ZUSTB02 1448 Фибробронхоскопия с местна анестезия без биопсия  100.00
ZUSTB01 1449 Фибробронхоскопия с местна анестезия и с биопсия 130.00
ZUSTA03 164 Ехокардиография 45.00
ZUSTA04 165 ЕКГ-холтер 20.00
ZUSTA05 166 Тредмил 25.00
ZUSTA06 167 ЕКГ запис 5.00
ZUSTA21 542 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и обща анестезия 250.00
ZUSTA08 584 Диагностична процедура на костен мозък – извършване на костно-мозъчна аспирация и биопсия, с изследване и Интерпретиране 20.00
ZUSTA18 595 Обучение на пациенти и близки на болни от захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат 7.00
ZUSTA592 592 Обучение на болни с хронични хематологични заболявания 7.00
ZUSTA593 100 Вземане на биопсия при ендоскопия 25.00
ZUSTA594 101 Отстраняване на чуждо тяло от горен отдел на стомашно чревния тракт 120.00
ZUSTA595 102 Отстраняване на чуждо тяло от долен отдел на стомашно чревния тракт 160.00
     
  Приложение № 12  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTB08  1395 Невропсихологично изследване  40.00
ZUSTB09  1396 Консултация  20.00
ZUSTB10  1397 Неврологичен преглед с консултация  50.00
ZUSTB03  169 Пълно дуплекс изследване на екстракраниални артерии на шията и на базални мозъчни артерии  60.00
ZUSTB04  170 Контролно дуплекс изследване на екстракраниални артерии  40.00
ZUSTB07  234 Електроенцефалография   40.00
ZUSTB06  235 Електромиография   40.00
     
  Приложение № 13  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
ZUSTC06  1032 Магнитотерапия  4.00 
ZUSTC03  383 Терапия с ВЧТ  5.00 
ZUSTC04  384 Терапия със СЧТ  5.00 
ZUSTC05  385 Терапия с НЧТ  5.00 
ZUSTC07  389 Електростимулация /на поле/  2.50 
ZUSTC08  390 Ултразвук  5.00 
ZUSTC09  392 Светлолечение /на поле/  4.00 
ZUSTC10  393 Светлолечение – нос и гърло  5.00 
ZUSTC12  394 ЛФК /аналитична, механотерапия/  6.00 
ZUSTC11  395 Инхалация  5.00 
ZUSTC13  396 Масажна яка  7.00 
ZUSTC14  397 Масаж на гръб  10.00 
ZUSTC15  398 Общ масаж  20.00 
ZUSTC16  399 Мануална терапия  30.00 
ZUSTC17  400 Криотерапия  2.50 
ZUSTC18  401 Екстензия  8.00 
ZUSTC19  403 Функционални измервания и изследвания /сантиметрия, ъглометрия, МТТ/  2.50 
ZUSTC20  404 Термотерапия, парафино и калолечение Пояс  6.00 
ZUSTC21  405 Термотерапия, парафино и калолечение Яка  6.00 
ZUSTC29  406 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен нагръдник  7.00 
ZUSTC22  407 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкав  6.00 
ZUSTC24  408 Термотерапия, парафино и калолечение Обувка  5.00 
ZUSTC23  409 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкавица  5.00 
ZUSTC25  410 Термотерапия, парафино и калолечение Ботуш  6.00 
ZUSTC26  411 Термотерапия, парафино и калолечение Крак  /без ТБС/  7.00 
ZUSTC27  412 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебни гащета  8.00 
ZUSTC28  413 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен панталон  10.00 
ZUSTC30  414 Термотерапия, парафино и калолечение Става  5.00 
ZUSTC31  415 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебна цяла апликация   20.00 
     
  Приложение № 14  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTD26  1343 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища  150.00 
ZUSTD30  1344 Пластична корекция на очната цепка или на епикантус  300.00
ZUSTD27  1345 Операция на евертирани слъзни отвори без цената на анестезията  150.00 
ZUSTD28  1346 Едностранна дилатация на стриктури на слъзни пътища  150.00 
ZUSTD29  1347 Дакриоцисториностомия  450.00 
ZUSTD03  173 Изследване на цветно зрение  10.00 
ZUSTD04  174 Биомикроскопия  10.00 
ZUSTD05  175 Офталмоскопия (очни дъна)  10.00 
ZUSTD06  176 Ултразв. Изследване на очна ябълка, вкл. биометрия   20.00 
ZUSTD07  177 Тонометрия – за едно измерване  5.00 
ZUSTD08  178 Изследване – зрителна острота без изписване на очила  10.00 
ZUSTD09  179 Периметрия по Кугел  20.00 
ZUSTD10  180 Екзофталмометрия  10.00 
ZUSTD11  182 Екстракция на чуждо тяло  20.00 
ZUSTD13  184 Контактни лещи – меки (лечебно приложение)  20.00 
ZUSTD14  185 Анализ на движение на очите (9 посоки) с графика  12.00 
ZUSTD15  187 Гониоскопия   20.00 
ZUSTD16  188 Пахиметрия  15.00 
ZUSTD17  189 Диафаноскопия  15.00 
ZUSTD19  190 Промивка на слъзни пътища  20.00 
ZUSTD25  279 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач /халацион/  80.00 
ZUSTD21  280 Отстраняване на набодени чужди тела от роговица чрез отпрепариране  50.00 
ZUSTD22  576 Отстраняване на шевове от корнеа след всички операции  20.00 
ZUSTD23  577 Отстраняване на шевове от лимб, склера и клепачи след всички видове операции  20.00 
ZUSTD24  578 Отстраняване на желязосъдържащи чужди тела с магнит, вкл. отваряне на очната ябълка оперативно  400.00 
ZUSTD20  596 Електроепилация   125.00 
ZUSTD31  605 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазис или дистрихиазис  300.00 
ZUSTD32  606 Пластични операции на клепачите  300.00 
ZUSTD33  607 Пластика на клепач със несвободна кожна трансплантация  350.00 
ZUSTD34  608 Операция за птеригиум с пластика  300.00 
ZUSTD35  609 Операция на птеригиум /ексцизия/  150.00 
ZUSTD18  613 Проследяване на вътреочното налягане (минимум 4 изследвания, тонометрия)  20.00 
ZUSTD36  614 Шев на рана на конюнктива или кожа без очна перфорация  150.00 
ZUSTD37  615 Шев на перфорираща рана на конюнктива, роговица или склера  410.00 
ZUSTD38  616 Възстановителна операция при нараняване на очната ябълка, роговицата и склерата с включване на ирис, леща, стъкловидно тяло и ретина, вкл. с екстракция на чуждо тяло  600.00 
ZUSTD39  617 Операция на един прав очен мускул – страбизъм  300.00 
ZUSTD40  619 Кюретаж на роговица  50.00 
ZUSTD41  621 Екстракция на катаракта /без цената на ИОЛ/, без вкл. обща анест.  360.00 
ZUSTD42  622 Терапевтично и козметично приложение на Ботокс 50 Е  500.00 
ZUSTD43  623 Лазерна терапевтична процедура на ретина – 1 око  20.00 
ZUSTD44  625 Имплантация на IOL (самостоятелна операция) без цената на IOL  350.00 
ZUSTD45  628 Циклодиатермия или крио-циклотермия  200.00 
ZUSTD46  629 Операция за глаукома (циклодиализа и иридектомия като самостоятелна операция)  200.00 
ZUSTD47  630 Голяма операция за глаукома (гониотрепанация и трабекулектомия)  350.00 
ZUSTD48  632 Оперативно отстраняване на очна ябълка, вкл. евисцерация  200.00 
ZUSTD49  636 Пара- и ретробулбарна инжекции  15.00 
ZUSTE01 637 Субконюнктивална инжекция 10.00
ZUSTE02 639 Оглед на очна периферия /с Голдман стъкло/ 20.00
     
  Приложение № 15  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ  В  ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTE1002 1457 Вторичен лекарски преглед от специалист УНГ 20.00
ZUSTE1003 1002 Интерпретация за изследвания 20.00
ZUSTE1004 1007 Терапевтично овладяване на фебрилитет и болка/венозно 30.00
ZUSTE1005 1005 Вземане на секрет за микробиологично изследване 5.00
ZUSTE1006 1006 Микроотоскопия с лаваж и аспирация 25.00
ZUSTE1007 1358 Поставяне на периферен венозен катетър 9.00
ZUSTE1008 1359 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 15.00
ZUSTE1009 1010 Отстраняване на конци от оперативна рана 15.00
ZUSTE1010 237 Поставяне на назогастрална сонда 25.00
ZUSTE1011 229 Превръзка на глава 10.00
ZUSTE1012 1360 Кожна биопсия 25.00
ZUSTE1013 643 Аденоидектомия 500.00
ZUSTE1014 645 Тонзилектомия с местна анестезия 550.00
ZUSTE1015 644 Аденотонзилектомия 600.00
ZUSTE1016 646 Кръвоспиране след тонзилектомия 400.00
ZUSTE1017 647 Кръвоспиране след аденотомия 400.00
ZUSTE1018 683 Инцизия на перитонзиларен абсцес и език 70.00
ZUSTE1019 1011 Ревизия на перитонзиларен абсцес 30.00
ZUSTE1020 684 Инцизия на абсцес на лице и шия 150.00
ZUSTE1021 682 Инцизия на ларинкс 250.00
ZUSTE1022 679 Директна ларингоскопия-фиброскопска с местна анестезия 100.00
ZUSTE1023 678 Микроларинго-хирургия 500.00
ZUSTE1024 680 Трахеостомия 450.00
ZUSTE1025 681 Затваряне на трахеостомия 100.00
ZUSTE1026 1458 Смяна на трахеостомна канюла 35.00
ZUSTE1027 688 Шев на лице и шия 60.00
ZUSTE1028 1459 Шев на лице и шия над 5 см. 250.00
ZUSTE1029 648 Полипектомия едностранно - класическа 200.00
ZUSTE1030 649 Полипектомия двустранно - класическа 400.00
ZUSTE1031 650 Пункция на синус 80.00
ZUSTE1032 651 Електро-коагулация на септум 80.00
ZUSTE1033 652 Предна носна тампонада 80.00
ZUSTE1034 653 Задна носна тампонада 150.00
ZUSTE1035 1001 Ендоскопия на нос и околоносни кухини местна анестезия 80.00
ZUSTE1036 654 Мукотомия - едностранна 200.00
ZUSTE1037 696 Радиочестотна хирургия на меко небце при хъркане 300.00
ZUSTE1038 655 Репониране на носни кости 150.00
ZUSTE1039 1014 Закрито наместване на темпоромандибуларна става 50.00
ZUSTE1040 656 Ринофима-оперативно 550.00
ZUSTE1041 657 Ринопластика - козметична 1500.00
ZUSTE1042 658 Носна септопластика 800.00
ZUSTE1043 659 Трепанация на синус Caldwel Luck 500.00
ZUSTE1044 673 Затваряне на ороантрална фистула 450.00
ZUSTE1045 1460 Ендоскопска синус хирургия 1500.00
ZUSTE1046 674 Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза/сл.проток 80.00
ZUSTE1047 1461 Сиаладенектомия - пълна 1500.00
ZUSTE1048 661 Почистване на церумен едностранно 20.00
ZUSTE1049 662 Парацентеза-едностранно 120.00
ZUSTE1050 663 Парацентеза-двустранно 150.00
ZUSTE1051 664 Тимпаностомия-едностранно 150.00
ZUSTE1052 665 Тимпаностомия-двустранно 250.00
ZUSTE1053 666 Почистване на гранулации на едното ухо 150.00
ZUSTE1054 667 Почистване на гранулации на двете уши 180.00
ZUSTE1055 668 Мирингопластика 500.00
ZUSTE1056 669 Тимпанопластика до тип 2 550.00
ZUSTE1057 1461 Тимпанопрастика тип 3 и 4 900.00
ZUSTE1058 670 Аурикулопластика - едностранна 600.00
ZUSTE1059 671 Стапедопластика 1500.00
ZUSTE1060 672 Радикална операция на ухо 1200.00
ZUSTE1061 1462 Радикална операция на ухо със слухоподобряваща опер. 1500.00
ZUSTE1062 675 Каналопластика 500.00
ZUSTE1063 689 Инцизия на фурункул 60.00
ZUSTE1064 690 Отстраняване на атероми, бенки и др. 100.00
ZUSTE1065 197 Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс 50.00
ZUSTE1066 198 Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс 100.00
ZUSTE1067 199 Екстракция на чужди тела от ухо и нос –неоперативно 50.00
ZUSTE1068 686 Екстракция на чужди тела от хранопровод 1000.00
ZUSTE1069 687 Екстракция на чужди тела от трахея и бронхи 1500.00
ZUSTE1070 692 Биопсия с местна анестезия от устна кухина 60.00
ZUSTE1071 693 Биопсия с местна анестезия от хипофаринкс и ларинкс 150.00
ZUSTE1072 695 Периодонтален абсцес - инцизия 80.00
ZUSTE1073 1000 Фонеатрично изследване 100.00
ZUSTE1074 1016 Регионална ексцизия на повърхностен лимфен възел 200.00
ZUSTE1075 1463 Регионална ексцизия на дъблок лимфен възел 1200.00
ZUSTE1076 1464 Хордектомия 1200.00
ZUSTE1077 1465 Частична ларингектомия 1 500.00 
ZUSTE1078 1466 Пълна ларингектомия 2 000.00 
ZUSTE1079 1012 Гласова рехабилитация/ за процедура 30.00
ZUSTE1080 195 Аудиометрия надпрагова 50.00
ZUSTE1081 192 Аудиометрия на възрастни тонална прагова 20.00
ZUSTE1082 193 Аудиометрия на деца 40.00
ZUSTE1083 194 Тимпанометрия 30.00
ZUSTE1084 200 Изследване на вкус и мирис 50.00
ZUSTE1085 676 Отоневрологично изследване 70.00
ZUSTE1086 1003 Изследване на ОАЕ 70.00
ZUSTE1087 677 Изследване на слухови Ев.потенциали 350.00
ZUSTE1088 1004 Нагаждане на помощно слухово устройство 30.00
     
  Приложение № 16  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTF44 204 Гинекологичен преглед 50.00
ZUSTF04 202 Клиничен преглед на бременна (без ехография) 50.00
ZUSTF03 201 Ехография в акушерството и гинекологията 40.00
        Консултации по докумен