• Home
  • Цени на медицински услуги срещу заплащане

Съдържание


Приложение №1 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
Приложение №2 - ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Приложение №3 - ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
Приложение №4 - ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
Приложение №5 - ЦЕНИ НА МИКРОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №6 - ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №7 - ЦЕНИ НА КЛИНИКО -  ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №8 - ЦЕНИ НА ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №9 - ЦЕНИ НА СЪДЕБНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №10 - ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ОТХ
Приложение №11 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО И ВТОРО ВЪТРЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Приложение №12 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №13 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФРМ
Приложение №14 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /ОЧНО /
Приложение №15 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ  /УШНО/
Приложение №16 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В АКУШЕРИГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №17 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №18 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №19 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛНИЯ
Приложение №20 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
Приложение №21 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Приложение №22 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №23 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №24 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Приложение №25 - ЦЕНИ ЗА ТАКСА ПРЕСТОЙ И ВИП
Приложение №26 - ЦЕНИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Приложение №27 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХЕМОДИАЛИЗА
Приложение №28 - ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Приложение №29 - ДРУГИ УСЛУГИ
Приложение №30 - ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Приложение №31 - АДМИНИСТРАТИВНИ/ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

При проведено болнично лечение на здравно неосигурени лица, същите заплащат стойноста на Клиничната пътека по НРД/за целия престой по КП/
При проведено болнично лечение на здравно осигурени лица, извън случаите, които се заплащат от РЗОК съгласно сключенят договор по НРД, същите заплащат стойноста на Клиничната пътека или Амбулаторната процедура по НРД.
Посочените суми са за извършване на медицински услуги, извън случаите на оказване на спешна медицинска помощ и случаите, които се заплащат от РЗОК.