Обявление

Сайтът е в процес на обновяване. Моля да ни извините за възможни неточности в него.


МБАЛ Шумен
https://www.mbal-shumen.com/article.php?story=20220106142533152