„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за нуждите на „МБАЛ – Шумен” АД”