„Периодична доставка на eднократни, стерилни операционни комплекти /сетове/ и хирургични престилки за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД”

Прикачени документи: