„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение към „МБАЛ – Шумен” АД, п

Прикачени документи: