"Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на „МБАЛ - Шумен" АД, находяща се в База 1 - Шумен и База 2 – Нови пазар, по обособени позиции"

Прикачени документи: