„Предоставяне на застрахователни услуги чрез задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и „Автокаско” на служебни МПС на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, по обособени позиции”

Прикачени документи: