„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на парен стерилизатор/автоклав за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД”