Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти от специализирана болнична информационна система "ГАМА", за които продукти "МБАЛ-ШУМЕН" АД е придобила лицензни права за ползване.