Румяна Миткова Желязкова - Главна медицинска сестра

Магистър по Управление на здравни грижи. Професионален опит 22 години като старша медицинска сестра в Първа хирургия на МБАЛ Шумен АД. Завършени квалификационни курсове по Здравен мениджмънт; Управление, организация и финансиране на болничната помощ; Превенция и контрол на ВБИ и др.