Красимира Георгиева Петрова – Главен счетоводител

Магистър по икономика, специалност “Статистика и иконометрия” – Икономически университет – Варна, 1996 г. Трудов стаж – 9 години като счетоводител и главен счетоводител в Общинска болница – Шумен, Областна инспекция по труда – Шумен и “МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен.