Д-р Недко Пламенов Тодоров - заместник директор

Специалност хирургия. Магистър по Здравен мениджмънт.

Професионален опит:

  • Директор на"МБАЛ Шумен" АД
  • Началник Спешно отделение