Д-р Димитър Георгиев Костов  - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Специалност Анестезиология и интензивно лечение.

Професионален опит:

  • Директор на РЗИ гр. Шумен
  • Управител на ДКЦ I - Шумен