Д-р Лиляна Маринова Куздова - Заместник председател на Съвета на директорите.

Специалности Педиатрия, Неонатология и клинична Хомеопатия.