Деница Константинова Шалева  - Председател на съвета на директорите

Старши експерт Дирекция „Бюджет и финанси” – Министерство на здравеопазването