Отделение по урология

 

Началник отделение: Д-р Стоян Атанасов Домусчиев - Специалист уролог

 

 

 

 

 

 

 

 Урологично отделение е самостоятелно звено на МБАЛ ”Шумен” АД основано през 1961г. От 2012г. е разположено в западното крило на 10-я етаж в Хирургическия блок.

Тук Ви очаква високо квалифициран медицински персонал, добро и вежливо облужване.

СТРУКТУРА:

 • Приемно-консултативен кабинет
 • Ехографски кабинет
 • Стационар с 10 легла, 6 болнични стаи със собствен санитарен възел
 • Асептична и септична превързочна
 • Цистоскопна зала
 • Самостоятелна операционна зала

МЕДИЦИНСКИ ЕКИП:

 • Ст. лекар Томи Сократов Томов - уролог
 • Д-р Добри Христов Марчев - уролог
 • Д-р Дениз Ридванов Салиев – лекар

Ст.М.с Христина Петрова Трифонова

7 медицински сестри

4 санитарки

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА:

 • Ехограф
 • Резектоскоп
 • Микропроцесорен куаголатор
 • Уретероскоп
 • Цистоскоп
 • Ултразвуков и Хидравличен литотриптор

    

ОСНОВНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ:

Урологично отделение обслужва основно населението на Шуменска област, а за някои заболявания и на съседни области, като се извършват следните дейности:

 • оперативно лечение на урологични заболявания;
 • Еднодневна хирургия;
 • консервативно лечение на някои урологични заболявания;
 • лечение на травми на пикочо-половата система;
 • медицински експертизи;
 • консултативна помощ;
 • 24-часова готовност за спешна урологична       помощ.

Фотогалерия Урология