Медицински център - "МБАЛ-Шумен"

Дейност

“Медицински център МБАЛ-Шумен “ ЕООД е базиран в Терапевтичния блок на “Многопрофилна Болница за Активно Лечение”-гр.Шумен АД. В кабинетите на центъра работят висококвалифицирани лекари-специалисти, в много тясна колаборация със специалистите от болницата. На територията на лечебното заведение се извършват здравно-промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, съобразени с ценностите на Националната здравна политика; очакванията и нуждите на населението в региона.
В центъра по договор с НЗОК и всички Доброволнни Здравно Застрахователни Компании се осъществяват:

 •     ЕХОГРАФИЯ НА ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ
 •     НЕПРЕКЪСНАТ 24-ЧАСОВ ЗАПИС С ХОЛТЕР МОНИТОР
 •     ЕХОКАРДИОГРАФИЯ
 •     СЪРДЕЧНО-СЪДОВ ТЕСТ С НАТОВАРВАНЕ
 •     ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА С МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ,    БЕЗКРЪВНИ ОПЕРАТИВНИ И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ С ИЛИ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ
 •     ПЪЛНАТА ГАМА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 •     ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА (ултразвук) НА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА ПРИ ДЕЦА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ВРОДЕНА ЛУКСАЦИЯ
 •     КОМПЮТЪРНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПЛОСКОСТЪПИЕ (ПЛАНТОГРАФИЯ)
 •     КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Всички дейности в кабинетите и лабораториите на центъра се осъществяват съгласно изискванията и документите по НРД. Извършват се и платени услуги по желание на пациента. Сформирана е обща ЛКК.
КОЛЕКТИВЪТ НА ЦЕНТЪРА ЖЕЛАЕ ПОЛЗОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ХИПОКРАТ.

 

Телефони:

Регистратура:
054/ 879 188
054/ 855 755 / вътр. 396 /

Кабинети:

 

Хирургия

Д-р Камен Граматиков - Хирург
Високо специализирани медицински дейности:
-Биопсия от гърда
-Биопсия от лимфен възел
-Инцизия на гръдна жлеза

Кабинет Но. 10
телефон за връзка: 0898 644 751

Работно време:

Понеделник - от 8.00ч. до 13.00ч.
Вторник - от 8.00ч. до 13.00ч.
Сряда - от 8.00ч. до 13.00ч.
Четвъртък - от 8.00ч. до 13.00ч.
Петък - от 8.00ч. до 13.00ч.


Д-р Недко Тодоров - Хирург
Високо специализирани медицински дейности:
-Биопсия от гърда
-Биопсия от лимфен възел
-Инцизия на гръдна жлеза

Кабинет Но. 10
телефон за връзка: Регистратура

Работно време:

Понеделник - от 16,00. до 17,00ч.
Сряда - от 16,00. до 17,00ч.

 Д-р Бисер Митев - Хирург онколог, Болести на гърдата

Високо специализирани медицински дейности:
-Биопсия от гърда
-Биопсия от лимфен възел
-Инцизия на гръдна жлеза

Кабинет Но. 10
телефон за връзка: Регистратура

Работно време:

Вторник - от 14,00.
Четвъртък - от 14,00.

Акушерство и гинекология


Д-р Румен Радев

Кабинет Но. 3
телефон за връзка: Регистратура

Работно време: Понеделник - от 13,15ч. до 17,00ч.

Д-р Ивайло Балабанов

Кабинет Но. 3
телефон за връзка: Регистратура

Работно време: Четвъртък- от 15,30ч. до 16,30ч.

Д-р Ивелина Маринова Динева

Кабинет Но. 3
телефон за връзка: Регистратура

Работно време: Сряда - от 08,30ч. до 10,00ч.

Д-р Емилия Здравкова Антонова

Кабинет Но. 3
телефон за връзка: Регистратура

Работно време: Четвъртък - от 13,30ч. до 14,30ч.

Психиатрия

Д-р Соня Николова

Кабинет Но. 11
телефон за връзка: 0888 830 569

Работно време:

Понеделник - от 9.00ч. до 15.00ч.
Вторник - от 9.00ч. до 13.00ч.
Сряда - от 09,00ч. до 14,00ч.
Четвъртък - от 13,00ч. до 15,00ч.
Петък - от 9.00ч. до 13.30ч.

Д-р Светлана Симеонова

Кабинет Но. 2

Работно време:

Вторник - от 16.00ч. до 18.00ч.
Четвъртък - от 14,00ч. до 16,00ч.
Петък - от 14.00ч. до 16.00ч.

Гастроентерология

Д-р Георги Иванов
Кабинет Но. 9 (при необходимост с-р на МБАЛ Шумен АД)

телефон за връзка: 0888 394 446

РАБОТИ С МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ВИДЕО-ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА - OLYMPUS EXERA II CV-180 ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА. ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ, ЕНДОСКОПСКИ И ЕХОГРАФСКИ БЕЗКРЪВНИ ОПЕРАТИВНИ И ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ С ИЛИ БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА CD или DVD

Висикоспециализирани медицински дейности: ендоскопско изследванена горен и долен гастроентестинален тракт

 • езофагогастродолденоскопия
 • колоноскопия
 • сигмоудоскопия

 

Работно време:

Понеделник - от 14.00ч. до 15.30ч.
Вторник - от 14.00ч. до 15.30ч.
Сряда - от 14.00ч. до 15.30ч.
Четвъртък - от 14.00ч. до 15.30ч.

Ревматология

 

Д-р Петкана Петрова

Кабинет Но. 11
телефон за връзка: 0888 284 714

Работно време:

Вторник  - от 16.30ч. до 17.30ч.
Четвъртък  - от 14.30ч. до 16.00ч

Детски болести

Д-р Елеонора Петрова
ординатор в Детско отделение - МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 7

МУ Варна - магистър по медицина
2005г. МУ Варна, МУ София - специализация по детски болести
Сертификати: Трансфонтанелна ехография, Неонатална неврология; Курсове по: Диагностика и терапия на децата в неонаталния период; Дихателна реанимация в неонатологията; Вродени сърдечни пороци; Реанимация и интензивно лечение в детска възраст;

телефон за връзка: 0887281315

Работно време:

Четвъртък - от 15.00. до 15.30ч.

Белодробни болести (пневмология и фтизиатрия)

Др Илиянка Кръстева Узунова - специалист пневмология и фтизиатрия

Кабинет №6 ет.1 МЦ МБАЛ Шумен

Тел: (054)862411 GSM 0888924239

Преглед, диагностика и лечение на :

 • Остър и хроничен бронхит;
 • Хронична обструктивна белодробна болест;
 • Пневмония; Остър и хроничен белодробен абсцес;
 • Пневмосклероза;
 • Карцином на бял дроб и дихателни органи;
 • Бронхиална астма; Плеврити;
 • Професионални белодробни заболявания;
 • Туберкулоза.

Работно Време :

Вторник: 13:30-15:30 - амбулатория;
Сряда: 9:00-10:00 -домашни посещения; 10:00-12:00 - амбулатория
Четвъртък: 10:00-12-00 - амбулатория

Ортопедия и травматология

Д-р Валентин Димитров
лекар в отделение по ортопедия и травматология - МБАЛ "Шумен" АД
Кабинет 6.

телефон за връзка: 0888 828 273

1996г. Медицински университет - Варна - магистър по медицина
1999г.- 2003г. Специализация по ортопедия и травматология в Медицински университет Варна;
2004г. Медицински университет София, СБАЛО - Горна Баня специализация със сертификат за ултразвукова диагностика на ТБС при деца
2009 МУ Варна - специализация и сертификат за артроскопски процедури в областта на ОДА МУ гр Варна
2012 г. МУ гр. Плевен - специализация и сертификат за Ендопротезиране на Тазобедрена става - ръководител - професор Аспарух Аспарухов

Медицински дейности:

 • Преглед, диагностика и лечение на травматични и ортопедични заболявания
 • ехографско изследване на стави при деца
 • компютърна плантография за определяне степента на плоскостъпие
 • Артроскопски операции на колянна става
 • Ендопротезиране на Тазобедрени стави

Работно време:

Понеделник - от 14.00ч. до 17.00ч.
Сряда - от 14.00ч. до 17.00ч.
Петък - от 14.00ч. до 17.00ч.

Д-р Красимир Иванов
лекар в отделение по ортопедия и травматология - МБАЛ "Шумен" АД

Кабинет Но. 6

телефон за връзка: 0898 660 107

1995г. МУ Варна - магистър по медицина
2008г. МУ Варна - специализация по ортопедия и травматология
Свидетелство за професионална квалификация по артроскопия
2009г. МУ Варна - специализация по здравен мениджмънт

Високоспециализирани медицински дейности:

 • диагностична и терапевтична пункция на стави
 • инцизия и дренаж на палмарно пространство
 • вагинотомия

Работно време:

Понеделник - от 10.00ч. до 14.00ч.
Четвъртък - от 16.00ч. до 17.30ч.

УНГ

Д-р Росица Страшимирова
Кабинет Но. 15
телефон за връзка: 0888 799 560

Работно време:
Вторник - от 14.00ч. до 16.00ч.
Четвъртък - от 14.00ч. до 16.00ч.

Д-р Ивелин Христов
Кабинет Но. 15
телефон за връзка: 0887 735048

Работно време:
Сряда - от 14.00ч. до 16.00ч.
Петък - от 14.00ч. до 16.00ч.

 

Инфекциозни болести

Д-р Албена Костова
ординатор и ръководител на отделение по инфекциозни болести- МБАЛ "Шумен" АД
Кабинет Но. 19
телефон за връзка: 0888 304 579

1998г. МУ Варна - магистър по медицина
1994г. МУ Варна - специализация по инфекциозни болести

Работно време:
Понеделник - от 14.00ч. до 15.00ч.
Сряда - от 14.00ч. до 15.00ч.

Д-р Валя Стойчева
Кабинет Но. 19
телефон за връзка: 0889 681 021

Работно време:
Вторник - от 14.00ч. до 15.00ч.
Четвъртък - от 14.00ч. до 15.00ч.

Кардиология

Д-р Петкана Петрова
Кабинет Но. 11
телефон за връзка: 0888 284 717

Високоспециализирани медицински дейности:
ехокардиография
сърдечно-съдов тест с натоварване

Работно време:
Понеделник - от 15.00ч. до 16.30ч.
Вторник - от 15.00ч. до 16.30ч.

Д-р Радомила Радева
Кабинет Но. 15
телефон за връзка: регистратура

Работно време:
Понеделник - от 9.00ч. до 12.00ч.
Вторник - от 9.00ч. до 12.00ч.
Четвъртък - от 9.00ч. до 12.00ч.
Петък - от 9.00ч. до 12.00ч.

Клинична хематология

Д-р Мая Алексиева: ординатор в отделение по вътрешни болести- МБАЛ "Шумен" АД
Кабинет Но. 9
телефон за връзка: 0882 421 205

1983г. МУ Варна - магистър по медицина
1989г. МА София - специализация по Вътрешни болести
1992г. МА София - специализация по клинична хематология

Работно време:
Четвъртък - от 9.00ч. до 10.00ч.

Общопрактикуващи лекари

Д-р Русанка Петкова
Кабинет Но. 16
телефон за връзка: 0899 388 946

Работно време:
Понеделник - от 8.00ч. до 13.00ч.
Вторник - от 11.30ч. до 16.30ч.
Сряда - от 8.00ч. до 16.00ч.
Четвъртък - от 8.00ч. до 15.00ч.

Д-р Мадлена Геровска
Кабинет Но. 16
телефон за връзка: 0888 934 531

Работно време:
Понеделник - от 13.30ч. до 16.00ч.
Вторник - от 7.30ч. до 11.30ч.
Сряда - от 13.30ч. до 16.00ч.
Четвъртък - от 15.00ч. до 16.00ч.
Петък - от 7.30ч. до 11.30ч.

Д-р Йордан Йорданов
Кабинет Но. 17
телефон за връзка: 0895 423 158

Работно време:
Понеделник - от 8.00ч. до 13.30ч.
Вторник - от 12.00ч. до 17.30ч.
Сряда - от 8.00ч. до 13.30ч.
Четвъртък - от 12.00ч. до 17.30ч.
Петък - от 8.00ч. до 13.30ч.

Урология

Д-р Томи Томов
Кабинет Но. 2
телефон за връзка: 0888 252 735

Работно време:
Понеделник - от 14.15ч. до 17.15ч.
Сряда - от 14.15ч. до 16.15ч.

Неврология

Д-р Николай Славчев
Кабинет Но. 12
телефон за връзка: 0887 002 281

Работно време:
Вторник - от 9.00ч. до 12.00ч.
Сряда - от 8.00ч. до 12.00ч.

Д-р Илиян Казаков
Кабинет Но. 2
телефон за връзка: 0888 399 186

1988г. МУ Варна - магистър по медицина
1994г. МУ София - специализация по нервни болести
2000г. УСБАЛНП "Св.Наум" - курс по невровегетативна диагностика в професионалната патология
2003г. и 2010г. УМБАЛ "Царица Йоана" София - Електромиография
Тематични курсове на обучение МУ София; 2000г. Клинична неврофизиология; 1999г. - Епилепсия 1998г. Спешна неврология 1996г. Вертеброгенни заболявания на нервната система

Работно време:

Понеделник - от 8.00ч. до 14.00ч.
Вторник - от 8.00ч. до 13.00ч.
Сряда - от 8.00ч. до 14.00ч.
Четвъртък - от 8.00ч. до 14.00ч.
Петък - от 8.00ч. до 13.00ч.

Д-р Моника Помакова
ординатор в отделение по неврология- МБАЛ "Шумен" АД
Кабинет Но. 10
телефон за връзка: 0897 806 198

1990г. МУ Варна - Магистър по медицина
1996г. МУ София - специализация по Нервни болести
2007г. МУ София - Енцефалография сертификат за високоспециализирана дейност

Работно време:

Вторник - от 15.00ч. до 17.00ч.
Петък - от 15.00ч. до 17.00ч.

Очни болести

Д-р Маргарита Мартинова
Кабинет Но. 14
телефон за връзка: 0889 232 589

Работно време:
Понеделник - от 15.30ч. до 17.30ч.
Сряда - от 15.30ч. до 17.30ч.

Д-р Снежана Начевa Василковска
Кабинет Но. 14
телефон за връзка: 0889 013 498

Работно време:
Вторник - от 15.30ч. до 17.30ч.
Петък - от 15.30ч. до 17.00ч.