СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ,КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА

СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ И АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, КОИТО НЗОК

НЕ ЗАПЛАЩА

Още...

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, АМБУЛАТОРНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И КЛИНИЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ, ПО КОИТО „МБАЛ-ШУМЕН„ АД РАБОТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК/ РЗОК-ШУМЕН ЗА ОКАЗВАНЕ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ПРЕЗ 2018 Г.

Още...

Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

по чл.37, ал.1 от ЗЗО

 

Списък на заболяваниятапо чл.37, ал.3 от ЗЗО, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса

От потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО се освобождават здравноосигурените лица, страдащи от хронични заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи:

Още...

Ценоразпис на извършваните срещу заплащане медицински услуги

 в „МБАЛ – Шумен” АД/в сила от 10.06.2019 г./

Приложение №1 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
Приложение №2 - ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Приложение №3 - ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
Приложение №4 - ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
Приложение №5 - ЦЕНИ НА МИКРОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №6 - ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №7 - ЦЕНИ НА КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №8 - ЦЕНИ НА ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №9 - ЦЕНИ НА СЪДЕБНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №10 - ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ОТХ
Приложение №11 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО И ВТОРО ВЪТРЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Приложение №12 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №13 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФРМ
Приложение №14 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /ОЧНО /
Приложение №15 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /УШНО/
Приложение №16 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В АКУШЕРИГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №17 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №18 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №19 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛНИЯ
Приложение №20 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
Приложение №21 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Приложение №22 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №23 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №24 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Приложение №25 - ЦЕНИ ЗА ТАКСА ПРЕСТОЙ И ВИП
Приложение №26 - ЦЕНИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Приложение №27 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХЕМОДИАЛИЗА
Приложение №28 - ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Приложение №29 - ДРУГИ УСЛУГИ
Приложение №30 - ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Приложение №31 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

Още...

Уведомление на основание чл. 43а, ал.3 от Наредба № 2

ДО КФН
УПРАВЛЕНИЕ
НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
УЛ. БУДАПЕЩА № 16
ГР. СОФИЯ 1000

ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА


        В качеството на дружество, попадащо в обхвата на разпоредбите §1д от ДР на ЗППЦК и на основание чл. 43а, ал.3 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме, че на 27.01.2017 г. МБАЛ-Шумен АД, ЕИК 127521092, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул. Васил Априлов № 63 сключи договор за публикуване на информация във връзка с изискванията на наредбата с Инфосток АД, ЕИК 203104650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Княз Батенберг № 1, чрез електронната медия Инфосток БГ в интернет-сайта htpp://infostok.bg.

 

Свали оригинала

ПОЛИТИКА ПО ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ДАННИ

Информация за нас

„МБАЛ - Шумен” АД е вписано в Търговския регистър с ЕИК 127521092 и като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал.1 от Закона за защита на личните данни.

Информация за контакти в „МБАЛ – ШУМЕН” АД, относно опазване на личните данни на нашите пациенти, служители и контрагенти:

МБАЛ - ШУМЕН АД

гр. Шумен 9700

Ул. ”Васил Априлов” № 63

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Длъжностно лице по защита на личните данни:

С. Семов

Още...