О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

МБАЛ Шумен АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63, ЕИК 127521092, с Представител Атанас Атанасов

Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, 9700, ул. „Васил Априлов“ № 63

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 054 800-733; факс 054 800 751; e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакти: инж. Любен Гецев – тел. 0888 289739

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

Спешно отделение (СО) - Вътрешно преустройство на част от съществуваща триетажна сграда на МБАЛ Шумен АД, в ПИ с идентификатор по КККР 83510.661.322, гр. Шумен, Община Шумен

 Изтегли