Ценоразпис на извършваните срещу заплащане медицински услуги

 в „МБАЛ – Шумен” АД/в сила от 10.06.2019 г./

Приложение №1 - ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ
Приложение №2 - ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
Приложение №3 - ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
Приложение №4 - ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
Приложение №5 - ЦЕНИ НА МИКРОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №6 - ЦЕНИ НА ОБРАЗНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №7 - ЦЕНИ НА КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №8 - ЦЕНИ НА ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №9 - ЦЕНИ НА СЪДЕБНО - МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Приложение №10 - ЦЕНИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ОТХ
Приложение №11 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ПЪРВО И ВТОРО ВЪТРЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ
Приложение №12 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
Приложение №13 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФРМ
Приложение №14 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /ОЧНО /
Приложение №15 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ /УШНО/
Приложение №16 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В АКУШЕРИГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №17 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №18 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №19 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛНИЯ
Приложение №20 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
Приложение №21 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
Приложение №22 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №23 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДОТРАВМАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛНИЕ
Приложение №24 - ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ   В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
Приложение №25 - ЦЕНИ ЗА ТАКСА ПРЕСТОЙ И ВИП
Приложение №26 - ЦЕНИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ
Приложение №27 - ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХЕМОДИАЛИЗА
Приложение №28 - ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
Приложение №29 - ДРУГИ УСЛУГИ
Приложение №30 - ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Приложение №31 - АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

 

  Приложение № 1  

Тип услуга : ПОТРЕБИТЕЛСКИ ТАКСИ

ZFC0001 Потребителска такса леглодни за болнична помощ - КП /не повече от 10 дни годишно/ 5.80 на ден
ZFC0002 232 Потребителска такса НП ОФРМ ИБП 2,90
ZFC0003 232 Потребителска такса НП Обр. диагн. ИБП 2,90
ZFC0004 136 Потребителска такса НП ОФРМ - пенсионери ИБП 1,00
ZFC0005 136 Потребителска такса НП Обр. диагн. - пенсионери ИБП 1,00
ZFC0006 232 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ 2,90
ZFC0007 233 Потребителска такса дежурен кабинет за неотложна помощ - пенсионери 1,00

 

  Приложение № 2  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ И ДРУГИ ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ
ZUFU001 276 Консултация 20.00
ZUFU002 1 Преглед от лекар без специалност 25.00
ZUFU003 2 Преглед от лекар – специалист 35.00
ZUFU004 3 Запис ЕКГ 7.00
ZUFU0042 4 Преглед от фелдшер 20,00
ZUFU005 237 Поставяне назогастрална сонда 25.00
ZUFU006 238 Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция) 2.00
ZUFU007 239 Мускулна инжекция 8,00
ZUFU008 240 Венозна инжекция 10,00
ZUFU009 241 Интраартикуларна инжекция 12.00
ZUFU010 242 Венозен катетър (централен) 35.00
ZUFU011 243 Поставяне на периферен венозен катетър 9.00
ZUFU012 244 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 15.00
ZUFU013 245 Кръвопреливане, вкл. директна проба 50.00
ZUFU014 246 Последващо кръвопреливане, вкл. директна проба 25.00
ZUFU015 247 Вземане на намазка за микробиологично изследване 3.00
ZUFU016 248 Поставяне/смяна на уретрален катетър /с катетър и уринаторна торба от СО/ 15.00
ZUFU017 250 Пункция на става 20.00
ZUFU018 251 Очистителна клизма 10.00
ZUFU019 252 ЕКГ – мониторинг 24 часа 20.00
ZUFU020 253 Кожна биопсия 20.00
ZUFU021 254 Лумбална пункция 40.00
ZUFU022 255 Пункционна костна биопсия 50.00
ZUFU023 258 Пункция на гръдна жлеза 25.00
ZUFU024 259 Пункция на дъглъсовото пространство 35.00
ZUFU025 260 Пункция на пикочен мехур и хидроцеле 25.00
ZUFU026 262 Отстраняване на кърлеж 10.00
ZUFU027 1328 Разчитане DXA 20.00
ZUFU028 1329 УЗД на става 30.00
ZUFU029 249 Измерване на RR 3.00
ZUFU030 5 Проба Манту 6.00
ZUFU031 1387 Заверка на медицинско свидетелство за брак приемно семейство осиновявяне и др. 30.00
ZUSTC02 1433 Ден болногледане. В цената не се включват манипулации и процедури, медикаменти, изследвания, рехабилитация и храна, които се заплащат отделно по индивидуален процедурен лист, съгласно настоящия ценоразпис. 50,00
ZUSTV1000 1468 Вземане на биологични проби за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване за наличие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози 50,00
ZUSTV1001 1473 Мъртвопроверителство в дома 20,00
ZFS0001 Избор на лекуващ лекар - специалист 300,00
ZFS9901 Избор на екип 600,00

 

  Приложение № 3  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРЕВРЪЗКИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЯТА НА БОЛНИЦАТА
ZUFU032 218 Превръзка на рана, превръзка на пръст 12.00
ZUFU033 219 Превръзка на длан, превръзка на повече от един пръст 5.00
ZUFU034 220 Превръзка на предмишница, превръзка на лакът, глезенна става, превръзка на китка 7.00
ZUFU035 221 Превръзка на мишница 9.00
ZUFU036 222 Превръзка на горен крайник 13.00
ZUFU037 223 Превръзка на стъпало 6.00
ZUFU038 224 Превръзка на подбедрица 8.00
ZUFU039 225 Превръзка на стъпало и подбедрица 14.00
ZUFU040 226 Превръзка на колянна става 8.00
ZUFU041 227 Превръзка на бедро 9.00
ZUFU042 228 Превръзка на долен крайник 15.00
ZUFU043 229 Превръзка на главата 7.00
ZUFU044 230 Превръзка на гръден кош /циркулярна/ 16.00
ZUFU045 231 Обработка в операционна зала на СО /малки повърхностни наранявания и изгаряния/ 5.00

 

  Приложение № 4  
Тип услуга : ЦЕНИ НА АНЕСТЕЗИИ
ZUFU046 256 Местна инфилтрационна анестезия с ЛИДОКАИН 20.00
ZUFU047 257 Ретробулбарен блок /Очно отделение/ 70.00
ZUFU048 263 Венозна анестезия за операции в Очно отделение, АГО и УНГ 70.00
ZUFU049 265 Ендротрахеална анестезия при УНГ операции 130.00
ZUFU050 1361 Ендотрахеална или спинална анестезия за операции в АГО/ до 20 мин/ 130.00
ZUFU051 273 Венозна анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 80.00
ZUFU052 278 Спинална или ендотрахеална анестезия в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 90 мин/ 150.00
ZUFU053 301 Ендотрахеална анестезия за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение/ до 150 мин/ 160.00
ZUFU054 374 Ендотрахеална анестезия – ТИВА за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение / над 150 мин/ 280.00
ZUFU055 382 Ендотрахеална анестезия със СЕВОРАН за операции в хирургични, урологично или ортопедично отделение 350.00
ZUFU056 583 Епидурална анестезия /АГО/ 250.00
ZUFU057 266 Спинална антестезия /АГО/ 200.00
ZUFU0058 1470 Анестезия при извършване на КТ 60,00

 

  Приложение № 5  
Тип услуга : МИКРОБИОЛОГИЯ
DM0Z3X0 11 Антибиограма 6-8 диска 7.00
DM0Z1X4 12 Посявка (индентификация на Кандидомикоза) 5.00
DM0Z3X3 29 Автоматизирано изследване на VITEC – идентификация, антибиограма 25.00
DM0Z4X11 514 Идентификация на Грам отрицателни 14.00
DM0Z4X41 514 Идентификация на Йерсиния 25.00
DM0Z4X42 514 Идентификация на Кампилобактер 25.00
DM0Z3X9 627 Идентификация на стафилококи 10.00
DM0Z3X91 627 Идентификация на стрептококи 10.00
DM0Z4X0 631 Идентификация на анаероби конвенционално 10.00
DM0Z4X12 633 Идентификация на Неферментативи 14.00
DM0Z4X23 634 Идентификация на Коринебактерии 25.00
DM0Z4X21 634 Идентификация на Найсерия 25.00
DM0Z4X22 634 Идентификация на Хемофили 25.00
DM0Z4X31 635 Идентификация на Салмонела 25.00
DM0Z4X32 635 Идентификация на Шигела 25.00
DM0Z4X33 635 Идентификация на патогенни Е.коли 25.00
Тип услуга : УРИНА
DM0Z1X6 6 Посявка на урина 8.00
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4Q00D 362 Изследване на Хепатит В /HBsAg/ 20.00
DM4R00D 363 Изследване на Хепатит С - Anti-HCV 20.00
DM4H00D 364 Изслдване на Хепатит А - Anti - HAV IgM 20.00
DM5D00D 365 Изследване на anti-HIV 1/2 20.00
Тип услуга : ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM0Z1X3A 18 Гърлен секрет с изследване за хемофилус 10.00
DM0Z1X3B 18 Носен секрет с изследване за хемофилус 10.00
DM0Z1X3C 18 Ушен секрет с изследване за хемофилус 10.00
DM0Z1X2A 7 Гърлен секрет (без хемофилус) 8.00
DM0Z1X2B 7 Носен секрет (без хемофилус) 8.00
DM0Z1X2C 7 Ушен секрет (без хемофилус) 8.00
Тип услуга : ДОЛНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА
DM4I108 13 Трахеална канюла/катетър/тръба 13.00
DM0Z1X5 15 Посявка на храчка 10.00
DM4I106 21 Трахеален секрет ТБД 13.00
DM0Z2X3 25 Бронхиален секрет 13.00
DM4I107 25 Трахеален аспират 13.00
Тип услуга : ГЕНИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ
DM0Z4X5 1448 Разширено изследване на генитални материали за урогенитална инфекция – микоплазма /с антибиограма/, трихомонас, гарднарела и др. 30.00
DM0Z1X7 16 Вагинален секрет 9.00
DM4I125А 17 Простатен секрет 10.00
DM4I126А 17 Спермален секрет 10.00
DM4I124А 17 Уретрален секрет 10.00
DM0Z1X8 17 Цервикален секрет 10.00
Тип услуга : РАНА
DM0Z1X81 17 Лохии 10.00
DM4I133А 20 Ранев секрет - тампон (аеробно) 13.00
DM4I134D 27 Ранев секрет - абсцес ( аеробно / анаеробно ) 22.00
DM4I134C 27 Ранев секрет - гной ( аеробно / анаеробно ) 22.00
DM4I134E 27 Ранев секрет - некр. тъкан ( аеробно / анаеробно ) 22.00
Тип услуга : СЕКРЕТ ОТ КОЖА
DM4I146 19 Секрет от пъп 10.00
DM4I149А 20 Секрет от кожна лезия 13.00
DM4I134B 30 Секрет гной от пустула - фурункул 13.00
Тип услуга : ДРЕНАЖИ
DM0Z2X50 26 Изследване на дренове 18.00
Тип услуга : ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА
DM0Z2X4 0026 Жлъчка 18.00
DM4I180 0026 Повърнати материи 18.00
DM0Z2X20 21 Стомашен аспират 18,00
Тип услуга : ТРУПЕН МАТЕРИАЛ
DM4I197A 22 Трупен материал 10.00
Тип услуга : Изследване на ФЕКАЛНА ПРОБА
DM0Z2X93 24 Фекална проба за Йерсиния 12.00
DM0Z2X91 24 Фекална проба за Кампилобактер 12.00
DM0Z2X92 24 Фекална проба за Клостридий 12.00
DM4I241 24 Фекална проба за Листерия 12.00
DM4I231 8 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела 4.00
DM4I228 8 ФЕКАЛНА ПРОБА за Салмонела Тифи 4.00
DM0Z2X71 8 Фек. Проба за Дизентерия 4.00
DM0Z2X73 8 Фек. Проба за Е. Коли 4.00
DM0Z2X72 9 Фек. Проба за С.ауреус 5.00
DM0Z2X81 9 Фек. Проба за УПФ 5.00
DM0Z2X83 9 Фек. Проба за кандида 5.00
Тип услуга : ИМУНОХРОМАТОГРАФСКИ изследвания
DM0Z3X67 31 Имунохроматографски тестза Клостридиум дифицеле-токсин А+В 20.00
DM0Z3X68 31 Имунохроматографски тестза Микоплазма пневмоние ИгМ 20.00
DM0Z3X100 31 Имунохроматографско изследване гонококи 20.00
DM0Z3X62 31 Имунохроматографско изследване за грипен вирус 20.00
DM0Z3X64 31 Имунохроматографско изследване за ентеровируси 20.00
DM0Z3X66 31 Имунохроматографско изследване за легионела 20.00
DM0Z3X63 31 Имунохроматографско изследване за рота вируси 20.00
DM0Z3X65 31 Имунохроматографско изследване за хеликобактер 20.00
DM0Z3X61 31 Имунохроматографско изследване за хламидия 20.00
Тип услуга : Изследване за ТБК
DM0Z1X1 10 Директна микроскопия по Цил-Нилсен (ТБК) 5.00
DM0Z3X2 23 Посявка туберкулоза 10.00
Тип услуга : Микроскопско изследване
DM0Z1X01 4 Микроскопия Грам 5.00
DM0Z1X02 4 Микроскопия Льофлер 5.00
DM0Z1X03 4 Микроскопия вагинална намазка 5.00
Тип услуга : Пунктати
DM0Z2X41 26 Изследване на пунтктати 18,00
Тип услуга : Серологични изследвания
DM0Z3X4 13 Антистрептолизинов титър (AST) 6.00
DM0Z3X74 1326 Изследване за Епщайн Бар IgM 20.00
DM0Z3X71 1326 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgG 20.00
DM0Z3X72 1326 Изследване за Лаймска болест /ELISA/   IgM 20.00
DM0Z3X75 1326 Изследване за Токсоплазмоза IgM 20.00
DM0Z3X73 1326 Изследване за цитомегаловирус IgM 20.00
DM0Z3X83 1327 Изследване за сифилис VDRL – количествено 10.00
DM0Z3X81 1327 Изследване за сифилис ТРНА – количествено 10.00
DM0Z3X82 1327 Изследване за сифилис ТРНА – титър 10.00
DM0Z3X5 14 Ревматоиден фактор 6.00
DM0Z3XA Други серологични 6.00
Тип услуга : ЛИКВОР
DM0Z2X6 1333 Ликвор (препарат, посявки, експресен тест) 40.00
Тип услуга : Изследване на очен секрет
DM0Z1X3D 18 Очен секрет 10.00
Тип услуга : Кърма
DM0Z1X9 19 Изследване на Кърма 10.00
Тип услуга : Хемокултура
DM0Z2X5 28 Изследване за Хемокултура 24.00
Тип услуга : Санитарно изследване
DM4I197B 22 Санитарно - микробиологично изследване 10.00
Тип услуга : Катетри
DM0Z3X1000 013 Изследване на катетри 13.00

 

  Приложение № 6  
Тип услуга : Образна диагностика
ZU88762 1026 Ехография на коремни органи 40.00
ZU88730 1026 Ехография на млечна жлеза 40.00
ZU88797 1026 Ехография на плевра 40.00
ZU88794 1026 Ехография на щитовидна жлеза 40.00
ZU8839Z 131 Рентгенография на зъби с определен центраж/секторна рентгенография 5.00
ZU88220@ 1388 Рентгенография на Лакет- дясно 20.00
ZU88220 1388 Рентгенография на лакетна става- ляво 20.00
ZU34043 1389 Дренажография 20.00
ZU87831 1390 Хистеросалпингография 20.00
P631012 1391 СТ ангиография 180.00
ZU8898L 1434 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA 55.00
ZU8899L 311 Остеоденситометрия – гръбначен стълб и бедрена шийка - DEXA и консулт с ревматолог 70,00
ZU88999 1447 Остеоденситометрия – DEXA – една област 40.00
ZU8898M 312 Остеоденситометрия – DEXA – една област и консулт с ревматолог 55,00
ZU88233 33 Рентгенография на Пръсти на длан 20.00
ZU8837F 34 Рентгенография на Села турцика 20.00
ZU88218@ 35 Рентгенография на Рамо- дясно 20.00
ZU87227 35 Рентгенография на Шийни прешлени 20.00
ZU88283 35 Рентгенография на ключица-дясно 20.00
ZU88331 35 Рентгенография на скапула-дясно 20.00
ZU87434 35 Рентгенография на стерноклавикуларна става-дясно 20.00
ZU88218 36 Рентгенография на Рамо-ляво 20.00
ZU88282 36 Рентгенография на ключица-ляво 20,00
ZU88330 36 Рентгенография на скапула-ляво 20.00
ZU87430 36 Рентгенография на стерноклавикуларна става-ляво 20.00
ZU88280@ 37 Рентгенография на Глезен- дясно 20.00
ZU88280 37 Рентгенография на глезен -ляво 20.00
ZU8717J@ 38 Рентгенография на Стъпало- дясно 20.00
ZU8717J 38 Рентгенография на Стъпало-ляво 20.00
ZU88230@ 39 Рентгенография на Гривнена става- дясно 20.00
ZU88230 39 Рентгенография на гривнена става- ляво 20.00
ZU8717K@ 40 Рентгенография на Длани- дясно 20.00
ZU8717K 40 Рентгенография на Длани- ляво 20.00
ZU8717L@ 41 Рентгенография на Коляно- дясно 20.00
ZU8717L 41 Рентгенография на Коляно- ляво 20.00
ZU87152 42 Рентгенография на Синуси 20.00
ZU87162 43 Рентгенография на Носни кости 20.00
ZU8744S 44 Рентгенография на Торакални прешлени 20.00
ZU87241 45 Рентгенография на Лумбални прешлени 20.00
ZU88887 46 Рентгенография на Сакроилиачни стави 20.00
ZU88260 46 Рентгенография на Таз 20.00
ZU87433@ 47 Рентгенография на Ребра- дясно 20.00
ZU87433 47 Рентгенография на Ребра-ляво 20.00
ZU8717M 48 Рентгенография на Бъбреци - обзорна 20.00
ZU87730 49 Венозна урография 40.00
ZU87641 50 Иригография 40.00
ZU8717E 51 Рентгенография на Бедро- ляво 20.00
ZU8717E@ 51 Рентгенография на Бедро-дясно 20.00
ZU88190 52 Обзорна рентгенография на Корем 20.00
ZU8717N@ 53 Рентгенография на Подколенник-дясно 20.00
ZU8717N 53 Рентгенография на Подколенник-ляво 20.00
B9X0ZZ4 539 CD със запис за образно изследване 5.00
ZU88228@ 54 Рентгенография на Предмишница-дясно 20.00
ZU88228 54 Рентгенография на Предмишница-ляво 20.00
ZU88212@ 55 Рентгенография на Хумерус-дясно 20.00
ZU88212 55 Рентгенография на Хумерус-ляво 20.00
ZU8717O 56 Рентгенография на Бял дроб 20.00
ZU87163 57 Рентгенография на Долна челюст 20.00
ZU87161 57 Рентгенография на Челюстите в специални проекции 20.00
ZU87170 57 Рентгенография на Череп 20.00
ZU87228 57 Рентгенография по Шулер 20.00
ZU88261@ 58 Рентгенография на Тазобедрена става- дясно 20.00
ZU88261 58 Рентгенография на Тазобедрена става- ляво 20.00
ZU88889 59 Рентгеново изследване на Стомах 40.00
ZU87632 60 Рентгеново изследване на Тънки черва-пасаж 40.00
ZU88888 60 Рентгеново изследване на Хранопровод 40.00
ZU87491 61 Рентгеноскопия на Бял дроб и сърце 20.00
ZMR0013 68 DC Bar pulv./Бариева каша/ 6.58
ZMR0011 66 Iomeron 350 mg 100 ml 63.00
ZMR000Y 69 Iomeron 400 mg 100 ml 72.00
ZMR000X 370 Iopamiro 370 mg 100 ml 48.00
ZMR000G 64 Iopamiro 370 mg 50 ml 25.00
ZMR000Z 63 Urografin 6.66
Тип услуга : Компютърна диагностика
ZU88010 62 КТ на Абдомен /корем/ 120.00
ZU87030 62 КТ на Глава 120.00
ZU8838G 62 КТ на Лумбални прешлени 120.00
ZU88383 62 КТ на Скелетно-мускулна система 120.00
ZU88381 62 КТ на Таз 120.00
ZU87410 62 КТ на Торакс 120.00
ZU88380 62 КТ на Шия 120.00

 

  Приложение № 7  
Тип услуга : ХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
DH8B050 1404 Морфология на еритроцитите - микроскопски 3.00
DCFP050 154 Гликиран хемоглобин -Нb A1C 8.00
DH41050 70 Кръвна картина , автоматично, с диференциално броене 5.00
DU8899E 71 Броене Тромбоцити - микроскопски 3.00
DH81050 72 Диференциално броене на левкоцити - микроскопски 4.00
DH49058 73 СУЕ 1.50
DH7X050 74 Ретикулоцити (Rt) - микроскопски 3.00
Тип услуга : КРЪВОСЪСИРВАНЕ
DH4F020 147 D-димер 16.00
DH7V020 79 Протромбиново време 4.00
DH4L020 80 Фибриноген 4.00
DH0C050 81 AРТТ 4.00
Тип услуга : СУБСТРАТИ, МЕТАБОЛИТИ, ЕНЗИМИ - ОБЩИ
DC81000 100 Холестерол 2,70
DCTG000 101 Триглицериди 2,70
DCWD000 102 HDL 3.00
DCWG000 103 LDL 3.00
DCWE050 104 Липиден профил 9,00
DCW4000 105 Билирубин-общ 2,70
DCW3000 106 Билирубин-директен 2,70
DCQ9000 107 Общ белтък 2,70
DC58000 108 АСАТ 2,70
DC1A000 109 АЛАТ 2,70
DC94001 110 Креатинин киназа /КК/ 2,70
DCD5000 111 ГГТ 2,70
DC2P050 112 Алкална фосфатаза /АФ/ 3,50
DC31000 113 Алфа-Амилаза/диастаза/ 3,50
DC8C000 114 СК-МВ 3,50
DC83000 115 Холинестереза 3,50
DCJN000 116 ЛДХ 2,70
DCJP000 117 Лактат 10.00
DCJE000 122 Липаза 4.00
DCNP000 127 Фосфор - серум 2,70
DCR00W0 129 Ревматоиден фактор 5.00
DCW7000 130 CRP 5.00
DCDT000 94 Глюкоза 2.00
DU8899S 95 Кръвно захарен профил 5.00
DC97000 96 Креатинин - серум 2,70
DCV5000 97 Урея 2,70
DC22000 98 Албумин 2,70
DCV3000 99 Пикочна киселина 2,70
Тип услуга : ИНДИВИДУАЛНИ БЕЛТЪЦИ И ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО
DCXJ000 146 Тропонин I 16.00
Тип услуга : ХОРМОНИ И ВИТАМИНИ
DCSS000 1029 TSH 14.00
DU8899D 1030 FT4 + TSH 26.00
DCSX000 133 FT4 14.00
DCSX001 134 FT3 14,00
Тип услуга : ТУМОРНИ МАРКЕРИ
DC6S000 1330 CA 15-3 18.00
DC6V000 1331 CA 19-9 18.00
DCPU000 1332 PSA 16.00
DC6R000 1335 CA 12-5 18.00
Тип услуга : УРИНА
DC97060 151 Креатининов клирънс 5.00
DC20061 155 Микроалбуминурия 6.00
DM8899C 610 Kреатинин- количествено 3.00
DM8899A 610 Белтък - количествено(24ч.) 3.00
DM8899B 610 Захар - количествено 3.00
DM8899E 610 Калций -количествено 3.00
DM8899D 610 Урея- количествено 3.00
DDGT033 83 Седимент 2.00
D8899AB 84 Глюкоза урина 0.80
DCQ903C 85 Белтък - урина 0.80
DD1Y031 86 Билирубин - урина 0.80
DDFA031 87 Уробилиноген - урина 0.80
DU8899C 88 Кетони- урина 0.80
DCJC03C 88 Кетотела - урина - тест-лента 0.80
DDC4031 89 pH - урина 0.80
DP300G0 90 Относително тегло 0.80
DCW50K0 91 Окултни кръвоизливи 5.00
DD9E031 92 Нитрити - урина 0.80
DU8899R 93 Комплексно изследване на урина/седимент- ориентир. изследване+глюкоза+белтък+билирубин+уробилиноген+кетони+нитрити+pH+относително тегло 5.00
Тип услуга : ЕЛЕКТРОЛИТИ
DCW8000 118 iCa++ 10.00
DC7Q5F0 121 Потен тест 10.00
DCWN050 123 Натрий (Na) Хлор(Cl) Калий (K) комплексно 5.00
DC6P020 124 Калций 2,70
DCJ6000 125 Желязо/Fe/ 2,70
DCJ1000 126 ЖСК 4,00
DCKQ001 128 Магнезий (Mg) 4.00
DCX6005 152 Протеинограма 25,00
DH02550 77 Време кървене 1.50
DH0B05Q 78 Време съсирване 1.50
DU8899Q 82 Коагулограма/протромбиново време+фибриноген+АПТТ/ККВ/ 9.00
Тип услуга : Други
DM0Z2X60 01333 Ликвор 40.00
DM0Z2X43 01334 Пунктат 25.00
DU8899A 1392 Венепункция 2.00
DU8899U 1393 Центрофугиране на кръв за отделяне на серум 1.50
Тип услуга : АКР
DC000P0 153 АКР 10.00
DC000Q0 153 АКР/капилярен/ 10,00
Тип услуга : Пакетни услуги
     
DU8899AB 156 Комплексно изследване-клин.минимум /Кр.картина+захар+урея/или/урина+белтък+седимент/ 12.00
DU8899I 376 Пакет(АСАТ,АЛАТ,холестерол,триглицериди,глюкоза,креатинин) 12.00
DU8899O 377 Пакет(ПКК,АСАТ,креатинин,холестерол,глюкоза) 14.00

 

  Приложение № 8  
Тип услуга : ЦЕНИ НА   ПАТОАНАТОМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU075 157 Хистобиопсични 20.00
ZUFU076 158 Цитологични 15.00
ZUFU078 1386 Аутопсия по искане на близките на починал извън ЛЗ 350.00
ZUFU077 612 Аутопсия по искане на застрахователни дружества 900.00

 

  Приложение № 9  
Тип услуга : ЦЕНИ НА СЪДЕБНО-МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ZUFU062 1394 Вторичен преглед с допълване на издадено съдебно-медицинско удостоверение 10.00
ZUFU058 159 Преглед за лека, средна или тежка телесна повреда с издаване на документ 35.00
ZUFU060 161 Преглед за полови престъпления и девственост с издаване на документ 35.00
ZUFU063 416 Съхранение на покойници в хладилна камера на час 1.50

 

  Приложение № 10  
Тип услуга : ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ
DM4I058 275 Изследване на Сифилис TPHA /аглутинация за сифилис/ 5.00
Тип услуга : ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
DB00051 272 Изследване на кръвна група по кръстосан метод 10.00
DB03001 274 Системно търсене на антитела 40.00
DB00052 579 Определяне на Rh фенотип 15.00
DB08002 580 Претрансфузионно изследване за антитела на реципиент 18.00
DB02001 581 Идентификация на антитяло 60.00
DB0F050 620 Разширен претрансфузионен тест за съвместимост 18.00
DB08001 626 Диагностика на хемолитична болест на новородено 15.00
DBFU074 366 Пакет :Кръвна група + HbsAg+ HIV+ сифилис 35,00

 

  Приложение № 11  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПЪРВО ВЪТРЕШНО И ВЪВ ВТОРО ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTA13 1362 Заместителна терапия с кръв и кръвни продукти при хематологични заболявания и/или секундерни състояния 15.00
ZUSTA07 168 Функционално изследване на дишането /Спирометрия/ 10.00
ZUSTA19 540 Тънкоиглена аспирационна биопсия /без стойността на ехографията/ 90.00
ZUSTA20 541 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и локална анестезия 190.00
ZUSTA22 543 Пункция на други абдоминални колекции /хематоми, абсцеси, локални изливи/ 190.00
ZUSTA23 544 Езофагогастродуоденоскопия /без обща анестезия/ 90.00
ZUSTA24 545 Езофагогастродуоденоскопия /с обща анестезия/ 150.00
ZUSTA25 546 Езофагогастродуоденоскопия /с биопсия/ 110.00
ZUSTA26 547 Езофагогастродуоденоскопия видео + запис на диск 140.00
ZUSTA27 548 Тотална колоноскопия /без обща анестезия/ 120.00
ZUSTA28 549 Обща анестезия при тотална колоноскопия и езофагогастродуоденоскопия 60.00
ZUSTA29 550 Тотална колоноскопия /с биопсия/ 140.00
ZUSTA30 551 Тотална колоноскопия видео + запис на диск 160.00
ZUSTA31 552 Колоноскопия до колон асценденс 90.00
ZUSTA32 553 Колоноскопия до колон асцендес видео + запис на диск 120.00
ZUSTA33 554 Колоноскопия до колон трансверзум 80.00
ZUSTA34 555 Колоноскопия до колон трансверзум видео + запис на диск 100.00
ZUSTA35 556 Колоноскопия до колон десценденс 70.00
ZUSTA36 557 Колоноскопия до колон десценденс видео + запис на диск 90.00
ZUSTA37 558 Ректоскопия 40.00
ZUSTA38 559 Ректоскопия с биопсия 50.00
ZUSTA39 560 Полипектомия и/или биопсия с примка – добавка към горна или долна ендоскопия 150.00
ZUSTA40 561 Полипектомия и/или биопсия с примка – добавка към горна или долна ендоскопия видео + запис на диск 170.00
ZUSTA41 562 Ендоскопия на папила Фатери /ЕРЦП, биопсия, пункция, пробна ексцизия/ 661.00
ZUSTA42 563 Ендоскопска папилосфинктеротомия – добавка към ендоскопия на папила Фатери – т. 23 779.00
ZUSTA43 564 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с кошничка на Дормия – добавка към т. 23 или т. 24 543.00
ZUSTA44 565 Екстракция на камъни от жлъчните пътища с балон катетър 850.00
ZUSTA45 566 Вземане на материал за цитология от жлъчни и/или панкреасни пътища – добавка към т. 24 205.00
ZUSTA46 567 Ендоскопско протезиране 2 671.00
ZUSTA47 568 Аргон-плазмена коагулация при ендоскопия /без стойността на ендоскопията/ 100.00
ZUSTA48 569 Ендоскопско склерозиране на варици /без стойността на ендоскопията и склерозанта/ 90.00
ZUSTA49 570 Ендоскопско склерозиране на варици видео + запис на диск /без стойността на ендоскопията и склерозанта/ 110.00
ZUSTA50 571 Ендоскопска пневмодилатация /без стойността на ендоскопията и дилататора/ 90.00
ZUSTA51 572 Абдоминална ехография – комплексна на горната част на корема 30.00
ZUSTA52 573 Сляпа чернодробна биопсия /без сет и стойността на ехографията/ 100.00
ZUSTA53 574 Сляпа чернодробна биопсия /със собствен сет без стойността на ехографията/ 70.00
ZUSTA54 575 Поставяне сонда на Блякмор 50.00
ZUSTA09 585 Интерпретиране на тънкоиглена биопсия от лимфни възли, туморни формации и др. 20.00
ZUSTA10 586 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна диферциална картина 15.00
ZUSTA11 587 Диагностика, консултация и изграждане на терапевтичен подход за изследване и лечение на болни с хематологични заболявания, с Неуточнени синдроми и хематологични параклинични отклонения 20.00
ZUSTA12 588 Провеждане на цитостатична програма-инжекция или инфузия на антинеопластичен агент/парентерална инфузия с цитостатични препарати по терапивтична схема 20.00
ZUSTA14 590 Изграждане на терапевтичен подход за антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия при болни с тежки усложнения, свързани с основни хематологични заболявания или съпровождащи състояния 12.00
ZUSTA15 591 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с незлокачествени хематологични синдроми и заболявания 15.00
ZUSTA16 593 Диагностика и изграждане на терапевтичен подход за лечение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период 12.00
ZUSTA17 594 Обучение на болни с ІІ – ІІІ степен ХБН в преддиализен период 7.00
ZUSTA03 164 Ехокардиография 45.00
ZUSTA04 165 ЕКГ-холтер 20.00
ZUSTA05 166 Тредмил 25.00
ZUSTA06 167 ЕКГ запис 5.00
ZUSTA21 542 Пункция и дренаж на кисти в абдомена с лечебна цел и обща анестезия 250.00
ZUSTA08 584 Диагностична процедура на костен мозък – извършване на костно-мозъчна аспирация и биопсия, с изследване и Интерпретиране 20.00
ZUSTA18 595 Обучение на пациенти и близки на болни от захарен диабет извън тези с кетоацидоза или хипогликемия в Диабетен център от обучен персонал със сертификат 7.00
ZUSTB02 1448 Фибробронхоскопия с местна анестезия без биопсия 100.00
ZUSTB01 1449 Фибробронхоскопия с местна анестезия и с биопсия 130.00
ZUSTA592 592 Обучение на болни с хронични хематологични заболявания 7.00

 

  Приложение № 12  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ В НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTB08 1395 Невропсихологично изследване 40.00
ZUSTB09 1396 Консултация 20.00
ZUSTB10 1397 Неврологичен преглед с консултация 50.00
ZUSTB03 169 Пълно дуплекс изследване на екстракраниални артерии на шията и на базални мозъчни артерии 60.00
ZUSTB04 170 Контролно дуплекс изследване на екстракраниални артерии 40.00
ZUSTB05 172 Конвенционална УЗДЗСГ 30.00
ZUSTB07 234 Електроенцефалография  30.00
ZUSTB06 235 Електромиография  40.00
ZUSTC01 1398 Неврологичен преглед 35.00

 

  Приложение № 13  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
ZUSTC06 1032 Магнитотерапия 4.00
ZUSTC03 383 Терапия с ВЧТ 5.00
ZUSTC04 384 Терапия със СЧТ 5.00
ZUSTC05 385 Терапия с НЧТ 5.00
ZUSTC07 389 Електростимулация /на поле/ 2.50
ZUSTC08 390 Ултразвук 5.00
ZUSTC09 392 Светлолечение /на поле/ 4.00
ZUSTC10 393 Светлолечение – нос и гърло 5.00
ZUSTC12 394 ЛФК /аналитична, механотерапия/ 6.00
ZUSTC11 395 Инхалация 5.00
ZUSTC13 396 Масажна яка 7.00
ZUSTC14 397 Масаж на гръб 10.00
ZUSTC15 398 Общ масаж 20.00
ZUSTC16 399 Мануална терапия 30.00
ZUSTC17 400 Криотерапия 2.50
ZUSTC18 401 Екстензия 8.00
ZUSTC19 403 Функционални измервания и изследвания /сантиметрия, ъглометрия, МТТ/ 2.50
ZUSTC20 404 Термотерапия, парафино и калолечение Пояс 6.00
ZUSTC21 405 Термотерапия, парафино и калолечение Яка 6.00
ZUSTC29 406 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен нагръдник 7.00
ZUSTC22 407 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкав 6.00
ZUSTC24 408 Термотерапия, парафино и калолечение Обувка 5.00
ZUSTC23 409 Термотерапия, парафино и калолечение Ръкавица 5.00
ZUSTC25 410 Термотерапия, парафино и калолечение Ботуш 6.00
ZUSTC26 411 Термотерапия, парафино и калолечение Крак /без ТБС/ 7.00
ZUSTC27 412 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебни гащета 8.00
ZUSTC28 413 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебен панталон 10.00
ZUSTC30 414 Термотерапия, парафино и калолечение Става 5.00
ZUSTC31 415 Термотерапия, парафино и калолечение Калолечебна цяла апликация  20.00

 

  Приложение № 14  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTD26 1343 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища 150.00
ZUSTD30 1344 Пластична корекция на очната цепка или на епикантус 300,00
ZUSTD27 1345 Операция на евертирани слъзни отвори без цената на анестезията 150.00
ZUSTD28 1346 Едностранна дилатация на стриктури на слъзни пътища 150.00
ZUSTD29 1347 Дакриоцисториностомия 450.00
ZUSTD03 173 Изследване на цветно зрение 10.00
ZUSTD04 174 Биомикроскопия 10.00
ZUSTD05 175 Офталмоскопия (очни дъна) 10.00
ZUSTD06 176 Ултразв. Изследване на очна ябълка, вкл. биометрия  20.00
ZUSTD07 177 Тонометрия – за едно измерване 5.00
ZUSTD08 178 Изследване – зрителна острота без изписване на очила 10.00
ZUSTD09 179 Периметрия по Кугел 20.00
ZUSTD10 180 Екзофталмометрия 10.00
ZUSTD11 182 Екстракция на чуждо тяло 20.00
ZUSTD12 183 Очен преглед от специалист 35.00
ZUSTD13 184 Контактни лещи – меки (лечебно приложение) 20.00
ZUSTD14 185 Анализ на движение на очите (9 посоки) с графика 12.00
ZUSTD15 187 Гониоскопия  20.00
ZUSTD16 188 Пахиметрия 15.00
ZUSTD17 189 Диафаноскопия 15.00
ZUSTD19 190 Промивка на слъзни пътища 20.00
ZUSTD25 279 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач /халацион/ 80.00
ZUSTD21 280 Отстраняване на набодени чужди тела от роговица чрез отпрепариране 50.00
ZUSTD22 576 Отстраняване на шевове от корнеа след всички операции 20.00
ZUSTD23 577 Отстраняване на шевове от лимб, склера и клепачи след всички видове операции 20.00
ZUSTD24 578 Отстраняване на желязосъдържащи чужди тела с магнит, вкл. отваряне на очната ябълка оперативно 400.00
ZUSTD20 596 Електроепилация  125.00
ZUSTD31 605 Пластична корекция на ектропиум, ентропиум, трихиазис или дистрихиазис 300.00
ZUSTD32 606 Пластични операции на клепачите 300.00
ZUSTD33 607 Пластика на клепач със несвободна кожна трансплантация 350.00
ZUSTD34 608 Операция за птеригиум с пластика 300.00
ZUSTD35 609 Операция на птеригиум /ексцизия/ 150.00
ZUSTD18 613 Проследяване на вътреочното налягане (минимум 4 изследвания, тонометрия) 20.00
ZUSTD36 614 Шев на рана на конюнктива или кожа без очна перфорация 150.00
ZUSTD37 615 Шев на перфорираща рана на конюнктива, роговица или склера 410.00
ZUSTD38 616 Възстановителна операция при нараняване на очната ябълка, роговицата и склерата с включване на ирис, леща, стъкловидно тяло и ретина, вкл. с екстракция на чуждо тяло 600.00
ZUSTD39 617 Операция на един прав очен мускул – страбизъм 300.00
ZUSTD40 619 Кюретаж на роговица 50.00
ZUSTD41 621 Екстракция на катаракта /без цената на ИОЛ/, без вкл. обща анест. 360.00
ZUSTD42 622 Терапевтично и козметично приложение на Ботокс 50 Е 500.00
ZUSTD43 623 Лазерна терапевтична процедура на ретина – 1 око 20.00
ZUSTD44 625 Имплантация на IOL (самостоятелна операция) без цената на IOL 350.00
ZUSTD45 628 Циклодиатермия или крио-циклотермия 200.00
ZUSTD46 629 Операция за глаукома (циклодиализа и иридектомия като самостоятелна операция) 200.00
ZUSTD47 630 Голяма операция за глаукома (гониотрепанация и трабекулектомия) 350.00
ZUSTD48 632 Оперативно отстраняване на очна ябълка, вкл. евисцерация 200.00
ZUSTD49 636 Пара- и ретробулбарна инжекции 15.00
ZUSTE01 637 Субконюнктивална инжекция 10,00
ZUSTE02 639 Оглед на очна периферия /с Голдман стъкло/ 20,00

 

  Приложение № 15  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTE1001 378 Лекарски преглед от специалист УНГ 35.00
ZUSTE1002 1457 Вторичен лекарски преглед от специалист УНГ 20.00
ZUSTE1003 1002 Интерпретация за изследвания 20.00
ZUSTE1004 1007 Терапевтично овладяване на фебрилитет и болка/венозно 30.00
ZUSTE1005 1005 Вземане на секрет за микробиологично изследване 5.00
ZUSTE1006 1006 Микроотоскопия с лаваж и аспирация 25.00
ZUSTE1007 1358 Поставяне на периферен венозен катетър 9.00
ZUSTE1008 1359 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 15.00
ZUSTE1009 1010 Отстраняване на конци от оперативна рана 15.00
ZUSTE1010 237 Поставяне на назогастрална сонда 25.00
ZUSTE1011 229 Превръзка на глава 10.00
ZUSTE1012 1360 Кожна биопсия 25.00
ZUSTE1013 643 Аденоидектомия 400.00
ZUSTE1014 645 Тонзилектомия с местна анестезия 450.00
ZUSTE1015 644 Аденотонзилектомия 450.00
ZUSTE1016 646 Кръвоспиране след тонзилектомия 400.00
ZUSTE1017 647 Кръвоспиране след аденотомия 400.00
ZUSTE1018 683 Инцизия на перитонзиларен абсцес и език 70.00
ZUSTE1019 1011 Ревизия на перитонзиларен абсцес 30.00
ZUSTE1020 684 Инцизия на абсцес на лице и шия 150.00
ZUSTE1021 682 Инцизия на ларинкс 250.00
ZUSTE1022 679 Директна ларингоскопия-фиброскопска с местна анестезия 100.00
ZUSTE1023 678 Микроларинго-хирургия 450.00
ZUSTE1024 680 Трахеостомия 450.00
ZUSTE1025 681 Затваряне на трахеостомия 100.00
ZUSTE1026 1458 Смяна на трахеостомна канюла 35.00
ZUSTE1027 688 Шев на лице и шия 60.00
ZUSTE1028 1459 Шев на лице и шия над 5 см. 250.00
ZUSTE1029 648 Полипектомия едностранно 150.00
ZUSTE1030 649 Полипектомия двустранно 300.00
ZUSTE1031 650 Пункция на синус 80.00
ZUSTE1032 651 Електро-коагулация на септум 50.00
ZUSTE1033 652 Предна носна тампонада 80.00
ZUSTE1034 653 Задна носна тампонада 150.00
ZUSTE1035 1001 Ендоскопия на нос и околоносни кухини местна анестезия 40.00
ZUSTE1036 654 Мукотомия 200.00
ZUSTE1037 696 Радиочестотна хирургия на меко небце при хъркане 300.00
ZUSTE1038 655 Репониране на носни кости 150.00
ZUSTE1039 1014 Закрито наместване на темпоромандибуларна става 50.00
ZUSTE1040 656 Ринофима-оперативно 450.00
ZUSTE1041 657 Ринопластика 950.00
ZUSTE1042 658 Носна септопластика 450.00
ZUSTE1043 659 Трепанация на синус Caldwel Luck 500.00
ZUSTE1044 673 Затваряне на ороантрална фистула 450.00
ZUSTE1045 1460 Ендоскопска синус хирургия 900.00
ZUSTE1046 674 Екстракция на камък от канала на слюнчена жлеза/сл.проток 80.00
ZUSTE1047 1461 Сиаладенектомия 950.00
ZUSTE1048 661 Почистване на церумен едностранно 15.00
ZUSTE1049 662 Парацентеза-едностранно 120.00
ZUSTE1050 663 Парацентеза-двустранно 150.00
ZUSTE1051 664 Тимпаностомия-едностранно 150.00
ZUSTE1052 665 Тимпаностомия-двустранно 250.00
ZUSTE1053 666 Почистване на гранулации на едното ухо 150.00
ZUSTE1054 667 Почистване на гранулации на двете уши 180.00
ZUSTE1055 668 Мирингопластика 300.00
ZUSTE1056 669 Тимпанопластика до тип 2 450.00
ZUSTE1057 1461 Тимпанопрастика тип 3 и 4 900.00
ZUSTE1058 670 Аурикулопластика 600.00
ZUSTE1059 671 Стапедопластика 500.00
ZUSTE1060 672 Радикална операция на ухо 900.00
ZUSTE1061 1462 Радикална операция на ухо със слухоподобряваща опер. 1 000.00
ZUSTE1062 675 Каналопластика 400.00
ZUSTE1063 689 Инцизия на фурункул 60.00
ZUSTE1064 690 Отстраняване на атероми, бенки и др. 80.00
ZUSTE1065 197 Екстракция на чужди тела от уста и фаринкс 50.00
ZUSTE1066 198 Екстракция на чужди тела от ларинкс и хипофаринкс 70.00
ZUSTE1067 199 Екстракция на чужди тела от ухо и нос –неоперативно 35.00
ZUSTE1068 686 Екстракция на чужди тела от хранопровод 500.00
ZUSTE1069 687 Екстракция на чужди тела от трахея и бронхи 550.00
ZUSTE1070 692 Биопсия с местна анестезия от устна кухина 50.00
ZUSTE1071 693 Биопсия с местна анестезия от хипофаринкс и ларинкс 90.00
ZUSTE1072 695 Периодонтален абсцес - инцизия 80.00
ZUSTE1073 1000 Фонеатрично изследване 100.00
ZUSTE1074 1016 Регионална ексцизия на повърхностен лимфен възел 100.00
ZUSTE1075 1463 Регионална ексцизия на дъблок лимфен възел 900.00
ZUSTE1076 1464 Хордектомия 750.00
ZUSTE1077 1465 Частична ларингектомия 1 500.00
ZUSTE1078 1466 Пълна ларингектомия 2 000.00
ZUSTE1079 1012 Гласова рехабилитация/ за процедура 30.00
ZUSTE1080 195 Аудиометрия надпрагова 50.00
ZUSTE1081 192 Аудиометрия на възрастни тонална прагова 20.00
ZUSTE1082 193 Аудиометрия на деца 30.00
ZUSTE1083 194 Тимпанометрия 20.00
ZUSTE1084 200 Изследване на вкус и мирис 50.00
ZUSTE1085 676 Отоневрологично изследване 70.00
ZUSTE1086 1003 Изследване на ОАЕ 50.00
ZUSTE1087 677 Изследване на слухови Ев.потенциали 150.00
ZUSTE1088 1004 Нагаждане на помощно слухово устройство 30.00

 

  Приложение № 16  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В АКУШЕРОГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTF10 1399 Анти D профилактика 150.00
ZUSTF12 203 Прекъсване на бременност до 12 г.с. включително по мед. показания:-         с i.v. анестезия /без цената на анестезията/ 150.00
ZUSTF16 206 Колпоскопия 30.00
ZUSTF17 207 Колпоскопия с прицелна биопсия 30.00
ZUSTF49 209 Биопсия /щипкова, ексцизионна/ + цената на изследване 25.00
ZUSTF08 267 Абразио резидуорум или missed ab.-         с i.v. Анестезия /без цената на анестезията/ 150.00
ZUSTF13 703 Прекъсване на бременност по медицински показания от 12 до 20 г.с. 500.00
ZUSTF15 705 Хидротубацио 50.00
ZUSTF18 706 Електрокоагулация на порцио 30.00
ZUSTF19 707 Епизиоскопия 20.00
ZUSTF20 708 Епизиоскопия с прицелна биопсия 30.00
ZUSTF21 709 Отстраняване на интраутеринен песар 20.00
ZUSTF22 710 Поставяне на интраутеринен песар 20.00
ZUSTF23 711 Пробно абразио – с местна упойка 150.00
ZUSTF25 713 Полипектомия с пробно абразио – с местна упойка 150.00
ZUSTF26 713 Пробно абразио -         с i.v. анестезия /без цената на анестезията/ 150.00
ZUSTF28 715 Лапарохистеректомия тоталис (със и без аднекси) 800.00
ZUSTF29 716 Лапарохистеректомия суправагиналис 800
ZUSTF30 718 Операции при малформации на матката 500.00
ZUSTF31 719 Лапаротомия експлоратива 500.00
ZUSTF32 720 Операции върху аднексите, включително при стерилитет  500.00
ZUSTF33 721 Операции за стерилизация 500.00
ZUSTF34 722 Влагалищна хистеректомия с предна и задна пластика 800.00
ZUSTF35 723 Цервикопексия с предна и задна пластика 500.00
ZUSTF36 724 Абдоминални операции за окачване, поддържане и ориентация на матката и/или влагалището 500.00
ZUSTF37 725 Пластика на влагалището 500.00
ZUSTF38 726 Операции върху маточната шийка (конизацио, пластика и др.) 300.00
ZUSTF39 727 Операции за генитални фистули  500.00
ZUSTF40 728 Лапароскопия 600.00
ZUSTF41 729 Вулвектомия /нерадикална/ 500.00
ZUSTF47 733 Отстраняване на кондиломи с краткотрайна интравенозна анестезия /без анестезията/ 150.00
ZUSTF50 734 Коремна гинекологична операция за отстраняване на болестни изменения на ЖПО /кистектомия, миомектомия, салпингектомия, салпингооваректомия и др./ 500.00
ZUSTF03 201 Ехография в акушерството и гинекологията 30.00
ZUSTF04 202 Клиничен преглед на бременна (без ехография) 35.00
ZUSTF11 203 Прекъсване на бременност до 12 г.с. включително по мед. показания: - с местна упойка 150.00
ZUSTF44 204 Гинекологичен преглед 30.00
ZUSTF45 205 Поставяне на влагалищна тампонада 10.00
ZUSTF48 208 Инцизия на абсцес /Бартолинова жлеза, млечна жлеза, фурункул и др./ 50.00
ZUSTF51 210 Нон стрес тест 20.00
ZUSTF07 267 Абразио резидуорум или missed ab. – с местна упойка 150.00
ZUSTF42 270 Интерупцио – местна анестезия 150.00
ZUSTF43 271 Интерупцио – пълна анестезия /без анестезията/ 150.00
ZUSTF05 699 Раждане: - нормално 600.00
ZUSTF06 700 Раждане: -               Цезарово сечение /без цената на анестезията/ 800.00
ZUSTF09 701 Серклаж /без цената на анестезията/ 200.00
ZUSTF14 704 Хистеросалпингография 110.00
ZUSTF27 717 Радикални операции (радикална хистеректомия с лимфонодектомия, радикална вулвектомия с лимфонодектомия, СА оварии и др./ 1 300.00
ZUSTF46 732 Отстраняване на кондиломи местна упойка 100.00
ZUSTG02 1035 Избор на медицински екип за извършване на процедури по вземане на проби със стволови клетки от пъпна връв 200.00
ZUSTG01 368 Присъствие на баща по време на раждането 200.00

 

  Приложение № 17  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕОНАТОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTG03 1336 Преглед от лекар специалист 35,00
ZUSTG04 1 Преглед от лекар без специалност 25,00
ZUSTG05 276 Консултация 20.00
ZUSTG06 1025 Диагностика,консулт и изграждане на терапевтичен подход за рисково новородено 30.00
ZUSTG07 730 Първична реанимация, аспирация 30.00
ZUSTG08 731 Дихателна реанимация,интубация 30.00
ZUSTG09 735 Индиректен сърдечен масаж+Адреналин интракардиално 20.00
ZUSTG10 1022 Оценка на физическото и нервно-психическото развитие, неврологичен статус 20.00
ZUSTG11 1021 ТФЕ 30.00
ZUSTG12 1020 Абдоминална ехография 25.00
ZUSTG13 1019 Поставяне на назогастрална сонда/стомашна промивка/ 25.00
ZUSTG14 1348 Вземане на венозна кръв 12.00
ZUSTG15 1350 Венозна инжекция 12.00
ZUSTG16 1349 Мускулна инжекция 6.00
ZUSTG17 1351 Венозен катетър/централен/ 33.00
ZUSTG18 1352 Венозен катетър/периферен/ 15.00
ZUSTG19 1353 Венозна инфузия без стойността на медикамента 30.00
ZUSTG20 1354 Кръвопреливане включително директна проба 54.00
ZUSTG21 1355 Последващо кръвопреливане включително директна проба 24.00
ZUSTG22 1357 Лумбална пункция 63.00
ZUSTG23 1356 Вземане на намазка за микробиологично изследване 15.00
ZUSTG24 736 Ежедневен тоалет 10.00
ZUSTG25 737 Поставяне на гърда и наблюдение 10.00
ZUSTG26 738 Обработка на пъп II лигатура 10.00
ZUSTG27 739 Скрининг фенилкетонурия 5.00
ZUSTG28 740 Преоценка на състоянието/риск от хипотермия/ 15.00
ZUSTG29 741 Продължителен венозен път-перфузор 30.00
ZUSTG30 742 Назотрахеалнаинтубация 30.00
ZUSTG31 745 Фототерапия един сеанс 30.00
ZUSTG32 744 Екстубация 10.00
ZUSTG33 746 Обменно кръвопреливане 100.00
ZUSTG34 747 Наблюдение след извеждане от интензивен сектор 30.00
ZUSTG35 748 Хранене със сонда 10.00
ZUSTG36 743 Вибраторен масаж 20.00
ZUSTH01 1023 Обучение-грижи,тоалет,кърменехранене,ЛФК 20.00
ZUSTH02 1024 Допълнителни грижи след изтичане препоръчителния престой от НЗОК 55.00

 

  Приложение № 18  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTH03 211 Ехография, комплексна на пикочо-отделителния тракт 40,00
ZUSTH04 752 Перкутанна нефростома под ехографски контрол 400,00
ZUSTH05 212 Дилатация на мъжка уретра с промивка и/или инстилация 25.00
ZUSTH06 213 Неоперативно отстраняване на чуждо тяло от мъжка уретра 35.00
ZUSTH07 214 Промивка на пикочния мехур 20.00
ZUSTH08 215 Масаж на простата и вземане на простатен секрет 30.00
ZUSTH09 216 Цистоскопия 70.00
ZUSTH10 217 Цистоскопия с биопсия 90.00
ZUSTH11 753 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на един уретер 200.00
ZUSTH12 754 Цистоскопия с ретроградна катетеризация на два уретера 300.00
ZUSTH13 755 Супрапубично перкутанно дрениране на урината (Цистофикс) 100.00
ZUSTH14 756 Бужиране (дилатация) на един уретер 200.00
ZUSTH15 757 Бужиране (дилатация) на двата уретера 200.00
ZUSTH16 758 Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в един уретер 200.00
ZUSTH17 759 Поставяне на постоянен катетър в “ДЖ” в двата уретера 300.00
ZUSTH18 760 Смяна на катетъра на нефростома 50.00
ZUSTH19 763 Трансректална биопсия на простатата – пункционна 80.00
ZUSTH20 765 Пункция на бъбречна киста 200.00
ZUSTH21 767 Неоперативно отстраняване на парафимоза 40.00
ZUSTH22 768 Операция за фимоза 215,00
ZUSTH23 769 Операция за френулум бреве 300.00
ZUSTH24 770 Меатотомия 50.00
ZUSTH25 771 Оперативно отстраняване на чужди тела от уретрата 100.00
ZUSTH26 772 Коагулация на кондиломи на меатуса 80.00
ZUSTH27 773 Коагулация на полипи по женската уретра 80.00
ZUSTH28 774 Вътрешна уретротомия по Отис 350.00
ZUSTH29 775 Вътрешна оптична уретротомия по Саксе 350.00
ZUSTH30 776 Оперативна уретростомия в перинеума 200.00
ZUSTH31 777 Операции при травми на уретрата и пикочния мехур 500.00
ZUSTH32 778 Оперативно премахване на стриктура или дивертикул на уретрата 270.00
ZUSTH33 779 Операция за парафимоза 400.00
ZUSTH34 784 Двустранна лигатура на семепровода 400.00
ZUSTH35 786 Операция на хидроцеле 400.00
ZUSTH36 787 Двустранна орхиектомия 400.00
ZUSTH38 788 Едностранно отстраняване тестис и/или епидидим 400.00
ZUSTH39 789 Оперативна ревизия на епидидим и биопсия на тестис 400.00
ZUSTH40 790       Операция за задържан тестис: - в ингвиналния канал 400.00
ZUSTH41 791     Операция за задържан тестис:   - в коремната кухина 450.00
ZUSTH42 792       Операция за задържан тестис: - в коремната кухина двустранно (Джулиани) 810.00
ZUSTH43 793 Висока лигатура на в. Сперматика 400.00
ZUSTH44 794 Резекция на плексус пампиниформис 400.00
ZUSTH45 795 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         открито по Харис –Хринчак 1000,00
ZUSTH46 796 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         по Милин 900.00
ZUSTH47 797 Оперативно отстраняване на доброкачествена простатна хиперплазия:-         чрез ТУР 900.00
ZUSTH48 799 Трансуретрална резекция за склероза на мехурната шийка 400.00
ZUSTH49 800 Операция за премахване на инконтиненция у жената – Маршал – Маркети и други 500.00
ZUSTH50 801 Трансуретрална резекция на мехрната шийка у жената 400.00
ZUSTH51 802 Секцио алта с отстраняване на камъни, чужди тела и малки тумори 1000,00
ZUSTH52 803 Оперативна цистостомия 1000,00
ZUSTH53 804 Ендоскопско разбиване и отстраняване на камъни в пикочния мехур 400.00
ZUSTH54 805 Трансуретрална коагулация (и лазерна) на тумори в пикочния мехур 700.00
ZUSTH55 806 Трансуретрална резекция на средно големи тумори в пикочния мехур – едностранно 700.00
ZUSTH56 807 Трансуретрална резекция на големи тумори на пикочния мехур – на сеанс 700.00
ZUSTH57 808 Почистване на пикочния мехур от кръвни съсиреци (тампонада) и коагулация 400.00
ZUSTH58 809 Частична резекция при тумор на пикочния мехур 2000,00
ZUSTH59 811 Трансуретрална инцизия на уретералните остиуми с екстракция на конкременти 700,00
ZUSTH60 812 Уретероскопия с отстраняване на камъни с бримка или локална литотрипсия 700.00
ZUSTH61 813 Уретеректомия 850.00
ZUSTH62 814 Резекция и анастомоза на уретер 850.00
ZUSTH63 816 Антирефлуксна пластика на уретерите в пикочния мехур 1500,00
ZUSTH64 817 Отваряне на паранефритичен абсцес с декапсулация на бъбрека 1500,00
ZUSTH65 818 Нефропексия, уретеролиза, освобождаване от аберентни съдове на уретера – всяка по 1500,00
ZUSTH66 819 Нефростомия 2000,00
ZUSTH67 820 Уретеролитотомия 850,00
ZUSTH68 821 Пластика на бъбречното легенче 2000,00
ZUSTH69 822 Резекция на бъбречен полюс 2000,00
ZUSTH70 823 Разделяне на подковообразен бъбрек 2000,00
ZUSTH71 824 Пиелолитотомия и екстракция на камък 2000,00
ZUSTH73 1471 Циркумизация (Ритуално обрязване с включена венозна анестезия и консумативи) 215,00
ZUSTH72 825 Нефротомия и екстракция на камъни 2000,00
ZUSTJ01 826 Нефректомия чрез лумботомия 2000,00
ZUSTJ02 827 Трансверзална лапаротомия и нефректомия 2000,00

 

  Приложение № 19  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ХИРУРГИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ
ZUSTJ03 834 Проктоскопия 50,00
ZUSTJ04 835 Репозиция при пролапс на ректума 70,00
ZUSTJ05 836 Разширяване на сфинктера на правото черво – дигитално 40,00
ZUSTJ06 837 Облитериране (склерозиране) на хемороиди, отстраняване на полипи на ануса 200,00
ZUSTJ07 838 Първична обработка на малки (до 8см) и повърхностни рани           (засягащи кожа и подкожие) 50,00
ZUSTJ08 839 Изрязване и шев на малка рана 80.00
ZUSTJ09 840 Първична обработка на голяма и дълбока рана, засягаща фисция и подлежащи тъкани (без нерви и магистрални съдове) 210.00
ZUSTJ10 841 Изрязване и шев на тъкани от голяма рана 300.00
ZUSTJ11 842 Инцизия на повърхностни абсцеси и флегмони с вземане на материал за посявка 220.00
ZUSTJ12 843 Изрязване на субфасциални абсцеси и флегмони + посявка 250.00
ZUSTJ13 844 Ексциия на лигавична, пиларна киста или лигатурна фистула 200.00
ZUSTJ14 845 Ексцизия на сакрококцигиална киста, фистули 350.00
ZUSTJ15 846 Екстирпация на доброкачествени тумори и кисти (липом, фибром, атером и др.) 200.00
ZUSTJ16 847 Премахване доброкачествен тумор от млечната жлеза 300,00
ZUSTJ17 848 Секторна резекция на млечна жлеза 400,00
ZUSTJ18 849 Аблация на млечна жлеза 500,00
ZUSTJ19 850 Ампутация на млечна жлеза с подлежаща мускулатура (по Халщедт, Пейти), лимфна дисекция 1000,00
ZUSTJ20 851 Екстирпация на латерална шийна киста, фистула 470,00
ZUSTJ21 852 Екстирпация на срединна шийна киста, фистула, включително резекция на хиоидната кост 500,00
ZUSTJ22 853 Едностранна субтотална резекция на струма 700,00
ZUSTJ23 854 Двустранна субтотална резекция на струма 1000,00
ZUSTJ24 855 Резекция на рецидивна или ретростернална струма 1000,00
ZUSTJ25 856 Тотална тиреидектомия без лимфна дисекция 2000,00
ZUSTJ26 857 Тотална тиреидектомия с лимфна дисекция 3000,00
ZUSTJ27 858 Биопсия от шиен лимфен възел 250,00
ZUSTJ28 859 Екстирпация на пакет шийни лимфни възли, екстирпация на подчелюстна слюнчена жлеза 1000,00
ZUSTJ29 860 Поларна резекция на паротидната жлеза 800,00
ZUSTJ30 861 Тотално премахване на паротидната жлеза 1500,00
ZUSTJ31 862 Едностранна тотална шийна лимфна дисекция 900,00
ZUSTJ32 863 Отстраняване на паращидовидна жлеза 900,00
ZUSTJ33 864 Неусложнена ингвинална, бедрена херниотомия 500,00
ZUSTJ34 865 Неусложнена епигастрална, пълна, параумбиликална херния 450,00
ZUSTJ35 866 Усложнена ингвинална, бедрена херниотомия, голяма плъзгаща се херния 600,00
ZUSTJ36 867 Други усложнени хернии на коремната стена, наложили пластика със съседни мускули и фасции или ксенопластика 700,00
ZUSTJ37 868 Усложнени хернии на коремната стена, наложили резекция на черво и анастомоза 950,00
ZUSTJ38 869 Корекция на хиатална, параезофагиална, ретростернална хернии с абдоминален или торакален достъп 1500,00
ZUSTJ39 870 Корекция на вродена (Богдалекова херния), на пост-травматична диафрагмална херния или релаксация на диафрагмата с абдоминален или торакален достъп 1600,00
ZUSTJ40 871 Операция върху дисталния хранопровод – кардио-спазъм, бенигнена кардиостеноза 1750,00
ZUSTJ41 872 Резекция на кардията и дистален хранопровод с възстановяване на пасажа 3050,00
ZUSTJ43 873 Тотална екстирпация на хранопровода, шийна езофагостома, гастростома 3500,00
ZUSTJ44 874 Операция при трахеоезофагеална фистула, дивертикул(с торакален достъп) 2200,00
ZUSTJ45 875     Операция при атрезия на хранопровода:- лигатура на фистулата + шийна езофагостома + гастростома 3700,00
ZUSTJ46 876     Операция при атрезия на хранопровода:- радикална операция 4000,00
ZUSTJ47 877 Полиромиотомия, гастростомия, пилоропластика, експлоративна гастротомия, сутура на стомаха при перфорация или от травма 750,00
ZUSTJ48 878 Ваготомия с антрумектомия или дренажна операция 1900,00
ZUSTJ49 879 Проксимална селективна ваготомия със съхраняване на стомаха по Билрод І и ІІ и модификации 2100,00
ZUSTJ50 880 Тотална гастректомия, резекция по Билрод ІІ с блокова резекция на съседни органи 3400,00
ZUSTJ51 881 Реконструктивни операзии на стомаха при пептична язва, Дъмпинг синдром и др. 2400,00
ZUSTJ52 882 Лапароскопска холецистектомия 1100,00
ZUSTJ53 883 Холецистектомия 1250,00
ZUSTJ54 884 Холецистектомия + отстраняване на конкременти от екстрахепаталните жлъчни пътища 1600,00
ZUSTJ55 885 Хелецистектомия + папилосфинктеротомия 1900,00
ZUSTJ56 886 Билиодигестивни анастомози от всякакъв вид (като самостоятелна операция) 1300,00
ZUSTJ57 887 Холецистектомия + холедоходуоденоанастомоза 1650,00
ZUSTJ58 888 Резекция на хепатохоледоха + реконструктивна операция 2000,00
ZUSTJ59 889 Операзии при чернодробен ехинокок, при други кисти на панкреаса 2300,00
ZUSTJ60 890 Малка секторна резекция на черен дроб като самостоятелна операция 950,00
ZUSTJ61 891 Резекция на чернодробен дял 3100,00
ZUSTJ62 892 Тотална панкреатектомия или панкреатодуоденална резекция 5000,00
ZUSTJ64 893 Кистоентеро, Вирсунгоентеро или гастроанастомоза 2000,00
ZUSTJ65 894 Спленектомия (като самостоятелна операция) 1050,00
ZUSTJ66 895 Мобилизация на червата от адхезии:-         частичен дебридман 800,00
ZUSTJ67 896 Мобилизация на червата от адхезии:-         тотален дебридман 1000,00
ZUSTJ68 897 Мобилизация на червата от адхезии:-         тотален дебридман + мезоплакация, ентеропликация 1300,00
ZUSTJ69 898 Мобилизация на червата от адхезии:-         дебридман + резекция на черво 1500,00
ZUSTJ70 899 Резекция на черво + стомия, анус претер 950,00
ZUSTJ71 900 Резекция на черво + анастомоза 1200,00
ZUSTJ72 901 Илеостомия, колостомия, едно- или двуцевен анус претер (като самостоятелна операция) 1000,00
ZUSTJ73 902 Отваряне на илеостомия, колостомия, анус претер 540,00
ZUSTJ74 903 Оперативно ликвидиране на стома, анус претер 1000,00
ZUSTJ75 904 Типична апендектомия 550,00
ZUSTJ76 905 Апендектомия при ретроперитонеално разположение, субхепатално положение на израстъка 650,00
ZUSTJ77 906 Тотална или субтотална колектомия:-         завършила с илеостомия 2000,00
ZUSTJ78 907 Тотална или субтотална колектомия:-         завършила с анастомоза 3000,00
ZUSTJ79 908 Десностранна, левостранна хемиколектомия, предна резекция на сигма-ректум:-         завършила със стома, анус претер 3000,00
ZUSTJ80 909 Десностранна, левостранна хемиколектомия, предна резекция на сигма-ректум:-         завършила с възстановяване на пасажа 3500,00
ZUSTJ81 910 Андоминоперинеална екстирпация на ректума 3000,00
ZUSTJ82 911 Андоминоперинеална резекция със смъкващи дебелото черво техники (например по Тупер и др.) 3000,00
ZUSTJ83 912 Операция за анална фисура 300,00
ZUSTJ84 913 Отстраняване на чуждо тяло от ректума:-         трансанално 200,00
ZUSTJ85 914 Отстраняване на чуждо тяло от ректума:-         чрез лапаротомия 1000,00
ZUSTJ86 915 Премахване на полип:-         трансанално 200,00
ZUSTJ87 916 Премахване на полип:-         чрез колотомия, секторална резекция 1300,00
ZUSTJ88 917 Миопластика при инконтинентен или липсващ анален сфинктер:-         локална миопластика 2000,00
ZUSTJ89 918 Миопластика при инконтинентен или липсващ анален сфинктер:-         чрез транспозиция на мускули 3000,00
ZUSTJ90 919 Отваряне на мембранозна анална атрезия 300,00
ZUSTJ91 920 Трансперинеална пластика при атрезия 1000,00
ZUSTJ92 921 Трансабдоминална пластика (радикална) при аноректална, ректална атрезия 3000,00
ZUSTJ93 922 Операции при хемороиди:-         лигатура 200,00
ZUSTJ94 923 Операции при хемороиди:-         Милиган – Морган 800,00
ZUSTJ95 924 Операции при повърхностни перианални фистули, включително исшеоректални 500,00
ZUSTJ96 925 Операции на пелвиоректални, перинеални фистули 800,00
ZUSTJ97 926 Операции при ано-ректален пролапс:-         перинеален достъп 800,00
ZUSTJ98 927 Операции при ано-ректален пролапс:-         с абдоминален достъп 1000,00
ZUSTJ99 928 Експлоративна лапаротомия 400,00
ZUSTJ100 929 Отваряне на субфреничен абсцес, на междугъначен обсцес 1000,00
ZUSTJ101 930 Сутура на тънко черво след спонтанна перфорация или травма 1100,00
ZUSTJ102 931 Лапаротомия при перитонит с ревизия на коремната кухина, лаваж, дренаж 1500,00
ZUSTJ103 932 Ревизия на Мекелов дивертикул, евентуално с апендектомия 1000,00
ZUSTJ104 933 Оперативна корекция на позиционна аномалия на стомашно-чревния тракт 2000,00
ZUSTJ105 934 Обходна чревна анастомоза, като самостоятелна операция 1000,00
ZUSTJ106 935 Спешни ембол и тромбектомии 1500,00
ZUSTJ107 936 Реконструкция на съдова травма със съдов шев 1800,00
ZUSTJ108 937 А-V фастула за хемодиализа с протези 1218,00
ZUSTJ109 938 А-V фастула за хемодиализа без протези 800,00
ZUSTJ110 939 Стрипинг 1000,00
ZUSTJ111 940 Канюлиране на артерия 350,00
ZUSTJ112 941 Ексцизия на хемангиом и лимфангиом 350,00
ZUSTJ113 942 Лигатура на артерия 400,00
ZUSTK01 943 Лигатура на в. сафена магна 700,00
ZUSTK02 1036   За: кожни новообразувания с местна анестезия 120,00
  1037   За: кожни новообразувания /със спинална анестезия/ 100,00
  1038   За: кожни новообразувания /с обща анестезия/ 100,00

 

  Приложение № 20  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В НЕВРОХИРУРГИЯ
ZUSTK03 944 Оперативно наместване на фрактура (и луксация) на един прешлен 1000,00
ZUSTK04 945 Оперативно наместване на фрактура (и луксация) на два или повече прешлени 1500,00
ZUSTK05 947 Лумбална пункция 150,00
ZUSTK06 948 Вентрикулопункция, вентрикулотрепанопункция 500,00
ZUSTK07 949 Операции при травматични поражения на периферни нерви: невролизи, неврорафии, транспозиция на нерв 1500,00
ZUSTK08 950 Отстраняване на тумори на периферни нерви 990,00
ZUSTK09 951 Декомпресивна ламинектомия 1500,00
ZUSTK10 952 Отстраняване на тумор на гръбначния мозък и неговите коренчета 2500,00
ZUSTK11 953 Хордотомия 1980,00
ZUSTK12 954 Операции върху гръбначния стълб при туберкулозен спондилит с неврологични усложнения 2000,00
ZUSTK13 955 Операции върху гръбначния стълб при травматични поражения 2500,00
ZUSTK14 956 Операции при малформации на краниума, гръбначния мозък: спина бифида, диастематомиелия 2500,00
ZUSTK15 957 Операция при сирингомиелия 2106,00
ZUSTK16 958 Операции при травматични поражения на черепа и мозъка импресионна фрактура, субдурален и екстрадурален хематом, обработка на огнестрелна рана 2500,00
ZUSTK17 959 Пластично възстановяване на дефекти на твърдата мозъчна обвивка на черепа 2000,00
ZUSTK18 960 Отстраняване на интрацеребрален хематом (при хипертонична болест) 2500,00
ZUSTK19 961 Интракраниални и екстракраниални анастомози при хидроцефалия 2000,00
ZUSTK20 962 Отстраняване на тумори от мозъчните полукълба и мълкия мозък 3500,00
ZUSTK21 963 Отстраняване на менингиоми от конвекситета на мозъка 2500,00
ZUSTK22 964 Операции при фистули 2340,00
ZUSTK23 965 Открити операции при епилепсия 3600,00
ZUSTL01 966 Екстирпация на тумори във вертикуларна система, пантоцеребралната област,базални менингиоми, кранио-спинални тумори 4950,00
ZUSTL02 967 Артерио-венозни малформации 4950,00

 

  Приложение № 21  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
ZUSTL03 968 Дренаж на плеврална кухина 150,00
ZUSTL04 969 Промивка на плеврален дренаж 15,00
ZUSTL05 970 Дрениране на медиастинум 200,00
ZUSTL06 971 Диагностична торакотомия или вътрешен сърдечен масаж 600,00
ZUSTL07 972 Торакотомия с почистване на хемоторакс 700,00
ZUSTL08 973 Самостоятелна резекция на ребро 200,00
ZUSTL09 974 Самостоятелна резекция на съседни ребра 350,00
ZUSTL10 975 Резекция на шийно или първо ребро 350,00
ZUSTL11 976 Торакопластика 900,00
ZUSTL12 977 Едностранна плевректомия самостоятелно 600,00
ZUSTL13 978 Плевректомия с резекция на перикард и/или диафрагма 1200,00
ZUSTL14 979 Декортикация на белия дроб и операция за плеврален емпием 1300,00
ZUSTL15 980 Трансторакална операция на диафрагма 750,00
ZUSTL16 981 Операция на белия дроб (атипични резекции, енуклеации, изрязване на кости и др.)  1700,00
ZUSTL17 982 Лобектомия и/или пулмонектомия 1800,00
ZUSTL18 983 Сегментарна белодробна резекция 2200,00
ZUSTL19 984 Лобектомия със сегментарна резекция 2500,00
ZUSTL20 985 Билобектомия  2300,00
ZUSTL21 986 Пулмонектомия с интраперикардиална съдова обработка и медиастинална лимфна дисекция 4000,00
ZUSTL22 987 Операция на трахеобронхиалната система (резекции с анастомози, пластики и олопластики) 6000,00
ZUSTL23 988 Операции за отваряне и отстраняване на каверни или обсцеси на белия дроб 4000,00
ZUSTM01 989 Стернотомия самостятелно, без друга операция 1200,00
ZUSTM02 990 Трансплеврално или трансстернално отстраняване на медиастинален тумор 4500,00

 

  Приложение № 22  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTM03 281 Преглед от лекар специалист 35,00
ZUSTM04 282 Преглед от лекар кардиолог 35,00
ZUSTM05 286 Антропометрия на дете с оценка на растеж и развитие 20,00
ZUSTM06 287 Запис ЕКГ 7,00
ZUSTM07 288 Мониториране и запис на жизнени показатели – пулс, ЕКГ, сатурация на О2, СО2 в издишан въздух, дихателна честота и крива, кръвно налягане и температура – за 1 час 30,00
ZUSTM09 289 Кислородотерапия - на час 5,00
ZUSTM11 290 Аспирация – еднократна 5,00
ZUSTM08 291 Ехография на коремни органи 25,00
ZUSTM12 292 Ехография комплексна на пикочоотделителния тракт 30,00
ZUSTM10 293 Ехография на щитовидна жлеза 25,00
ZUSTM13 294 Ехокардиография на дете с Доплер 45,00
ZUSTM14 295 Измерване на кръвно налягане на дете със съразмерен маншет 10,00
ZUSTM15 296 Поставяне на назогастрална сонда 25,00
ZUSTM16 297 Вземане на венозна кръв /само с нова пункция/ 12,00
ZUSTM17 298 Кожно-алергична проба с антибиотик и отчитане 5,00
ZUSTM18 299 Мускулна инжекция 6,00
ZUSTM19 300 Венозна инжекция 12,00
ZUSTM20 351 Поставяне на периферен венозен катетър 15,00
ZUSTM21 350 Инхалация на медикамент 4,00
ZUSTM22 352 Венозна инфузия без стойността на медикаментите 30,00
ZUSTM23 353 Кръвопреливане, включваща директна проба 54,00
ZUSTM24 354 Последващо кръвопреливане, включваща директна проба 24,00
ZUSTM25 355 Вземане на намазка за микробиологично изследване 2,00
ZUSTM26 357 Лумбална пункция 63,00
ZUSTM27 358 Терапевтично овладяване на болков синдромо с венозно приложение на лекарства 20,00
ZUSTN01 359 Стомашна промивка на дете 30,00
ZUSTN02 360 Интерпретация на микроскопско изследване на кръвна картина и интерпретация на други изследвания 15,00

 

  Приложение № 23  
Тип услуга : ЦЕНИ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В ОРТОПЕДИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
ZUSTN03 462 ГОРЕН КРАЙНИК Ключица – открито наместване 900,00
ZUSTN04 463 ГОРЕН КРАЙНИК-закрито наместване 100,00
ZUSTN05 464 ГОРЕН КРАЙНИК Изкълчване на раменна става 120,00
ZUSTN06 465 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-горна трета-открито наместване 900,00
ZUSTN07 466 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване 120,00
ZUSTN08 467 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-средна трета-открито наместване 900,00
ZUSTN09 468 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване 120,00
ZUSTN10 469 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-долна трета-открито наместване 900,00
ZUSTN11 470 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС-закрито наместване с перкутанна фиксация 380,00
ZUSTN12 471 СЧУПВАНЕ НА ХУМЕРУС Изкълчване на лакътна става 120,00
ZUSTN13 472 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА -горна трета –открито наместване 400,00
ZUSTN14 473 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-закрито наместване 120,00
ZUSTN15 474 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-средна трета фиксация-открито наместване 380,00
ZUSTN16 475 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-закрито наместване 380,00
ZUSTN17 476 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА-долна трета-открито наместване 380,00
ZUSTN18 477 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА закрито наместване –с перкутанна фиксация 380,00
ZUSTN19 478 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА - без фиксация 170,00
ZUSTN20 479 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА Счупване на карпални кости 150,00
ZUSTN21 480 СЧУПВАНЕ НА ПРЕДМИШНИЦА Счупване на метакарпални кости и фаланги закрито 150,00
ZUSTN22 481 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на плака и закл.пирони 400,00
ZUSTN23 482 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на Киршнерови игли 180,00
ZUSTN24 483 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН МЕТАЛ ОТ ГОРЕН КРАЙНИК-ХУМЕРУС И ПРЕДМИШНИЦА -отстраняване на остеосинтезен метал от фаланги 100,00
ZUSTN25 484 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на тазобедрена става 300,00
ZUSTN26 485 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на таз-екстензионно лечение с доплащане за всеки леглоден 300,00
ZUSTN27 486 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на бедро – открито наместване 1900,00
ZUSTN28 487 ДОЛЕН КРАЙНИК: - закрито наместване 300,00
ZUSTN29 488 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на колянна става-открито наместване 900,00
ZUSTN30 489   ДОЛЕН КРАЙНИК: - закрито наместване 300,00
ZUSTN31 490 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на капачката –открито наместване 900,00
ZUSTN32 1400 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на капачката – закрито наместване 120,00
ZUSTN33 491 ДОЛЕН КРАЙНИК: Артроскопия на коляно-диагностично с премахване на мениска 800,00
ZUSTN34 1401 ДОЛЕН КРАЙНИК: Артроскопия на коляно с хондропластика 1500,00
ZUSTN35 492 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на подколенник-открито наместване 1500,00
ZUSTN36 493 ДОЛЕН КРАЙНИК: -закрито наместване 300,00
ZUSTN37 494 ДОЛЕН КРАЙНИК: Изкълчване на глезен-репозиция 120,00
ZUSTN38 495 ДОЛЕН КРАЙНИК: Счупване на тарзални и метатарзални кости 300,00
ZUSTN39 1402 ДОЛЕН КРАЙНИК: Директна и индиректна екстензия 100,00
ZUSTN40 496   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН   МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на плака и закл.пирони 900,00
ZUSTN41 497   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН   МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на Киршнерови игли и винтове 300,00
ZUSTN42 498   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОСТЕОСИНТЕЗЕН   МЕТАЛ ОТ ДОЛЕН КРАЙНИК-БЕДРО И ПОДБЕДРИЦА -отстраняване на остеосинтезен метал от фаланги 100,00
ZUSTN43 499 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на едно флексорно сухожилие 350,00
ZUSTN44 500 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ + за всяко следващо сухожилие 50,00
ZUSTN45 501 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на един нерв на ръка  900,00
ZUSTN46 502 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ+ за всяко следващ нерв 200,00
ZUSTN47 503 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -шев на едно екстензорно сухожилие 350,00
ZUSTN48 504 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ + за всяко следващо сухожилие 50,00
ZUSTN50 505 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник пластика и транспозиция на сухожилия 900,00
ZUSTN51 506 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Горен крайник -свободна сухожилна пластика 900,00
ZUSTN52 507 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на Ахилесово сухожилие 850,00
ZUSTN53 508 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на едно флексорно сухожилие  350,00
ZUSTN54 509 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ + за всяко следващо сухожилие 50,00
ZUSTN55 510 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -шев на едно екстензорно сухожилие 350,00
ZUSTN56 511 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ + за всяко следващо сухожилие 50,00
ZUSTN57 512 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник -пластика и транспозиция на сухожилия  900,00
ZUSTN58 1403 ШЕВ НА СУХОЖИЛИЯ И НЕРВИ Долен крайник Скарификационни проби 20,00
ZUSTN59 418 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Първичен специализиран преглед от ортопед травматолог 35,00
ZUSTN60 419 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторичен специализиран преглед от ортопед травматолог 25,00
ZUSTN61 420 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Домашна визита специалист 50,00
ZUSTN62 421 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Медицинска консултация 15,00
ZUSTN63 422 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Пункция на киста „Хематом” 16,00
ZUSTN64 423 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Поставяне на система  20,00
ZUSTN65 424 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Анестезия с лидокаин до една ампула  25,00
ZUSTN66 425 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Малки рани –първична обработка без сутура  30,00
ZUSTN67 426 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Малки рани –първична сутура до пет лигатури 60,00
ZUSTN68 427 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторична обработка на рана-превръзка без сутура  15,00
ZUSTN69 428 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Вторична обработка на рана с изразяване и вторична сутура 20,00
ZUSTN70 429 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Големи рани с първична обработка и сутура от пет до   десет лигатури 70,00
ZUSTN71 430 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Отваряне на гнойник- абсцес 50,00
ZUSTN72 431 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Ставна пункция 40,00
ZUSTN73 433 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на предмишница с пластмасов гипс  95,00
ZUSTN74 434 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на горен крайник 60,00
ZUSTN75 435 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на рамо  80,00
ZUSTN76 436 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на ключица  100,00
ZUSTN77 1405 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на лакет 80,00
ZUSTN78 1406 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на пръсти на ходило и длан 50,00
ZUSTN79 1407 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на капаче 80,00
ZUSTN80 1408 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на коляно 200,00
ZUSTN81 1409 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Репозиция на луксация на глезен 100,00
ZUSTN82 437 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Отстраняване на чуждо тяло  80,00
ZUSTN83 438 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Шина тип „Дезо” 33,00
ZUSTN84 439 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -„Заглушаване” на гипсова шина  20,00
ZUSTN85 440 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на победрица с шина  60,00
ZUSTN86 441 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Имобилизация на долен крайник с шина 70,00
ZUSTN87 442 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Гипсов ботуш 40,00
ZUSTN88 443 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Сваляне на гипс 35,00
ZUSTN89 444 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Наместване и имобилизация на фрактури на горен крайник 70,00
ZUSTN90 445 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Наместване и имобилизация на фрактури на долен крайник 90,00
ZUSTN91 1410 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Оформяне на ампутационен чукан на пръсти на ходило и длан 100,00
ZUSTN92 1411 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - + за всеки следващ 70,00
ZUSTN93 1412 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Репозиция на фрактура на пръсти и фиксация с Киршнерови игли на ходило и длан 100,00
ZUSTN94 1413 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - + за всеки следващ 70,00
ZUSTN95 1414 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. -Врасъл нокът 110,00
ZUSTN96 1415 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Шев на повърхностни мускули и сухожилия на горен и долен крайник 150,00
ZUSTN97 450 ТРАВМАТОЛОГИЯ БЕЗ ХОСП. - Изследване на костна плътност 20,00
ZUSTN98 451 ОРТОПЕДИЯ Операция на Ганглион 250,00
ZUSTN99 452 ОРТОПЕДИЯ Оперерация на „Щракащ”пръст 250,00
ZUSTN100 453 ОРТОПЕДИЯ Етапна гипсова редресация –за един гипс 75,00
ZUSTN101 454 ОРТОПЕДИЯ Поставяне Стремена на Павлик 90,00
ZUSTN102 455 ОРТОПЕДИЯ Операция на Пес еквиноварус 900,00
ZUSTN103 456 ОРТОПЕДИЯ Тенолиза-едно сухожилие 400,00
ZUSTN104 1363 ОРТОПЕДИЯ Тенодеза-едно сухожилие 400,00
ZUSTN105 457 ОРТОПЕДИЯ Тенотомия-едно сухожилие 200,00
ZUSTN106 458 ОРТОПЕДИЯ Операция на Болест на Дьокервейн 400,00
ZUSTN107 459 ОРТОПЕДИЯ Операция на Болест на Дюпюинтрен 900,00
ZUSTP03 460 ОРТОПЕДИЯ Операция на Халукс валгус 900,00
ZUSTP04 461 ОРТОПЕДИЯ Операция на Пръст „Чукче” 300,00

 

  Приложение № 24  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
ZUSTP05 1339 Инжекция на лечебно вещество в става 30,00
ZUSTP07 1338 Пункция ня става 25,00
ZUSTQ02 1340 Инжекция на лечебно вещество в бурса 30,00
ZUSTQ01 1337 Диагностичен ултразвук на става 30,00
ZUSTP10 1341 Разчитане на остеоденситометрия ДКСА 20,00

 

  Приложение № 25  
Тип услуга : ТАКСА – ПРЕСТОЙ   И ВИП - за 1 ден
ZUSTQ03 2421 Отделения в Хирургичен блок – стая с повече от едно легло 8,00
ZUSTQ04 2421 Отделения в Хирургичен блок – стая с едно легло 10,00
ZUSTQ05 2421 ВИП стая – АГ отделение, звено „Патологична бременност"– на легло 15,00
ZUSTQ06 2421 ВИП стая – АГ отделение – звено „Родилно” 30,00
ZUSTQ07 2421 ВИП стая – Детско отделение 30,00
ZUSTQ08 2421 ВИП стая – І ХО 30,00
ZUSTQ09 2421 ВИП стая – ІІ ХО 30,00
ZUSTQ10 2421 ВИП стая – Инфекциозно отделение 30,00
ZUSTQ11 2421 ВИП стая – УНГ 15,00
ZUSTS12 2421 ВИП стая – Второ вътрешно отделение 15,00

 

  Приложение № 26  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ
ZUSTR01 Дезинфекция до 100 куб.м. 0,23
ZUSTR02 Дезинфекция над 100 куб.м. 0,18
ZUSTR03 Дезинсекция срещу пълзящи /хлебарки, бълхи и др./ 0,18
ZUSTR04 Дезинсекция срещу мухи 0,15
ZUSTR05 Дератизация /мишки, плъхове/ 0,12

 

  Приложение № 27  
Тип услуга : ЦЕНОРАЗПИС   ХЕМОДИАЛИЗА
ZUSTT02 513 Хрониодиализа 220,00

 

  Приложение № 28  
Тип услуга : ЦЕНИ НА ПРОЦЕДУРИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
ZUSTU03 1382 Процедура с течен азот 5,00
ZUSTU04 1383 Процедура с мравчена киселина 3,00
ZUSTU05 1384 Електрокоагулация – до 5 лезии 10,00
ZUSTU06 1416 Електрокоагулация – над 5 лезии 20,00
ZUSTU07 1417 Фототерапия – 1 сеанс 8,00
ZUSTU08 1418 Фототерапия – пакет от 5 сеанса 35,00
ZUSTV01 1419 Вземане на биопсия; в цената не се включват:- консумативи – лидокаин 2% - 2 мл, контейнер за материала и инсулинова спринцовка с игла; - транспортирането на материала и стойността на изследването 38,00
ZUSTV02 1420 Вземане на биопсия, транспортиране на материала и извършване на изследването във ВМА – София 110,00

 

  Приложение № 29  
Тип услуга : ДРУГИ УСЛУГИ
ZUSTT03 1034 Заключение по искане на застрахователни компании 12.00
ZUSTT04 1040 Експертиза на работоспособност и издаване на болничен лист за временна неработоспособност на пациенти, които не са на стационарно лечение в „МБАЛ – Шумен” АД 30.00
ZUSTT05 1342 Придружаване и грижи за пациента от лекар или медицински специалист – при транспортиране до друго лечебно заведение 50.00
ZUSTT07 1385 Освидетелстване от ТЕЛК по повод искане на застрахователни компании и застраховани лица в тях 200.00
ZUSTT01 1453 Платен болничен престой при необходимост от консулт до 24 часа от извършване на амбулаторна процедура 15.00
ZUSTT09 1454 Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи: -         самостоятелен сестрински пост; 12.00
ZUSTT09 1455 Допълнително обслужване, свързано с престоя на пациента в лечебното заведение, извън осигурените здравни и общи грижи: -         допълнтелен помощен пе4рсонал; 8,00
ZUFU111 1456 Издаване на медицински протоколи за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия 30,00

 

  Приложение № 30  
Тип услуга : ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ZUSTV03 1435 Психологическа сесия първична 40.00
ZUSTV04 1436 Психологическа сесия вторична 30.00
ZUSTV06 1438 Психологическо заключение за ТЕЛК 40.00
ZUSTV07 1439 Психологическо заключение за застрахователни компании 45.00
ZUSTV08 1440 Психодиагностика с ММPI-2 50.00
ZUSTV09 1441 Психодиагностика с Rorschah 45.00
ZUSTV10 1442 Психодиагностика със специализирани методики за когнитивни процеси, интелект и психични състояния /депресия, тревожност, стрес, вегетативни и конверзионни реакции и др./ 40.00
ZUSTV100 1446 Психологична консултация 35.00
ZUSTV101 1447 Психологична сесия - фамилна 40.00
ZUSTV102 1448 Психологично заключение за съда и други институции 55.00
ZUSTV103 1449 Посещение при пациент в дома/само в случаи на заболяване в терминален стадий на болестта или при неподвижни пациенти, претърпели ПТП и/или други злополуки 50.00

 

  Приложение № 31  
Тип услуга : АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ
ZUFU079 Препис от Експертно решение на ТЕЛК 5.00
ZUFU080 Дубликат на издаден болничен лист или медицинска бележка 5.00
ZUFU081 Дубликат на издадена експертиза 5.00
ZUFU08 Дубликат на издаден болничен лист за преминал болен през Спешно отделение 10,00
ZUFU082 Заверено копие от ИЗ на бр. копирана и зав. стр. 0.50
ZUFU084 Копирни услуги - на стр. 0.10
ZUFU085 Попълване на формуляри, заявления и други на страница 1.00
ZUFU0087 Такса престой 1,00
ZFT0001 001 Транспорт на болен пробег до 100 км. 1.00 лв./км
ZFT0002 002 Транспорт болен пробег над 100 км. 0.90 лв./км
ZFT0003 003 Транспорт на болен с линейка с носилка в града без кв.Дивдядово и кв.Макак 20,00
ZFT0004 004 Транспорт на болен с линейка с носилка в града до кв.Дивдядово или кв.Макак 25,00
ZUFU086 Такса местна комисия по етика - ново проучване 450.00
ZUFU087 Такса местна комисия по етика - допълнение към проучване 250.00