АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 17.6.2020 г

Вчера са взети проби на 5бр. хоспитализирани пациенти и 28бр. персонал. Всички проби са отрицателни за SARS-Cov2. Продължава лечението на приетите с COVID-19 пациенти в инфекциозно отделение и ОАИЛ. През вчерашния ден е приет за интензивно лечение пациент с дихателна недостатъчност, контактен на положителен за COVID-19.Днес предстои изписване от инфекциозно отделение на излекувания руски гражданин.
Същият е с 2 отрицателни резултата за SARS-Cov2.

Поради усложнената епидемична обстановка в „МБАЛ- Шумен" АД е значително увеличен разхода за дезинфектанти и лични предпазни средства.
В тази връзка и поради намалените приходи в лечебното заведение се обръщаме към дарители с молба за финансова помощ за закупуване на достатъчно количество лични предпазни средства и дезинфектанти

Банкова с/ка на „МБАЛ- Шумен" АД
IBAN BG04CECB97901048884100
BIC CECBBGSF
ЦКБАД – клон Шумен