АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА COVID-19 16.6.2020 г

От взетите вчера 4бр. проби на хоспитализирани пациенти – 1 пациент е положителен за SARS-Cov2. Изследвани са 5бр. медицински персонал , сред които няма положителни.
Продължава лечението на приетите с COVID-19 10 бр. пациенти в инфекциозно отделение. Приведеният в ОАИЛ 11 пациент на изкуствена белодробна вентилация е без промяна в състоянието.